Krypto Staking: Alt du trenger å vite

Krypto staking

Det er mange begreper og spennende muligheter i kryptoverdenen, og krypto staking er utvilsomt blant disse. Våre eksperter kjenner godt til feltet og vi har her satt sammen en grundig guide som skal ta deg gjennom alt som du trenger å vite om staking, og også vise deg hvordan du kan delta og kanskje skape passiv inntekt.

Vi skal blant annet se på hva mening med staking i krypto egentlig er, og hvorfor dette har blitt så populært. Komme inn på ulike kryptovalutaer som kan stakes, og hvordan disse skiller seg fra hverandre. Sammen med andre faktorer og de ulike fordelene som staking i krypto tilbyr.

Så, bli med oss i det vi dykker inn i en spennende side av kryptovalutaen.

Hva er Krypto Staking?


En svært enkel forklaring på staking av krypto er at du låser av dine coins for å holde blokkjeden gående og for dette mottar du en viss belønning. – Det er selvsagt langt mer til det enn kun dette, så la oss starte med å finne ut av hvordan det å stake krypto gavner deg selv, og flere.

Staking i krypto, også kjent som bare “stake,” er en metode for å validere transaksjoner og opprettholde sikkerheten til et blockchain-nettverk. Dette gjøres ved å bidra med kryptovaluta til nettverket som bygger opp om nettverkets konsensusmekanisme kjent som “Proof of Stake” (PoS). Som er en annen tilnærming enn den mer kjente “Proof of Work” (PoW) som brukes for utvinning av Bitcoin. Vi har en egen side som inneholder alt du trenger å vite om hva er Bitcoin og den populære blokkjeden.

Forskjellen er at i PoS-nettverk er det ingen gruvedrift med komplekse matematiske problemer; i stedet velges noder til å lage nye blokker og validere transaksjoner basert på mengden kryptovaluta de har “staket” eller låst opp. Og dine stakede kryptovaluta utgjør da en slik node.

Det er denne belønningen du får for å stille dine krypto til disposisjon på nettverket at krypto staking gir deg muligheten til å tjene passive inntekter, som sagt ved å bidra til sikkerheten og driftsstabiliteten til blokkjeden. Det er en win-win situasjon. Videre er det en metode og et alternativ som nyter av økende popularitet, spesielt blant investorer som ønsker å diversifisere porteføljen sin og dra nytte av kryptovalutaens potensiale.

Proof of Stake vs. Proof of Work


Det er viktig å danne seg en forståelse for forskjellen på de to konsensusmekanismene for kryptoblokkjeder; – Proof of Work (PoW) og – Proof of Stake (PoS). Dette kan forøvrig også ses på som Mining vs Staking av kryptovaluta. Der Mining bruker Proof of Work, og staking da Proof of Stake som sine konsensus.

Husk også på hva en konsensusmekanisme er: Kort fortalt er dette en mekanisme for å validere overføringer og sikre blokkjeden.

Proof of Work (PoW):

 • I PoW løsere “minere”,komplekse matematiske problemer for å skape nye blokker og validere transaksjoner på dette nettverket.
 • Løsningen av disse matematiske problemene krever en betydelig mengde energi og beregningskraft, og det er også en konkurranse mellom minere for å løse dem først.
 • Den første til å løse problemene, får rett til å legge til en ny blokk på blokkjeden og blir belønnet med kryptovaluta.
 • PoW er svært ressurskrevende, og konkurransen om å løse problemer først kan føre til høye energikostnader og en potensiell sentralisering av gruvedrift.

Vi har en egen guide til Proof of Work for deg som vil lære mer detaljert om prosessen.

Proof of Stake (PoS):

 • I PoS er det ingen gruvedrift eller løsning av matematiske problemer. I stedet velges noder som skal lage nye blokker og validere transaksjoner, basert på mengden kryptovaluta de har “staket” eller låst opp.
 • Jo mer kryptovaluta en node staker, desto større er sjansen for å bli valgt som en validator.
 • PoS er mer energieffektiv enn PoW, da det ikke krever intensive beregninger. Det reduserer også konkurransen om å opprette blokker.
 • PoS gir insentiver for deltakere til å beholde og investere i kryptovalutaen som brukes på nettverket.

