Vilkår og betingelser

Generelt

Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Avtalen”) styrer vilkårene som du kan bruke og få tilgang til CryptoNews (“nettstedet”) og/eller tjenester som tilbys der. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet og enhver tjeneste som tilbys gjennom nettstedet (“tjenesten”), representerer, garanterer og forplikter du deg herved til at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen og dermed gjøre dem bindende avtale mellom deg og oss, enten du er en registrert bruker av nettstedet vårt eller ikke.

Denne avtalen gjelder for hver besøkende, bruker og andre som har tilgang til eller bruker nettstedet og/eller tjenesten (“bruker(e)”).

Databeskyttelse

Beskyttelse av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Derfor iverksetter vi passende tiltak for å beskytte personlig informasjon om brukere som samles inn, lagres eller brukes av oss. Før du godtar denne avtalen, vennligst les vår personvernerklæring for å forstå hvordan din personlige informasjon håndteres når du får tilgang til eller bruker våre internetttjenester, som slik personvernerklæring herved er innlemmet ved referanse i denne avtalen.

Eiendomsrettigheter

Alt innhold publisert av CryptoNews på nettstedet (bortsett fra brukerinnsendt innhold), inkludert, men ikke begrenset til, bilder, fotografier, grafikk, animasjoner, videoer, lyd og tekst (“nettstedets innhold”) eies av CryptoNews og/eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og annen intellektuell eiendom eller andre eiendomsrettigheter. Du erkjenner herved at ved å bruke nettstedet og enhver tjeneste får du ingen rettigheter til innholdet på nettstedet, eller noen del av det. Kopiering og/eller endring av hele eller deler av nettstedets innhold, spesielt for kommersiell eller reklamebruk, krever skriftlig forhåndstillatelse fra CryptoNews. Laging eller endring av kopier (enten lagret eller trykt) av meninger, anmeldelser eller andre uttalelser for personlig og ikke kommersiell bruk er tillatt forutsatt at legender eller andre referanser ikke vil bli forfalsket eller slettet. Enhver annen kopiering, endring, distribusjon eller publisering av nettstedinnhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra CryptoNews er forbudt.

Beskyttelse av varemerker

“CryptoNews”-merkene og logoene er varemerker. Bruk eller visning av disse varemerkene uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra CryptoNews er forbudt. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen rettighet eller lisens til å bruke noen av “CryptoNews”-merkene uten forhåndseksplisitt skriftlig samtykke fra CryptoNews.

Lenker til andre nettsteder

Siden kan inneholde lenker og referanser til andre nettsteder. Vi kan fra tid til annen, etter eget skjønn, legge til eller fjerne lenker til andre nettsteder. Disse koblingene er gitt for din bekvemmelighet, og tilgang til slike nettsteder er på egen risiko. Du oppfordres til å gjennomgå bruksvilkårene, personvernreglene og andre retningslinjer eller ansvarsfraskrivelser som er gitt på denne nettsiden før bruk av dem. Vi gjennomgår ikke, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller gir noen representasjon med hensyn til slike nettsteder. Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlige for informasjonen på slike nettsteder, deres praksis eller for din bruk av eller manglende evne til å bruke slike nettsteder. Du fritar oss eksplisitt fra ethvert ansvar som oppstår fra din bruk av en tredjeparts nettside.

Ansvarsbegrensning

CryptoNews bruker rimelig innsats for å sikre at informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet er nøyaktig til enhver tid. Vi kan imidlertid ikke garantere at slik informasjon vil være feilfri, og vi kan ikke være ansvarlige for tjenester som tilbys av oss som agenter for tredjeparter eller for noen aspekter av forholdet mellom deg og denne tredjeparten. CryptoNews påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil og utelatelser og forbeholder seg retten til å endre informasjon, spesifikasjoner og beskrivelser av enhver listet tjeneste. Uten å fravike det foregående, er det avtalt og forstått at nettstedet og tjenesten leveres på “som den er” og “med alle feil”, og uten garanti eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått.

CryptoNews gir videre ingen representasjoner om egnetheten for et bestemt formål for noe produkt eller tjeneste som refereres til på nettstedet. CryptoNews gir ingen garanti for at tjenesten vil oppfylle dine forventninger, eller at data og innhold innhentet gjennom nettstedet og enhver tjeneste vil være nøyaktig, pålitelig eller oppdatert, eller at tjenesten vil være tilgjengelig på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Selv om vi vil bestrebe oss på å rette opp feil og utelatelser så raskt som mulig etter å ha blitt varslet om dem, erkjenner og godtar du at bruk av tjenesten skjer etter eget skjønn og egen risiko.

Krenkelser

Vennligst rapporter eventuelle brudd på vilkårene i denne avtalen ved å bruke vårt Kontakt oss-skjema.

Endringer i tjenesten og denne avtalen

CryptoNews forbeholder seg retten til når som helst, og fra tid til annen, å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler av den) med eller uten varsel til deg. Du godtar at CryptoNews ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller avslutning av tjenesten. I tillegg kan CryptoNews endre vilkårene i denne avtalen når som helst. Hvis vi gjør endringer i vilkårene i denne avtalen, vil vi legge ut den endrede versjonen av denne avtalen på nettstedet. Vi oppfordrer deg til å besøke nettstedet vårt ofte for å finne ut om noen endringer i denne avtalen har blitt implementert. For å gjøre det lettere å avgjøre om det er gjort endringer, legger vi ut datoen avtalen sist ble endret øverst på siden. Din fortsatte bruk av tjenesten etter en slik endring innebærer at du godtar de nye vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, må du ikke bruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang til) tjenesten.

Generelle vilkår

Denne avtalen, sammen med personvernerklæringen og eventuelle andre juridiske merknader publisert av CryptoNews på nettstedet, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og CryptoNews angående bruk av nettstedet og tjenesten. Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses som ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen, som skal forbli i full kraft og virkning. Ingen fraskrivelse av noe vilkår i denne avtalen skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av et slikt vilkår eller et annet vilkår, og CryptoNews’ unnlatelse av å hevde noen rettighet eller bestemmelse under denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Denne avtalen styres av lovene på Isle of Man, uten hensyn til dens prinsipper om lovkonflikter, og enhver tvist som oppstår fra denne avtalen skal utelukkende bringes inn for domstolene på Isle of Man. Til tross for det foregående, skal ingenting i denne klausulen begrense retten til CryptoNews til å ta søksmål mot deg i noen annen domstol med kompetent jurisdiksjon, og heller ikke skal søksmål i en eller flere jurisdiksjoner være til hinder for å ta søksmål i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad det er tillatt av loven i slik annen jurisdiksjon. Du kan ikke overføre eller tildele dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen til noen tredjepart uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra CryptoNews.

CryptoNews kan overdra denne avtalen helt eller delvis etter eget skjønn. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal være den gjeldende versjonen i tilfelle avvik mellom eventuelle oversatte versjoner av denne avtalen.