Skatteetaten advarer mot skjulte kryptoformuer blant nordmenn

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 3 lesetid

bitcoin in front of norwegian flag

Skatteetaten melder om kraftig økning i antall nordmenn som rapporterer kryptovaluta på skattemeldingen, men advarer om at mange fortsatt ikke er klar over rapporteringsplikten. De anslår at så lite som 15% av kryptovaluta eiere i Norge faktisk rapporterer inn sine digitale aktiva til skattemyndighetene.

Når det er sagt, så trekker de frem en betydelig bedring fra 2020 til 2022. I perioden har antallet som har rapportert kryptovaluta steget fra 15 000 til over 48 000, en økning som delvis skyldes skjerpet fokus fra Skatteetaten og store svingninger i kryptovalutamarkedet. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark påpeker at kryptovaluta ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen og må føres opp manuelt av den enkelte.

Ungdom og kryptovaluta


Skatteetaten uttrykker spesiell bekymring for unge under 18 år som kan eie betydelige kryptoverdier uten at foreldrene vet om det. “Vi har sett tilfeller hvor tenåringer sitter på verdier i millionklassen, noe som kan skape en holdning blant ungdom om at skatt ikke er så viktig,” forklarer Funnemark videre.

Foreldre oppfordres til å snakke med barna sine om skatt og kryptovaluta. Skatteetaten minner også om at opplysninger om kryptovaluta kan endres i skattemeldingen opptil tre år tilbake i tid. De siste årene har det blitt økt fokus på innrapportering av kryptovaluta verdier blant norske investorer. Dette kommer i kjølvannet av at nordmenn er blant de mest aktive til å kjøpe kryptovaluta blant våre nordiske naboer.

I dag sitter nordmenn på milliardverdier i kryptovaluta og nedenfor er en tabell som viser samlede tall for inntekt, fradrag, og formue fra de som har rapportert kryptovaluta:

År Antall Rapporterte Under 40 år Inntekt (i mrd) Fradrag (i mrd) Formue (i mrd)
2022 48 155 30 302 3,3 3,5 8,0
2021 43 440 28 932 10,1 3,8 23,2

Kan få veiledning og hjelp fra Skatteetaten


For de som trenger hjelp til å rapportere kryptovaluta, tilbyr Skatteetaten veiledning på sin nettside. Her kan man lære hvordan man fastsetter verdien, rapporterer og dokumenterer gevinst, tap, utbytte og formue for kryptovaluta. Nå som fristen for å endre skattemeldingen nærmer seg, er det en gylden mulighet for kryptoeiere til å få orden i egne papirer og sikre at alt er korrekt rapportert.

Det er viktig å huske at kryptovaluta anses som en finansiell investering, noe som også gir deg fradrag for tap for det aktuelle regnskapsåret. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i skatt på kryptovaluta. Her har regelverket blitt mye tydeligere de siste årene i takt med at mange investorer har valgt å kjøpe Bitcoin.

Stor geografisk variasjon i eierskap


Som del av pressemeldingen har Skatteetaten kartlagt hvor nordmenn mer formuer i kryptovaluta er bosatt. Her ser vi klare tregn til konsentrasajoner rundt de store byene, men også de fleste andre storbyer er med i oversikten. Dette gir en god indikasjon på at eierskapet er fordelt utover store deler av den norske befolkningen.

Kommune Antall kryptoeiere
Oslo 11,146
Bergen 3,306
Trondheim 2,544
Stavanger 1,563
Bærum 1,500
Kristiansand 1,145
Drammen 956
Asker 945
Lillestrøm 815
Tromsø 745
Sandnes 732
Fredrikstad 698
Nordre Follo 653
Ålesund 528
Tønsberg 526
Bodø 505
Lørenskog 473
Sandefjord 461
Moss 403
Skien 395
Sarpsborg 376
Haugesund 344
Ullensaker 335
Karmøy 332
Arendal 327
Øygarden 325
Kongsberg 301
Sola 299
Porsgrunn 295
Larvik 290

Mange kjenner ikke regelverket godt nok


De siste årene har Skatteetaten hatt en egen ekspertgruppe som jobber utelukkende med kryptovaluta. En av oppgavene de jobber med er kartlegging av hvorfor mange ikke rapporterer inn verdier i digitale aktiva, og mye av dette handler om at mange ikke kjenner regelverket godt nok.

Spesielt verdier holdt i nye kryptovalutaer og kryptovaluta på forhåndssalg har sluppet unna innrapportering. Her kommer det frem at mange anser dette som risikoinvesteringer og derfor avskriver verdiene uten videre tanke. I slike tilfeller minner Skattetaten sine rådgivere om at mangelfull innrapportering av verdier kan føre til tilleggsskatt og i grove tilfeller kan det også føre til straff.

I takt med at nordmenn eier mest kryptovaluta i Norden kan det regnes med at innsatsen fra Skattemyndighetene vil fortsette de kommende årene. Derfor er det viktig å velge gode wallets og passe på at man tar vare på nødvendig dokumentasjon.