Utforks vår dedikerte guide til Proof of Stake om du ønsker å lære mer om dette.

Vi ser her fort hvorfor PoS har blitt såpass populært. Proof of Stake er nemlig langt mer miljøvennlig, da dette ikke involverer kraftig gruvedrift og databehandling. Videre reduseres sjansen for sentraliserte “miner-grupper”. Som holder av en token som stakes oppfordres du også til holding, for dette øker din sjanse for å være validator og tjene belønninger.

Til slutt kan staking være en god inngang for deg som vil tjene penger på å kjøpe kryptovaluta, men ikke har råd til kostbart utstyr for utvinning av krypto.

Hvordan fungerer “Proof of Stake”?

PoS har blitt stadig mer populært takket være sin bærekraftige tilnærming til blockchain-sikkerhet og fordelene den gir både deltakere og nettverket.

Prosessen bak PoS er relativt enkel:

 1. Du velger en kryptovaluta som du ønsker å stake. Du må oftest eie en viss mengde av denne kryptovalutaen for å kunne delta.
 2. Den stakede kryptovalutaen blir midlertidig låst opp i en dedikert lommebok som brukes for staking.
  Nettverket velger tilfeldig eller etter visse kriterier hvilke noder som skal validere transaksjoner og opprette nye blokker.
 3. De valgte nodene bruker sin stakede kryptovaluta som “innsats” for å bekrefte transaksjoner og legge til nye blokker på blockchain.
 4. Som belønning for deres bidrag, tjener de staking-belønninger, vanligvis i form av mer av den samme kryptovalutaen de staker.

Denne prosessen opprettholder sikkerheten til nettverket og sikrer gyldige transaksjoner, samtidig, som vi allerede har vært inne på, gir staking insentiver til deltakelse og langvarig eierskap av kryptovalutaen. Det har blitt langt vanligere å kjøpe de beste prosjektene på forhåndssalg for deretter å stake myntene man får tildelt. På denne måten kan investorer skape en portefølje med passiv inntjening over tid.

Hvordan krypto staking fungerer – kom i gang selv


Som vi har sett så langt, prosessen med staking av krypto går ut på at du bidrar med
kryptovaluta for å validere transaksjoner og opprettholde sikkerheten til en blockchain ved å delta i konsensusmekanismen kjent som “Proof of Stake” (PoS).

Slik kan du komme i gang med staking i krypto:

Det kan virke noe forvirrende når du først ønsker å tre inn i krypto staking. Men, så fort du har gjort det et par ganger er prosessen temmelig rett frem og vil foregå noenlunde på følgende vis:

 • Velg egnet kryptovaluta: Først må du handle inn en staking-vennlig kryptovaluta samt overføre denne til en egnet, og gjerne dedikert, lommebok. Vi har en egen guide til de beste krypto lommebøkene du kan se på.
 • Stak din krypto: Den enkleste veien å stake krypto vil for de fleste være at du blir med i en staking pool. Her går flere krypto innehavere sammen om å delt stake sine krypto, og samler dem da i en “pool”. Eventuelt kan du benytte din dedikerte kryptolommebok til det samme.
 • Delta i konsensusprosessen: Nettverket bruker en algoritme for å velge hvilke noder som skal validere transaksjoner og opprette nye blokker. Jo mer kryptovaluta du har staket, desto større er sjansen for at du blir valgt som en node som deltar i denne prosessen (derav fremveksten av staking pools).
 • Valider transaksjoner og lag blokker: Som validator bekrefter du gyldighet av transaksjoner og skaper nye blokker som legges til blokkjeden.
 • Overvåk og administrer din staking: Du kan når som helst frigjøre den låste kryptovalutaen og avslutte stakingen. Selvsagt kan du også overvåke staking-belønningene og administrere din staking-portefølje for å maksimere inntektene.

