Kan lokal valuta byttes ut med kryptovaluta? I så fall har stablecoins best mulighet

Sara Louise Bøkenes
| 3 lesetid

Flere forskere mener valutasubstitusjon kan forekomme som følge av de innovative betalingsløsningene i kombinasjon med økte handler over nett. Fremveksten av kryptovaluta og stablecoins er en direkte utfordrer til nasjonale valutaer. 

Pengesystemet har hatt en enorm utvikling de siste årene. Mer effektive og billigere betalingsløsninger gjør enkelte valutaer svært sårbare. Dette gjelder spesielt i enkelte land med svært høy inflasjon, hvor man ser at flere tyr til kryptovaluta som et betalingsmiddel. 

I takt med utviklingen av digitale penger har det internasjonale pengefondet (IMF) understreket et behov for å beskytte land sine egne valutaer. Spørsmålet er hvorvidt de vil greie dette, spesielt dersom de store teknologiselskapene utvikler eller inngår samarbeid med kryptovaluta som stablecoins i EUR eller USD. 

Ønsker kontroll over betalingsinformasjoner

Brukerdataen folk gir fra seg til store teknologiselskap er svært verdifulle. Informasjonen som blir gitt kan anvendes til å utvikle nye tjenester, blant annet innenfor kunstig intelligens, samt for å berike kjøp av annonser programmatisk. 

Det er ventet at utviklingen av tjenester basert på brukerdata vil vokse betydelig i årene fremover. Av den grunn er det flere som hevder at de store tek-selskapene vil skape betalingstjenester på utsiden av banksystemet, ved hjelp av stablecoins. Det gjør at de kan skape effektive betalingsplattformer uten valutapåslag, samtidig som de vil sitte på all betalingsinformasjon. 

– Det er ikke unaturlig om nye, enkle og effektive betalingsløsninger kombinert med utvikling i nye handelsplattformer vil gjøre det mer attraktivt å holde noe større verdier enn i dag i nye former for penger, skriver Norges Bank-rådgiver Ragna Alstadheim i et blogginnlegg. 

Med tanke på at forbrukere allerede har et godt forhold til enkelt teknologiselskaper, som Apple og Amazon, vil de ha et godt utgangspunkt for å oppnå en høy kundemasse på kort tid. 

Stablecoins i EUR og USD kan øke

I 2022 ble over 80 % av alle faktureringer i global handel oppført i USD og EUR. Til tross for at vi har om lag 150 nasjonale valutaer, er dagens globale pengesystem dominert av disse valutaene. Dersom forskere får rett, vil de to valutaene fortsette å dominerer globalt på kort sikt.

Mer usikkert er det derimot for andre lokale valutaer. Endringer i handel kan utløse mer bruk av stablecoins i euro eller USD i enkelte land. Faren er likevel størst i land som har høy og ustabil inflasjon og en uansvarlig finanspolitikk, som f.eks. Libanon, Venezuela og Argentina. Her ser vi innbyggere flykte til kryptovaluta som følge av at sentralbankene har kollapset. Med tanke på at flere allerede foretrekker å bruke euro og USD fremfor lokal valuta, er veien kortere for å ta i bruk stablecoins i de samme valutaenheten. 

Stablecoins og kryptovaluta i Norge

I nyhetsbildet hører vi ofte om den økende inflasjonen, som blant annet også er årsaken til de høyere renteøkningene. Hva vil skje dersom inflasjonen stiger ytterligere i Norge? Får vi en unormal høy inflasjon, vil dette øke sjansen for at flere i Norge holder mer penger i fremmed valuta, inkludert stablecoins og kryptovaluta. Da vil husholdninger og bedrifter kunne konkludere med at det er bedre å ta valutarisiko enn å eie en valuta med ustabil kjøpekraft. 

Fortsatt stor usannsynlighet her til lands – enn så lenge

Selv om kryptovaluta og stablecoins vil kunne utgjøre en trussel for mange nasjonale valutaer, er det lite trolig at det vil skje med det første her i Norge. Som en liten og stabil økonomi, blir nesten alle avtaler formet i norske kroner, inkludert lønn, skatter, overføringer og lån og innskudd. Derfor er det lite hensiktsmessig å kalkulere priser og avtaler i andre valutaer.

Likevel vil ikke det si at den norske valutaen ikke blir utfordret av nye betalingsløsninger. Norges Bank vil være avhengig av å videreutvikle et system i norske kroner som er sikkert, effektivt og attraktivt for brukere i fremtiden. Selv har de snust på om innføringen av digitale sentralbankpenger vil være et aktuelt tema. Dette vil i så fall gjøre at brukere ikke trenger å ta valutarisiko, ettersom pengene vil kunne veksles en-til-en mot kontanter og bankinnskudd i norske kroner.


Les også: