Hvordan fungerer Bitcoin Mining

Scene med Bitcoin mining rig i sentrum. Bildet viser et svakt opplyst datasenter med rader av kraftige Bitcoin-utvinningsrigger.

Det er ingen tvil om at kryptovaluta verden er full av spennende, men også komplekse aspekter – og Bitcoin mining eller på norsk kryptoutvinning er uten tvil en av disse. Dette er prosessen for utvinning av Bitcoin, men hvordan fungerer det i praksis? Uansett om du er nybegynnere til kryptovaluta, eller vurdere å investere i Bitcoin, bør du gjøre deg kjent med hvordan bitcoin mining fungerer.

Derfor har vi laget en enkel guide som tar deg gjennom alle de viktigste punktene. Dette inkluderer hvordan det fungerer i praksis, samt hvordan du kan komme i gang med det. Fortsatt nysgjerrig? Da er det bare å lese videre, så tar vi deg gjennom hva Bitcoin mining er.

Hva er Bitcoin mining?


Bitcoin mining er en kritisk prosess i Bitcoin-nettverket. Den tjener to primære formål: den genererer nye Bitcoins og bidrar til å validere og sikre Bitcoin-blokkjeden. Dette gjøres gjennom løsing av komplekse matematiske algoritmer, en oppgave som krever avansert programvare og spesialisert maskinvare.

Prosessen involverer det som kalles “proof of work” (PoW), der deltakere, kjent som “miners”, bruker kraftig databehandlingsutstyr for å løse kompliserte utregninger. Den første som løser et problem, bekrefter en blokk av transaksjoner og legger den til blokkjeden. Som belønning mottar de en viss mengde nye Bitcoin – dette er kjent som “block rewards”. Dette incentivsystemet er det som driver konkurransen i Bitcoin-mining.

Men det er ikke snakk om en kjapp vei til rikdom. Mining krever betydelig investering i både maskinvare og strøm, og profittmarginene kan variere betydelig basert på faktorer som strømkostnader, effektiviteten til miningutstyret, og verdien av Bitcoin. Effektiviteten av mining-utstyret, kjent som “hash rate”, er også en kritisk faktor. Høyere hash rate betyr større sjanse for å løse et matematisk problem først, men det øker også strømforbruket.

Hvordan Bitcoin Mining foregår


Bitcoin mining er en komplisert prosess som spiller en sentral rolle i drift og vedlikehold av Bitcoin-nettverket. Den foregår gjennom flere steg, som kan forklares mer detaljert slik:

 1. Hashing: Miners starter prosessen ved å løse matematiske oppgaver. Dette gjøres ved å generere en “hash”, en unik digital signatur, for dataene i en Bitcoin-blokk. Hashing involverer å konvertere data ved bruk av en matematisk funksjon. Dette er en kritisk del av prosessen, da det sikrer sikkerheten og integriteten til Bitcoin-nettverket.
 2. Proof of Work: For å finne riktig hash, må miners utføre en prosess kjent som “proof of work”. Dette krever omfattende databehandling og kraft, ettersom riktig hash kun kan finnes gjennom prøving og feiling. Den første mineren som finner den riktige hash-verdien, får retten til å legge til den neste blokken i kjeden.
 3. Produksjon av blokker: Når den riktige hashen er funnet, bekrefter mineren en blokk av transaksjoner. Denne nye blokken inneholder en samling av flere nylige transaksjoner og legges til i Bitcoin-blokkjeden. Hver blokk inneholder også referansen til hashen av den forrige blokken, som skaper en kjede av blokker – derav navnet blokkjede.
 4. Blokkbelønning: Som en belønning for deres arbeid i å sikre nettverket og legge til nye blokker, mottar minerene Bitcoin. Denne belønningen kalles “blokkbelønning”, og den halveres omtrent hvert fjerde år i en hendelse kjent som “halving”. Dette reduserer mengden nye Bitcoins generert, som over tid fører til en reduksjon i total tilgjengelig forsyning og dermed øker sjeldenheten og potensielt verdien av Bitcoin.
 5. Nettverksbekreftelse: Etter at en blokk er lagt til kjeden, må resten av nettverket verifisere dens gyldighet. Når en blokk er bekreftet av andre noder i nettverket, anses transaksjonene i den blokken som bekreftet.

Det er viktig å ikke blande bitcoin mining med krypto staking som er to vidt forskjellige prosesser. Vi har en egen krypto staking guide du kan lese for mer om dette.

Hvor lang tid tar det å utvinne en Bitcoin?

