Dai er en desentralisert kryptovaluta stabilisert mot verdien av den amerikanske dollaren. Opprettet via Makers (MKR) Dai Stablecoin System, bruker det marginhandel for å følge skiftende markedsforhold og bevare sin verdi mot de største valutaene i verden. I motsetning til andre populære stablecoins hvor verdien støttes direkte av USD, er den støttet av krypto-kollateral som kan vises offentlig på Ethereum-blokkjede.

Hvordan blir DAI kurs opprettholdt?

Dai bruker spillteori og balanserer nøye økonomiske insentiver for kontinuerlig å opprettholde verdien på $1. Når en enkelt Dai faller under $1, oppmuntrer systemet brukerne til å øke prisen. Når en Dai er verdt mer enn $1, fungerer insentivene motsatt. I alle disse tilfellene kan rasjonelle aktører tjene penger på grunn av prissvingningene. Jo lenger Dai avviker fra gjennomsnittet, desto bedre er insentivene til å trekke prisen tilbake til $1.

I tillegg til dette er Dai-mynter alltid overkollateralisert. Det betyr at i stedet for å sikre myntene 1:1 med deres underliggende eiendeler (Ether i dette tilfellet), er forholdet alltid mer enn 1:1. For eksempel, hvis Ether er verdt $100 og sikkerhetsforholdet er 150%, kan du lage 66 Dai.

 

Fra et teknisk synspunkt koker det hele ned til marginhandel ved hjelp av ETH-kollateraliserte gjeldsposisjoner (CDP).

Hva er DAI?

Kort sagt, er Dai en desentralisert stablecoin laget av MakerDAO (MKR). En Dai tilsvarer en amerikansk dollar (1:1 forhold) og vil alltid forbli slik til tokenen er tatt ut av sirkulasjon.

Dai opprettholder stabil verdi uten sentralisert tillit på en smart og interessant måte. Den skifter etter markedsendringer og holder dermed en stabil pris mot andre kryptovalutaer. Prosessen blir tilrettelagt av Maker-plattformen sammen med MKR-token, CDP smarte kontrakter, og flere andre stabiliseringsmekanismer. Det er ikke behov for en sentralisert myndighet som overvåker fiat-kollateraliserte stablecoins som Tether (USDT), og ingen tradisjonell bank støtter det. Prosjektet lever helt på Ethereum blokkjede og dens smarte kontrakter, og det gjør Dai til en virkelig tillitsløs og desentralisert stablecoin som ikke kan bli stoppet eller sensurert.

Oppsummert bringer prosjektet følgende fordeler:

 • En Dai vil alltid være verdt $1.
 • Ingen regjering eller annen sentralisert myndighet kan stoppe den.
 • Ingen enkeltperson kan kontrollere den
 • Som andre kryptovalutaer, kan den byttes direkte ved unngå alle mellommenn.
 • Den kan trades fritt som enhver annen ERC-20-token.
 • Den bringer tillitsløs stabilitet til det volatile krypto-økosystemet.
 • Alle fra hvilket som helst sted i verden kan motta og sende den bare ved å ha en Ethereum-lommebok.

Hva er en stablecoin?

 

Kilde: Suicide Ventures

Stablecoin er en kryptovaluta hvor verdien er knyttet til mindre volatile eiendeler som fiat-valutaer, kollateraler, andre kryptovalutaer, en kurv av varer i et konsumprisindeks, edle metaller eller olje. Noen stablecoin-prosjekter prøver til og med å fastsette en stabil verdi ved hjelp av algoritmer. Den generelle ideen med en stablecoin er å produsere en krypto-eiendel hvor verdien ikke er utsatt for ekstrem volatilitet.

De mest populære stablecoins inkluderer Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Dai (DAI), Paxos Standard Token (PAX), USD Coin (USDC), Gemini Dollar (GUSD), og andre.

Stablecoins spiller en viktig rolle i kryptovaluta-økosystemet. Med dem kan hvem som helst:

 • Ha en stabil verdioppbevaring i løpet av volatile markedsperioder.
 • Bruke en stabil kryptovaluta for raske og uforanderlige globale pengeoverføringer og betalinger.
 • Sende usensurerbare transaksjoner til hvem som helst med en lommebok og internettforbindelse.
 • Sende store pengesummer med lavere gebyrer.

Hva er forskjellen mellom stablecoins?

Det er fire kategorier av stablecoins:

 1. Fiat-kollateralisert. Den mest vanlige typen stablecoins. Nesten alle av dem er avhengige av sentraliserte institusjoner og kan være sentralisert. Eksempler: Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC).
 2. Krypto-kollateralisert. Krypto-kollateraliserte stablecoins er ikke avhengige av tradisjonell finansinfrastruktur og bruker krypto-eiendeler som sikkerhet. De er mindre sentraliserte og transparente, men også mer komplekse i design. Eksempler: Dai (DAI) & Maker (MKR); Havven (HAV) & nUSD, Bitshares (BTS) BitUSD.
 3. Algoritmisk ikke-kollateralisert. Dette er stablecoins som ønsker å oppnå stabilitet ved å bruke programvarebaserte økonomiske modeller. De er desentraliserte av natur, men også svært risikofylte og komplekse, siden de trenger kontinuerlig vekst for å opprettholde balanse. Eksempler: Basis, Kowala, Carbon, Fragments.
 4. Hybrid stablecoins. Dette er stablecoins som er basert på en blanding av tilnærmingene nevnt ovenfor. Eksempler: Reserve, Saga, Aurora – Boreal.

