Finansnyheter
Husholdninger må betale store summer for kryptomining
Det har vært mye diskusjoner rundt kryptofabrikkene som er etablert i Norge. Studier fra utlandet viser at kryptomining fører til et høyere strømforbruk. Uheldigvis blir disse kostnadene påført husholdninger og bedrifter. I Norge kan det derimot føre til redusert nettleie. Høyere...