Tiden det tar å utvinne en Bitcoin varierer basert på mining-rigens kraft og nettverkets nåværende vanskelighetsgrad. I gjennomsnitt, med dagens teknologi og gjennomsnittlig nettverksvanskelighet, kan det ta rundt 10 minutter å utvinne en Bitcoin-blokk, men dette betyr ikke nødvendigvis at en enkelt miner vil motta en hel Bitcoin, da belønningen deles mellom alle deltakere i mining-poolen.

Er det mulig å tjene penger på Bitcoin Mining?

Ja, det er mulig å tjene penger på Bitcoin Mining, men lønnsomheten avhenger av flere faktorer som strømkostnader, effektiviteten til mining-utstyret, og den nåværende verdien av Bitcoin. Det krever en betydelig investering i utstyr og en stabil strømkilde for å være lønnsomt.

Er det lovlig å drive med Crypto Mining i Norge?

Ja, det er lovlig å mine kryptovalutaer som Bitcoin i Norge. Imidlertid må man være oppmerksom på landets skatteregler og reguleringer knyttet til kryptovalutaer, samt strømkostnader som kan være høyere i Norge sammenlignet med andre land.

Hvor lønnsomt er det å mine Bitcoin i dagens marked?

Lønnsomheten av Bitcoin Mining varierer og er avhengig av flere faktorer. Med de nåværende prisene på Bitcoin og mining-utstyr, samt høye strømkostnader, kan det være utfordrende å oppnå høy lønnsomhet, spesielt for individuelle minere. Det anbefales å gjøre en grundig kostnadsanalyse og vurdere nåværende markedsforhold før man investerer i Bitcoin Mining.

Vi fraråder å Mine Bitcoin i Norge

Å drive med Bitcoin mining i Norge er generelt ikke ansett som lønnsomt, og vi fraråder sterkt å se på dette som en potensiell inntektskilde i Norge. Hovedårsaken til dette er de høye strømkostnadene i landet, som utgjør en betydelig del av utgiftene ved mining. I tillegg til de økonomiske utfordringene, er det også en økende sannsynlighet for at det vil komme nye reguleringer rettet mot kryptovaluta mining, spesielt med tanke på miljøhensyn og det høye energiforbruket som er involvert. Disse potensielle reguleringene kan ytterligere begrense eller til og med gjøre det umulig å drive med mining i Norge, noe som gjør det til en enda mindre attraktiv investering for de som vurderer å starte med dette.

Alternativer for Bitcoin mining – Ulikt utstyr og energibruk


Det har vært mye omtale og diskusjon rundt prosessen å utvinne nye Bitcoin og mining av kryptovaluta generelt. Både i spesialiserte fora og generelt i mer åpne kanaler. Selv i Norge har vi sett resultatene av såkalte Bitcoin fabrikker som påvirker strømforbruket til ulike bygder.

Mye av diskusjonen stammer fra at Bitcoin mining krever mye energi, og miners gjerne har oversett fotavtrykket sitt på omgivelsene ved å delta. Heldigvis finnes det noen alternativer for utvinning av Bitcoin som har et lavere fotavtrykk. Vi har derfor sett på noen alternativer for Bitcoin mining, samt hvilket utstyr de krever.

Bitcoin Hardware mining – klassisk og utstyrstungt

Bitcoin hardware mining er en utstyrsintensiv aktivitet som har utviklet seg betydelig over tid. Mining kan generelt deles inn i tre hovedkategorier basert på type hardware som brukes:

 • CPU Mining: Benytter datamaskinens prosessor. Dette var den enkle begynnelsen på mining av Bitcoin, men er i dag utdatert da det rett og slett går for tregt.
 • GPU Mining: Mer kraftfull enn CPU mining og er neste steg opp. Her benyttes grafikkort av høy kvalitet for å kjøre prosessene, noe som dessverre hadde og har negative konsekvenser i å tømme markedet for skjermkort, benytte mye energi, og sist ha en høy kostnad.
 • ASIC Mining: Dette er det mest avanserte og mest effektive alternativet for Bitcoin mining. Her benyttes spesiallagde komponenter som er utelukkende designet for kryptovaluta mining. Klart koster utstyret en hel del.

Bitcoin mining software

Et alternativ til hardware basert mining, er dataprogrammer som benytter datakraft til miningen. Dette er ofte automatiserte og kostnadsfrie programmer. Derimot er det vanskelig å se for seg disse direkte kunne konkurrere med dedikert utstyr.

