El Salvador eier nesten 4 milliarder kroner i Bitcoin

El Salvador eier nesten fire milliarder kroner i Bitcoin.

I september 2021 ble El Salvador det første landet i verden som innførte bitcoin (BTC) som gyldig betalingsmiddel. Siden den perioden har de kjøpt og utvunnet 5750 BTC, som tilsvarer over 3,8 milliarder kroner. 

El Salvador har både blitt hyllet og hatet for sin innføring av bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Til tross for implementeringen av bitcoin, har landets borgere brukt de digitale myntene i svært liten grad. I 2023 ble kun 1 % av alle overføringene utført med bitcoin, ifølge Reuters.

Men for den lille republikken i Mellom-Amerika har investeringene tilsynelatende gitt verdier. Mange mente at det var en svært dristig avgjørelse, spesielt med tanke på at BTC-kursen falt i perioden etter at El Salvadors president Nayib Bukele annonserte landets bitcoin-investeringer. Kursfallet har derimot snudd til gevinst og investeringene har gitt landet god profitt, enn så lenge.

BTC-utvinning fra Tecapa-vulkanen


Tirsdag 14. mai presenterte El Salvador offisielle data som viser at landet utvunnet bitcoin, også kjent som bitcoin mining, fra Tecapa-vulkanen, som er et geotermisk kraftverk. Kraften fra vulkanen bidro med å utvinne 473,5 bitcoin, som tilsvarer godt over 300 millioner kroner.

Å bruke kraften fra vulkanen blir sett på som et genistrek, i og med at det er en bærekraftig måte å opparbeide seg BTC på:

– Vi bruker ikke ressurser som forurenser miljøet. Vi er ikke avhengig av olje, naturgass eller noen annen ressurs som ikke er fornybar, uttalte Daniel Álvarez, president for Rio Lempa Hydroelectric Executive Commission, i 2021. Han er ansvarlig for å føre tilsyn av anlegget.

Av totalt 201 megawatt (MW) som Tescapa-vulkanen genererte, ble 1,5 MW rettet til gruvedrift av kryptovaluta.

 

Gruvedriften støttes av Nayib Bukele


Regjeringen i El Salvador, med Bukele i spissen, støtter landets bitcoin-utvinning. Omtrent 25 % av landets energi kommer fra deres 20 aktive vulkaner. For å utvinne nye bitcoin brukes energien til å løse komplekse matematiske problemer, som krever en stor mengde elektrisitet.

Bitcoin-utvinning har fått mye tyn for å bidra til ekstreme mengder klimautslipp. At landet bruker ren energi til dette formålet bidrar til at nye kryptovaluta blir skapt uten at det påvirker klimaet.

Eier 5750 BTC


Bukele la ut et innlegg på X (tidligere Twitter) i november i 2022 at landet vil kjøpe en bitcoin hver dag, så fremt den digitale mynten er lønnsom sammenlignet med fiat-mynter, som USD, EUR etc.

Ut fra alle indikatorer viser det seg at landet har gjort nettopp dette. Senest 13. mai 2024 repostet presidenten et innlegg på plattformen som bekrefter at El Salvador kjøpte en BTC denne dagen.

Trekker man sammen El Salvadors kjøp av bitcoin og mynter som er tjent opp gjennom utvinning, besitter landet i dag 5750 BTC. Ut fra dagens verdi tilsvarer det over 360 millioner dollar, eller i overkant av 3,8 milliarder norske kroner.

Høy avkastning på sine BTC-investeringer


I begynnelsen av september 2021, da El Salvador startet med å kjøpe bitcoin, var én mynt priset til rundt 50 000 dollar. Siden dette tidspunktet har BTC-kursen økt til 62 400, som tilsvarer en økning på 24 %.

Men El Salvador investerte ikke alle pengene sine på samme tidspunkt. I stedet har de utført en investeringsstrategi som omtales som “dollar cost averaging”, som er en strategi som går ut på at man investerer et visst beløp på regelmessig basis.

Denne strategien har mest sannsynlig vært svært lønnsomt for El Salvador. Prisen på BTC var nokså høy på inngangstidspunktet, og deretter falt kursen for så å stige vesentlig igjen fra høsten i fjor.

Fra perioden mellom juni 2022 til september 2023 var bitcoin-kursen mellom 15.000-30.000. I løpet av denne perioden har El Salvador hamstret BTC-mynter, som har gitt en svært høy avkastning.

Bitcoin kursutvikling etter at El Salvador begynte å investere i BTC.

Kjøpte 80 Bitcoin for 19 000 dollar


Til tross for sin langsiktige investeringsstrategi med jevnlig påfylling av BTC, har Bukele grepet muligheten til å fylle på landets lagre på tidspunkter der myntene har vært lavt priset. I juli 2022, da BTC-kursen lå på 19 000 dollar, brukte han landets offentlige midler til å kjøpe 80 bitcoin.

Det tilsvarer et investert beløp på 1,52 millioner dollar, eller litt over 16 millioner norske kroner. Ut fra dagens prisnivå, har disse pengene vokst med 228 %, eller over 52 millioner NOK.

Vi hører ofte om privatinvestorer som oppnår en så høy avkastning på sine investeringer, men det er sjeldent at et land er så transparent med sine investeringer i kryptovaluta.

Er El Salvador den første blant flere?


Som nevnt innledningsvis, var El Salvador det første landet til å implementere Bitcoin som et gyldig betalingsmiddel. Året etter fulgte Den sentralafrikanske republikk. For øyeblikket er disse de to eneste landene som godtar den digitale mynten som egen valuta.

Likevel ser man at flere sentralbanker og institusjonelle aktører nevner bitcoin som en seriøs valuta, og flere har kommet på eiersiden. Dersom dette fortsetter, kan i så fall flere land følge El Salvadors eksempel. I første omgang gjelder nok dette først og fremst land med en svak økonomi og høy inflasjon – hvor behovet for et alternativ betalingsmiddel er høyest.