Rank #20
Litecoin kurs

Litecoin

LTC
$85.27
-1.01% /24h

Litecoin currently traded at $85.27 price, we update this information in real time. Over the past 24 hours it changed from $86.14 to $85.27. Currently Litecoin is ranked as #20 in our chart. The total supply of Litecoin is 74,454,594.00

graph not available

Category

$Best of the best

Market cap

$6,348,423,076.00

Volume (24h)

$686,241,728.00

Volume/Market cap (24h)

10.81%

Circulating supply

74,454,594.00 LTC

Total supply

74,454,594.00 LTC

Max supply

74,454,594.00 LTC

Fully diluted market cap

$6,348,423,076.00
LTC to USD converter

Litecoin har lenge vært en av de mest verdifulle myntene på markedet, og med en oppgang fra $1,11 (januar 2025) til $412,96 (mai 2021) har den gitt en eksplosiv vekst for investorene. Vi har derfor laget en Litecoin kurs prognose for å se nærmere på hva investorer bør forvente de neste årene. Her skal vi se på hvordan makroøkonomiske faktorer som kan spille inn, samt hvordan bevegelser i markedet kan slå inn på kurs Litecoin. Kryptovaluta er kjent for høy volatilitet, så her er det viktig å vite hva man bør følge med på.

Litecoin kurs historikk

Litecoin ble opprettet i 2011 av tidligere Google-ingeniør Charlie Lee og det er en kryptovaluta som opererer som et globalt betalingssystem. Med en maksimal tilførsel på 84 millioner, har Litecoin kurs sett betydelig vekst, spesielt i 2017 og 2021. Da nådde den populære kryptovalutaen sin høyeste pris noensinne, på $413.

Litecoin pris har imidlertid falt vesentlig siden toppnoteringen i 2021. I skrivende stund er LTC kurs $74. Likevel er dette en markant opp sammenlignet med fjoråret, da kryptoprisen på sitt laveste var på om lag $39. De siste fire månedene har LTC holdt seg på et noe stabilt nivå på mellom 60 og 70 dollar. Dette er også godt nyt for kryptomynten, som altså ønsker å bli et globalt betalingsmiddel. 

År Laveste pris Høyeste p
2015 $1.11 $8.73
2016 $2.92 $5.95
2017 $3.61 $375.29
2018 $22.88 $323.11
2019 $29.81 $145.21
2020 $24.65 $138.35
2021 $102.55 $411.46
2022 $40.53 $153.14
2023 $57.95 $114.52

Viktige hendelser for Litecoin

 • Litecoin blir lansert i 2011 av Charlie Lee med en pris på $4.30 (0.031 BTC)
 • Opplevde et kraftig bull run fra 2017 til 2021 med beste notering på $413
 • Største korreksjonen tok den fra $413 til $39
 • LTC kurs møter motstand mellom $89-$94
 • Siden 2023 har LTC positivt momentum med oppadgående trend

Litecoin kurs prognose 2025

Ser vi frem mot 2025, er det en rekke faktorer som kan utfordre kursutviklingen til Litecoin. Med potensiale for en positiv markedsutvikling kan vi se Litecoin overkomme $200-grensen og sikte seg inn mot $270. Den potensielle veksten er sterkt knyttet til forventningen om et nytt bullrun og styrket tillit hos investorene. Mange har et positivt syn på at LTC kurs vil drives høyere av positivt momentum fra Bitcoin kurs, men dette kan være vanskelig å forutsi.

Flere nye analyser har trukket frem den betydelige veksten Litecoin nettverket har opplevd den siste tiden. Dette inkluderer en rapport fra Messari som ser kraftig momentum for nettverket i fremtiden.  Den 10. mai i fjor registrerte Litecoin en rekordhøyde i både transaksjonsvolum og antall aktive adresser, med henholdsvis 580 000 og nær 830 000. Disse imponerende tallene vitner om et vitalt og engasjert nettverk, som videre signaliserer positivt vekstpotensial for valutaen.

Litecoin har fått bedre innpass som en betalingsmetode de siste årene og har fulgt BTC tett. Særlig på grunn av bedret transaksjonshastighet og lavere gebyrer enn bitcoin har den blitt et godt alternativ på flere nettverk. Vi forventer at denne trenden vil fortsette – og særlig innen spillbransjen har LTC blitt en integrert del av mange plattformer. Særlig for mindre transaksjoner der man kan nå lave beløp har den utkonkurrert både ETH og BTC som betalingsmetode. 

Litecoin mynt stående

Litecoin kurs prognose 2030

Mot slutten av dette tiåret, forventes det at det globale markedet for person-til-person (P2P) betalinger, der kryptovalutaer som Litecoin spiller en viktig rolle, vil vokse til en verdi av $9,87 billioner. Dette markedet, som inkluderer både sentraliserte og desentraliserte løsninger, viser en forventet årlig vekstrate på 20%, noe som bekrefter et stigende behov for P2P-betalinger. Når det kommer til samarbeid kan Litecoin sin allianse med Mastercard, gjennom introduksjonen av Litecoin Mastercard i Storbritannia og Europa, betraktelig styrke myntens bruk i dagliglivet. Kortet, gyldig overalt hvor Mastercard er akseptert i EU, gjør Litecoin integrasjonen sterkere i vanlige transaksjoner.