Bitcoin cloud mining

Cloud mining er et tredje alternativ. Her forsøker man å kombinere tilgjengeligheten av software basert mining, med den rene kraften i hardware.

Her inngår du en kontrakt med et selskap som drifter egne datasenter der du kan leie datakraft,som kan benyttes til å utvinne bitcoin for deg. Selvsagt mot en provisjon basert på utvinnet Bitcoin eller en standard avgift å betale.

Bitcoin mining pools

Vi kan heller ikke overse mining pools. Dette er et kollektiv av miners som deler datakraft for å utvinne kryptovaluta. Dette skaper på nettverket av de sammenslåtte nodene en større sjanse til å mine bitcoin ut fra at de ulike sammenslåtte datamaskiner deler på kraften. Og du får din andel av utvinnet bitcoin basert på hvor mye du deltok og bidro med, har du 5% av datakraft på pool så får du 5% av belønning for mining.

Desverre har flere bitcoin mining pools opplevd problematiske forhold, mange var basert i Kina som har forbydd all form for mining. Men, det er et marked for dette og ulike aktører eksisterer enda og tilbyr dette.

høyteknologisk scene med fokus på Bitcoin mining

Energiforbruk ved Bitcoin mining


Når det kommer til Bitcoin mining, kan man ikke ignorere det betydelige energiforbruket som er involvert i denne prosessen. Denne utfordringen står sentralt både fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv.

Bitcoin-mining krever intensiv databehandling for å løse de komplekse matematiske problemene som sikrer nettverket. Denne prosessen krever kraftige datamaskiner, spesielt ASIC-minere, som bruker store mengder elektrisitet. Det høye energiforbruket fører til økte driftskostnader for minere, noe som kan redusere lønnsomheten, spesielt når prisen på Bitcoin er lav.

Fra et miljøperspektiv er det bekymringer knyttet til hvor denne elektrisiteten kommer fra. I regioner hvor kraft hovedsakelig genereres fra fossile brennstoffer, kan Bitcoin-mining bidra til høyere karbonutslipp. Dette har ført til økt fokus på bærekraftig mining og søken etter fornybare energikilder for å redusere kryptovalutaens miljøavtrykk.

Dette er spesielt noe man har sett i Kina, der myndighetene flere ganger har lagt ned forbud mot utvinning av kryptovaluta. Særlig de siste årene når prisene i energimarkedet har vært ustabile, har det vært mye diskusjoner rundt hvorvidt forbruket av felles ressurser kan forsvares til et formål som utvinning av Bitcoin.

Til tross for disse tiltakene, forblir energiforbruket i Bitcoin mining et kontroversielt tema. Det representerer en betydelig hindring for bærekraften og fremtidig skalerbarhet av Bitcoin og stiller spørsmål ved kryptovalutaens langsiktige levedyktighet i en verden som stadig beveger seg mot mer miljøvennlige løsninger. Dette er også noe som har påvirket fremtidsutsiktene til Bitcoin kurs – da flere andre valutaer allerede har tatt grep mot dette. Blant annet har Ethereum prognoser blitt langt bedre etter at de skiftet fra Proof of Work til Proof of Stake mekanismer.

Kan man tjene penger på Bitcoin Mining?


Det korte svaret er at ja, man kan så absolutt tjene penger gjennom mining. Men, lønnsomheten av å delta i Bitcoin mining avhenger av flere faktorer. Herunder strømkostnader, effektiviteten av utstyret brukt til mining, og selvsagt verdien av Bitcoin. Ettersom det er store svigninger i kursene, kan det ofte være lettere å tjene penger ved å kjøpe kryptovaluta på en kryptobørs, fremfor å utvinne det selv. Kampen om utvinning er utrolig hard, og mange store selskaper har investert betydelige beløp i dataparker verden over.

Kom i gang med mining av Bitcoin


Tidligere kunne man gjerne komme i gang med mining av Bitcoin med enkelt utstyr som en grei CPU eller GPU basert miner, og deretter oppgradere utstyret sitt etterhvert som man fikk avkastning på arbeidet sitt. Dessverre er dette mindre aktuelt i dag, da det er store industrielle selskaper som driver med utvinning. Disse investerer tungt i utstyr og datakraft fra sentre over hele verden. Det kan derfor være enklere å bli med i mining pools, eller benytte seg av Cloud mining Bitcoin. Et godt eksempel på dette er Bitcoin Minetrix – et selskap som har kombinert elementer av mining pools og cloud mining til én plattform.

Ønsker du derimot å prøve deg på mining med software eller hardware på egen hånd, har vi laget en enkel gjennomgang som tar deg gjennom det du trenger å vite.

