Regjeringen vil stoppe krypto-utvinning: – I ferd med å skyte seg selv i foten

Regjeringen vil stoppe krypto-utvinning

Flere politikere ønsker å stoppe all kryptovaluta-utvinning. Kryptoekspert Torbjørn Bull Jensen forteller at forslagene er dannet på manglende kunnskap, og mener det hindrer lønnsom næringsutvikling i Norge. 

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) forteller til VG at de ønsker å stoppe kryptovaluta-utvinning i Norge. De ønsker å innføre en reguleringslov som skal gi innsikt i hvem som står bak datasentre, hvem som er sjefen for senteret og hvilke tjenester som tilbys.

Dersom dette innfris, vil Norge bli det første landet i Europa med en slik regulering for datasentre. Dette vil føre til at Norge kan forby prosjekter de ikke ønsker. Her spesifiserer de kryptovaluta-utvinning, også kjent som Bitcoin Mining, som én type prosjekt de absolutt ikke ønsker.

– Formålet er å regulere industrien på en slik måte at vi kan lukke døren for de prosjektene vi ikke ønsker, forteller Karianne Tung til avisen.

Ønsker du å lære mer om hva kryptovaluta er? Les mer her.

Får støtte av Høyre og SV


Beskjeden om at kryptovaluta-næringen ikke er velkommen i Norge ble meddelt i april. SV og Høyre mener utsagnet har vært noe vagt, ettersom det ikke er foreslått et faktisk forbud. Likevel støtter de forslaget om at krypto-utvinning ikke har noe å gjøre i landet.

– Vi trenger kraften til andre og bedre formål. Mangelen på kraft er i ferd med å kortslutte hele klimaomstillingen, det er knapt gitt konsesjoner til ny kraftproduksjon siden regjeringen tiltrådte, sier Nikolai Astrup, politiker i Høyre, til Digi.no.

Store klimagassutslipp


Krypto-utvinning er kjent for å kreve mye strøm. Aasland mener at Norge ikke vil yte godt av å tilby billig strøm til utenlandske aktører som ikke gir noe tilbake til det norske samfunn:

– De er ikke velkommen i Norge. Vi ønsker seriøse aktører som er viktig for samfunnet, og den samfunnstjenlige dataindustrien er viktig for oss.

Han ønsker heller at datasentre skal bli benyttet til andre nyttige formål, som trygg lagring av bilder og kommunikasjon. Her får han støtte av sin partikollega Tung:

– Vi klarer ikke digitaliseringen uten datasenter. Og gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen, så ønsker vi datalagring på norsk jord – og fysisk tilgang til datasentrene. Men da må vi bli tøffere på hvem vi vil ha og hvem vi ikke vil ha, sier hun.

Bruker like mye strøm som Lofoten


I 2023 skrev Dagsavisen en sak om at kryptofabrikkene i Nord-Norge bruker omtrent like mye strøm som hele Lofoten. Aasland trekker særlig frem at datasentre i de nordligste delene av landet ikke burde være tilgjengelig for aktører som planlegger å drive med kryptovaluta.

Torbjørn Bull Jensen, CEO i det norske kryptoselskapet K33, mener på sin side at dette er den beste plassen for å utvinne kryptovaluta:

– Norge har et kaldt klima, ren energi, nedlagt industri og overskuddsstrøm i Nord-Norge. Dette gjør oss til en av de best egnede destinasjonene for energikrevende krypto-datasentre, skriver Jensen i en markedskommentar.

Kryptofabrikkene i Nord-Norge bruker nesten like mye strøm som hele Lofoten. Terje Aasland mener vi burde stoppe all krypto-aktivitet i Nord-Norge, mens Torbjørn Bull Jensen forteller at dette er den perfekte destinasjonen for å utvinne kryptovaluta.

Vil forby utvinning av krypto i Norge

– kompetanseløs kryptopolitikk


Jensen beskriver regjeringens planer som kompetanseløs kryptopolitikk. Han mener regjeringen er i ferd med å skyte seg selv i foten hvis de stanser utvinningen av kryptovaluta.

Per tid er det omtrent 400 000 nordmenn som eier ulike digitale mynter, og det forventes at antallet vil øke til 1 million innen de neste 10 årene. Med så mange investorer, mener han at det blir mot sin hensikt å stoppe denne næringen i Norge.

– At politikere sover i timen og uttaler seg negativt om kryptovaluta på sviktende kunnskapsgrunnlag er ikke noe nytt. Det er heller ikke noe som endrer mulighetene for den videre fremveksten av kryptovaluta i samfunnet. Det som derimot stoppes er mulighetene for norske kommuner til å tiltrekke seg ny næringsaktivitet, skriver Jensen i kommentaren.

Han avviser også påstanden om at krypto-utvinningen krever store klimagassutslipp, da dette blir bestemt ut fra hva slags strømkilde man bruker:

– Om vi trekker mer av kryptoaktiviteten til Norge, hvor vi har ren, fornybar kraft, vil det være en fordel for klimaet. Kryptodatasenter er en konkurranseutsatt sektor og mer aktivitet i Norge vil gjøre det mindre lønnsomt for de som i dag bruker kull i Kasakhstan, skriver Bull.

Bør satse på krypto-utvinning


I motsetning til politikerne, forteller Jensen at Norge bør satse på krypto-utvinning i Norge. Han mener dette vil bidra til redusert klimagassutslipp globalt, bedre ressursutnyttelse samt at det vil legge til rette for oppbygging av infrastruktur som kan brukes for maskinlæring i årene fremover.

– I stedet for å la markedet og lokaldemokratiet sikre en effektiv ressursbruk, går regjeringen inn for å skremme vekk de aktørene som faktisk står klare til å etablere seg i kommuner med kraftoverskudd og nedlagt industri.

– Betydelig verdiskapning


Carsten Lier, samfunnskontakt i Stokmarknes Datasenter, uttalte til Dagsavisen i fjor at kommuner som har datasentre som benytter kraften til krypto-utvinning har et konkurransefortrinn:

– Kommuner med datasentre og kryptoanlegg har et konkurransefortrinn når næringslivet vurderer etablering opp mot driftskostnader, uttalte Lier.

Han fortalte blant annet at den største lokale verdiskapningen som datasentre legger igjen er i form av nettleie til lokale nettselskaper. Som et eksempel trakk han frem at kryptobransjen bidro til lavere nettleie i Hadsel kommune for alle øvrige kunder.

Dersom regjeringen stanser kryptovaluta-utvinning, vil dette få negative konsekvenser for teknologiutviklingen i Norge, ifølge Jensen:

– Regjeringen burde la kryptodatasentere konkurrere på lik linje med all annen kraftkrevende industri. Gjør man det vil man få mer næringsaktivitet, mer kompetanseutvikling, flere ringvirkninger og bygge basen for maskinlærings-datasentere i fremtiden.

Kryptovaluta har vært et lønnsomt marked


Kryptomarkedet har vært et av de mest lønnsomme markedene for investorer. I løpet av det siste året har Bitcoin, verdens største kryptovaluta, steget med over 130 %, mens Ethereum, den nest største digitale mynten, har økt med nesten 70 %. Ser vi fem år tilbake i tid har de steget med henholdsvis 873 % og 1368 %.

Du kan lære alt du trenger å vite om hvordan kjøpe kryptovaluta i Norge her.