Nettverkets seneste aktiviteter indikerer også en positiv utvikling for LTC. Behandlingen av den 144 millionte transaksjonen markerer en viktig milepæl som beviser nettverkets verdi. Dessuten viser en rekordhøy hashrate nettverkets vedvarende vekst og utvikling. Litecoin samfunnet ser også fremover med planer om oppgraderinger som vil forbedre både hastighet og sikkerhet for LTC. Initiativer for å utvikle mer intuitive lommebøker og forbedre brukeropplevelsen har som mål å gjøre Litecoin mer tilgjengelig, og dermed tiltrekke flere brukere.

Med dette bakteppet, ser mange analytikere lyst på LTCs fremtid. Selv om estimater kan endre seg med markedsdynamikken, indikerer prognoser for 2030 at LTC kan bevege seg innenfor et prisområde fra $790 til $860. Dette gir enormt rom for videre vekst, men det er viktig å huske at det er mange variabler som kan spille inn på hvordan kursen vil utvikle seg videre. 

Litecoin prognose fra 2024 til 2030

Årstall

Potensielt laveste

Gjennomsnittlig kurs

Potensielt høyeste

2024

$50.00

$82

$115

2025

$195.00

$202

$270

2030

$791.00

$827

$863

Andre populære analyser av fremtiden til Litecoin

Det er mange som har egne prognoser for Litecoin kurs – og det er verdt å se på noen av disse. Derfor har vi trukket frem de siste analysene fra noen andre profilerte analytikere som følger både Litecoin og kryptovaluta markedet tett. Disse kan gi verdifull innsikt og sammenligning for å se variasjonen i markedet. 

 • Digital Coin Price ser for seg at Litecoin kan nå et høydepunkt på $218.22 innen 2024, med videre vekst til en topp på $883.49 innen 2030.
 • Changelly forutser en oppgang for Litecoin, med en langtidsvisjon som peker mot en imponerende pris på $1,427.73 innen 2030.
 • PricePrediction.net støtter en optimistisk fremtid for Litecoin, med en forventning om en makspris på $1,428.01 innen 2030.
 • CoinCodex projiserer en betydelig vekst, med en toppverdi for Litecoin på $1,431.61 innen 2026, noe som antyder en potensiell økning på opptil 1,590.69% innen 2027.

Faktorer som kan påvirke Litecoin kursen

Når man skal lage en Litecoin kurs prognose er det viktig å vite hvilke faktorer som kan påvirke prisen. Mange av disse er generelle for kryptovalutamarkedet, men det betyr ikke at de er mindre viktige. Tvert imot er det nettopp disse du må ta høyde for når du skal gjøre analyser. Nedenfor finner du en liste med de viktigste faktorene som kan påvirke kursen til Litecoin de kommende årene. 

 • Tilbud og etterspørsel: Litecoin har et begrenset tilbud på 84 millioner mynter. Ettersom flere mynter utvinnes, og det totale tilbudet nærmer seg dette taket, kan knapphet drive prisene opp hvis etterspørselen forblir sterk. Omvendt, hvis etterspørselen avtar, kan prisene falle slik vi så i 2021.
 • Markedssentiment: Kryptovalutapriser påvirkes i stor grad av offentlig sentiment. Nyhetshendelser, enten positive eller negative, kan utløse prisendringer. For eksempel, hvis en stor forhandler annonserer at de vil akseptere Litecoin, kan dette øke prisene. Mange forventer også at LTC kan dukke opp som spot ETF-er for langsiktige HODLERS.
 • Teknologiske utviklinger: Innovasjoner og oppdateringer til Litecoins underliggende teknologi blir viktig de neste årene. Det er planlagt flere oppgraderinger som påvirker skalerbarhet, sikkerhet, og brukervennlighet, noe som kan tiltrekke seg flere brukere og øke etterspørselen frem mot 2030.
 • Regulering: En av de største utfordringene for kryptovaluta er usikkerheten rundt regulering i markedet. Her kan det komme dramatiske nyheter på kort varsel, noe som kan gi store svigninger i kursen. Dette gjelder ikke bare LTC kurs, men generelt markedet. 
 • Bitcoin innflytelse: Litecoin pris følger ofte trendene til Bitcoin fordi de deler lignende teknologi, og Litecoin blir ofte sett på som et komplement til Bitcoin. Hvis Bitcoins pris stiger eller faller betydelig, følger gjerne LTC etter. Mange forventer derfor at det sterke momentum man ser for Bitcoin kan smitte over på LTC de neste årene. 
 • Markedsmanipulasjon: Til forskjell fra en del andre mynter har Litecoin fortsatt en del whales som holder store deler av beholdningen. Dersom noen av disse ønsker å selge – eller drive kursen i en bestemt retning kan dette føre til manipulasjon. Likviditeten i LTC er ikke høyere enn at store HODLERS fortsatt kan påvirke kursen, noe som kan utgjøre en risiko.

Oppsummering

Det er mange ting som kan påvirke utviklingen av Litecoin de neste årene – og som vi har sett i denne artikkelen er det viktig å se helhetlig på markedet. Spesielt tilknytningen til Bitcoin og Litecoin som utfordrer til P2P markedet er noe mange prognoser legger vekt på de neste årene. LTC har opparbeidet seg en viss stabilitet de siste årene, men opplever fortsatt mye av den samme volatiliteten som man finner ellers i markedet. Dette viser hvor vanskelig det kan være å lage langsiktige prognoser av store nettverk. Når det er sagt, så er det liten tvil om at Litecoin vil forbli en av de viktigste myntene på markedet.