BTC -0.61%
$65,390.91
ETH 2.84%
$3,545.76
USDT 0.02%
$1.00
BNB 1.93%
$604.36
SOL 1.43%
$140.17
USDC 0.05%
$1.00
XRP -2.94%
$0.49
DOGE 2.13%
$0.12

Tradisjonelle finansgiganter øyner mot kryptovaluta

Kim Ingwersen
| 3 lesetid

Kryptomarkedet er preget av høye renter, inflasjon og en trangere økonomi. Aktiviteten til småsparere har blitt redusert betydelig. På motsatt side ser vi at flere store finansgiganter forsøker å ta markedsandeler. 

– Helt nylig hadde vi nå den første listingen av en ETF (børsnotert fond) i Europa. I tillegg er Nasdaq på ballen, og betalingskjempen Paypal lanserer stablecoin bygget på Ethereum. Man ser med andre ord en ekstrem institusjonell adopsjon, forteller Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i K33, til Finansavisen. 

I tillegg har den tyske bankgiganten Deutsche Bank søkt om lisens for å holde kryptovaluta, mens verdens største kapitalforvalter, Blackrock, har sendt inn en søknad om å få på plass et børsnotert fond med krypto-eiendeler i USA. 


ETF-godkjenning vil kunne gi oppgang

Jenssen mener at avgjørelsene om å godta ETF-er i USA med eiendeler i kryptovaluta vil være en viktig faktor for markedets videreutvikling. Dersom de finansielle aktørene får godkjent sine søknader, vil dette være et svært positivt signal for kryptovalutamarkedet videre.

– I USA er det flere pågående søknader, ikke minst trustfondet Grayscale, som prøver å bli gjort om til en ETF. Her er det knyttet stor forventning til at man kan få en avgjørelse innen ganske kort tid. Er den positiv, altså i retning godkjenning av en ETF, så vil det kunne sende bitcoin og annen kryptovaluta kraftig opp, sier Jenssen.


Viktig driver inn mot høsten

Det er ventet at avgjørelsene vil bli tatt i løpet av de neste ukene eller månedene, som vil være en driver for markedet mot høsten. Jenssen mener at eventuelle avslag vil kunne sende kursene andre veien. 

– Akkurat nå er det både frykt for negative nyheter, men også optimisme rundt positive nyheter, som holder markedet noenlunde stabilt, kommenterer han til Finansavisen.

En finansiell krise kan være positivt for kryptovaluta

Rentehevinger har kommet på løpende både det siste året, både i Norge, USA og store deler av verden. Sentralbanken i USA satte sist opp renten i juli, med antydninger om flere renteøkninger. Styringsrenten er pt. på sitt høyeste nivå på over 22 år. 

Jenssen tror at renten vil fortsette å øke frem til noe virkelig smeller i det økonomiske markedet. Selv om dette vil kunne ha en negativ innvirkning på folk flest, vil det kunne være positive nyheter for bitcoin-interessen:

– Da bankene i USA fikk problemer, så kunne man se narrativet om at bitcoin kunne være en hedge mot det tradisjonelle finansielle systemet plutselig ble relevant. Bitcoin ble jo skapt i kjølvannet av finanskrisen i 2008.

Flere inkluderer Bitcoin i porteføljen

Tidligere i år ble MiCA (Markets in Crypto-assets) vedtatt, som er EUs første helhetlige regelverk for kryptoaktiva. Forordningen skal bidra til å sikre finansiell stabilitet for kryptovalutamarkedet, beskytte forbrukere og investorer mot risiko og forhindre ulovlig aktivitet. 

Denne loven gjør det enklere for tradisjonell finans å gå inn i krypto-bransjen. I kombinasjon med økt etterspørsel blant kunder og klienter, øker insentivet for at større finansielle aktører får en fot inn i markedet. 

Jenssen mener at en høye gjeldsgrader, inflasjon og renter kan skape et mer fragmentert finanssystem i fremtiden. Da kan det være aktuelt å finne alternative investeringer. 

– I den konteksten er det en del store aktører som ser på bitcoin spesielt som en type forsikring, og ser en appell av å holde noe bitcoin i en godt diversifisert portefølje, sier han til Finansavisen.

Oppgang kan komme i 2024?

Han poengterer også at finansmarkedet nå ser usikkert ut, som kan føre til at flere finansielle aktører vender blikket mot kryptovaluta. Det vil i så fall føre til at mer penger sprøytes inn i kryptomarkedet. 

Likevel mener Jenssen at vi trolig ikke kommer til å oppleve den samme interessen for kryptovaluta som vi opplevde i 2021 med det første. Han tror derimot at vi kan se en betydelig oppgang igjen mot andre halvdel av 2024.