 1. Det første du bør gjøre er å sette deg godt inn i bitcoin mining, samt hva det innebærer av tekniske krav. Du bør også kartlegge marginer for lønnsomhet og hvilket energiforbruk du kan forvente å måtte trenge. Dette er særlig viktig om du har til hensikt å drive utvinning fra egen bolig eller leilighet.
 2. Deretter bør du vurdere ditt økonomiske ståsted. For å komme i gang må du gjerne investere i ASIC-minere eller utrolig kraftige datamaskiner. Vurder derfor om du har muligheten til slike kostnader, eller om du heller bør gå for en mining pool.
 3. Når du har gått til anskaffelse av det utstyret du trenger, er det tid for å sette opp utvinningsriggen din. Pass på at du velger software som er kompatibel med den hardware du har valgt å investere i.
 4. Nå har du to valg; du kan enten knytte riggen din opp mot en mining pool, eller la den jobbe alene. I starten er det ofte lurt å bli med en i pool, slik at man kan tjene inn investeringen sin.
 5. Sett opp en bitcoin wallet slik at du kan motta dine belønninger fra arbeidet. Vi har en egen guide som tar deg gjennom de beste bitcoin wallets på markedet.
 6. Nå skal alt være på plass – og du kan starte utvinningen av Bitcoin med utstyret ditt. Pass på at du regelmessig overvåker prestasjon og avkastning, slik at du kan gjøre nødvendige justeringer i henhold til kurs og kostnader.

Utviklingen av Bitcoin Mining


Fra Bitcoin først ble lansert i 2008 har mining utviklet seg i rekordfart. Som vi så over i gjennomgangen av utstyr så kunne du i begynnelsen utvinne Bitcoin med enkle datamaskiner, men dette endret seg i takt med at Bitcoin og mining spredte seg og det ble færre teoretiske coins å utvinne.

Allerede i 2010 kom første programvaren for GPU mining og endret Bitcoin mining betraktelig, tett fulgt av ASICs minere i 2012. Dette endret effektiviteten av miners betydelig, men gjorde det også vanskeligere å komme inn i konkurransen. Dette er svært kostbare maskiner som gjerne krever oppstartskapital for å anskaffe.

Lovlighet og reguleringer


Bitcoin mining er lovlig i de fleste land, men noen land har innført restriksjoner eller forbud. Slik som Kina som tidligere hadde noen av de største mining operasjonene – har i dag lagt ned et totalt forbud mot utvinning av kryptovaluta i de fleste regioner.

I dag er det kanskje særlig USA som skiller seg ut i ren datakraft, men de står ikke alene og det er stor mining pågang i flere land, inkludert Norge der det diskuteres reguleringer men ikke er kommet i stand noen reelle restriksjoner.

Bitcoin Mining vs. krypto Staking


Bitcoin mining og Krypto staking er gjerne to ting som blandes om hverandre når man snakker om utvinning. Derfor har vi laget en enkel tabell som tar for seg de store forskjellene. For her er det viktig å merke seg at det er store forskjeller på staking og mining, både når det kommer til funksjonalitet og kostnader.

Kriterium Bitcoin Mining Krypto Staking
Mekanisme Proof of Work (PoW) Proof of Stake (PoS)
Energibruk Svært høy, krever kraftig utstyr Lav, energieffektiv
Belønning Bitcoins og transaksjonsgebyrer Nettverksgebyrer eller nye tokens
Risiko Høy pga. investerings- og driftskostnader Lavere, men med potensiell låsing av midler
Tilgjengelighet Krever omfattende utstyr og investeringer Mer tilgjengelig, krever mindre startkapital
Sikkerhet Historisk sett sikker, men energikrevende Ansett som bærekraftig og effektiv
Potensiell avkastning Varierer med Bitcoin-pris og energikostnader Varierer med nettverkets vilkår og kryptovalutaens verdi

Konkludert


Bitcoin mining utgjør en kjerne for hele nettverket av Bitcoin blokkjeden. Miners søker å utvinne Bitcoins ved å være de første til å løse matematiske problemer, for så å belønnes med nye bitcoin når de var først og ble valgt til å annerkjenne transaksjoner på nettverket.

Med Bitcoin sin popularitet har mining blitt svært velkjent, og selv om det kan være meget lønnsomt innebærer utvinningen nå også betydelige kostnader og risiko. Så en vurdering om man eventuelt skal bli med i mining vil kreve overveide tanker rundt ressurser som er til rådighet.

 


Other Bitcoin Guider Guider