Under denne kategoriseringen faller Dai inn under kategorien krypto-kollateraliserte stablecoins. Den bruker Maker (MKR) og Ether (ETH) for å opprettholde en stabil verdi.

Hva er Maker (MKR)?

Maker (MKR) er en desentralisert autonom organisasjon (DAO) bygget på Ethereum-blokkjede. Det er også en kryptovaluta og en styrings-token. Det har ansvaret for to tokens – Makercoin (MKR) og Dai (DAI). Begge utstedes på Ethereum i henhold til ERC-20-standarden.

Maker (MKR) har som mål å skape en serie av stabile desentraliserte digitale eiendeler som vil være knyttet til forskjellige valutaer, gull og andre instrumenter. Organisasjonen er en av de første selskapene som fokuserte på Ethereum og har jobbet med teknologien før Ethereum ble til. Teamet er anerkjent i krypto-rommet og er støttet av Vitalik Buterin.

Maker-eiere har ansvaret for Maker-systemets risikostyring, forretningslogikk, betaling av Dai-lån eller fastsettelse av gjeldsforholdet. Hver MKR-eier kan stemme over viktige beslutninger knyttet til plattformen og utstedelsen av DAI, inkludert risikoparametere, målrater, prisfeed-sensitivitet, globale oppgjørsbeslutninger, og mer. Hvis man ønsker å ta et lån i Dai, brukes Maker-coin for å betale “stabilitetsgebyret”. MKR-mynter kan ikke mines og brennes i avviklingsprosessen. Per januar 2019 er Dai hovedproduktet til Makers, men fremtidige planer inkluderer tillegg av forskjellige valutaforankringer (f.eks. USD-DAI eller EUR-DAI), og sikkerhetsstillelse av ERC-20-tokens.

Hvordan blir Dai laget?

Som en krypto-kollateralisert stablecoin, er Dai kollateralisert med Ether. Enhver Ether-innehaver kan opprette Dai ved hjelp av MakerDAO DApp.

 

Først må du sende din Ether til en kollateralisert gjeldsposisjon (CDP). Deretter vil du motta en del av Dai. En CDP er en smart kontrakt som kjører på blockchain og styrer utstedelse og innløsning av Dai. Etter at du har mottatt Dai for din ETH, er den eneste måten å få tilbake din Ether på, å tilbakebetale det lånte DAI. En forenklet trinn-for-trinn prosess for utstedelse av Dai kan se noe slik ut:

 1. En bruker setter inn ETH (la oss si det er verdt $200).
 2. Han eller hun utsteder 100 DAI verdt $100 med et sikkerhetsforhold på 2:1.
 3. Brukeren tar ut DAI og bruker det som han eller hun ønsker.
 4. Når brukeren ønsker å bytte DAI tilbake til ETH, må han eller hun kjøpe det tilbake med samme 100 DAI + renter. Per januar 2019 er den årlige renten for Dai 1%.
 5. Brukeren betaler tilbake DAI pluss påløpte renter. Rentegebyrene går direkte til innehavere av MKR-token for å opprettholde systemet.

Som du ser er Dai fundamentalt sett et lån tatt mot Ethereum. Med MakerDAO kan ETH-brukere be om Dai-lån mot deres Ether-beholdning. Prosessen begynner med å omgjøre brukerens ETH-beholdning til ERC-20-tokenet kalt WETH (Wrapped Ethereum). Ved å gjøre dette slutter WETH seg til poolen av Ethereum, som brukes som sikkerhet for alle utstedte DAI-tokens. Poolen kalles PETH (Pooled ETH). Deretter låses PETH for å opprette en sikkerhetsstilt gjeldsposisjon (CDP) og brukerne mottar Dai-tokens som de kan bruke fritt.

Gjeldsforholdet i CPD har en tendens til å øke når Dai opprettes til det når en grense og ingen flere Dai kan trekkes mot CPD.

Selvfølgelig er dette en forenklet forklaring på mekanismene bak DAI. Den gode nyheten er at 99% av DAI-brukere ikke må gå gjennom alle kompleksitetene ved å utstede DAI og bare kan kjøpe den på børsen.

Hvor kan man kjøpe DAI?

Per januar 2019 kan Dai handles på følgende børser:

HitBTC (parret med BTC, ETH, USDT, TUSD, XRP, EURS, LTC, XMR, NEO, POA, EOS, BCH).
Bitfinex, Ethfinex (parret med USD, BTC, ETH).
Coinhub (parret med BTC, ETH, LTC).
Coinsuper, Kyber Network (parret med ETH).
Exmo (parret med USD, RUB, BTC, ETH, MKR).
Bancor (parret med BNT).
Radar Relay (parret med WETH, MKR, ZRX, OMG, REP).
Gate.io (parret med USDT).

Du kan også få Dai ved hjelp av øyeblikkelige byttetjenester som Changelly.

Hvor kan man lagre DAI?

Både DAI og Makercoin er Ethereum ERC20-tokens og kan lagres i ERC-20-kompatible lommebøker som MyEtherWallet, Atomic, Exodus, Jaxx, Mist, Metamask, og andre. For et ekstra lag med sikkerhet kan du også bruke en maskinvarelommebok fra Ledger eller Trezor.

Lignende Prosjekter

DigixDAO (DGD) – Bring gullstandarden inn i distribuert ledger-teknologi (DLT).
Maker (MKR) – En verktøy- og styringstoken, og rekapitaliseringsressurs for Maker-økosystemet.
TrueUSD (TUSD) – En fiat-kollateralisert sentralisert stablecoin utstedt via TrustToken-plattformen.