Krypto staking og skatt


Det er viktig å ikke overse skatteplikten ved staking i krypto. Som for all fortjeneste må du holde oversikt over eventuelle fortjenester, og både tap og gevinst skal meldes inn i skattemeldingen under “annen skattepliktig kapitalinntekt”. – Det er en skattesats på 22% på kryptovaluta fortjenester. Tilsvarende er det fratrekk for dokumenterte tap.

Tre populære Kryptovaluta for Staking


For staking i krypto er det et par valutaer som utmerker seg som de beste alternativene. Vi har valgt ut tre viktige alternativer, som representerer ulike løsninger og belønninger for krypto staking.

Ethereum

Ethereum er den nest største kryptovalutaen i verden, og det jobbes her aktivt med å adoptere staking med Ethereum 2.0 – oppgraderingen. Med tanke på ETH sin popularitet er dette en lønnsom kryptovaluta for staking.

Det stakes på Ethereum 2.0 nettverket ved å deponere over en minstegrense, per nå 32 ETH, i en dedikert lommebok. Noe som utgjør en betydelig inngangsterskel. Ethereum nettverket har blitt en populær investering for mange, og du kan lære mer om Ethereum kurs og prognoser i vår detaljerte guide.

Tezos

Tezos er en smartkontraktplattform som bruker en egen PoS-konsensusmekanisme kjent som “Liquid Proof of Stake.”

Krypto staking med Tezos skiller seg noe fra andre kryptovalutaer. Først med delegert staking, der Tezos-nettverket lar deg stake dine XTZ og så delegere stemmene til en validator, som gjør staking lettere for den som ikke ønsker å drifte en node. Videre kan da de som fungerer som validatorer dele en del av sine belønningene med de som delegerte stemmene sine.

Sist er det verdt å merke seg at Tezos er langt mer tilgjengelig ved å ikke ha noen minimumskrav for staking.

Dash

Vårt tredje eksempel er Dash, som også har sin egen tilnærming til å stake krypto. Dash-nettverket bruker masternoder for å validere transaksjoner, og for å drifte en slik masternode må du eie en bestemt mengde DASH – typisk er 1000. Dette fungerer som en garanti. Du som da eier en slik masternode vil tjene en andel av blokkbelønningene, og du vil også få en stemme i nettverkets beslutningsprosesser.

Staking på Stablecoins


Det er også mulig å stake krypto i stablecoins. Som vi kjenner til er en stablecoin en mer stabil kryptovaluta som er utviklet med hensikten å bevare en stabil verdi over tid. Klare fordeler ved dette vil være stabil verdibevaring og lavere risiko, samt også regelmessig inntekt.

For eksempel kan du med ønsket om å generere passiv inntekt via krypto, uten volatilitet, stake opp 1000 USDC på en kryptobørs. Der du i løpet av en staking-periode av et år tjener opp 5% ekstra, som du så kan bruke eller reinvestere. Valget av stablecoin gjør da at det er en langt sikrere avkastning.

Så for deg som ønsker mer forutsigbarhet og å unngå volatiliteten knyttet til andre kryptovalutaer kan dette være et godt alternativ.

Fordeler ved Krypto Staking

 • Passive inntekter: Å delta i krypto staking kan gi deg en jevnlig, og passiv, inntektskilde.
 • Langsiktig vekst: Staking i krypto oppfordrer til å holde på din krypto. Dette kan bidra til vekst i porteføljen over tid.
 • Lav inngangsterskel: Flere kryptovalutaer tillater staking med svært lave minstebeløp.
 • Miljøvennlighet: Å stake krypto er betydelig mer miljøvennlig og energisparende enn mining.

Fremtidsutsikter for Krypto Staking


Det er for oss på Cryptonews enkelt å se staking i krypto som fremtidsrettet, og også som et felt som har kommet for å bli. Det å stake krypto er et mer miljøvennlig alternativ til klassisk mining, samt tilbyr deg også en lettere inngang. Videre, sett fra blokkjede perspektivet, så er PoS et raskere alternativ som teoretisk også kan håndtere flere transaksjoner enn tidligere mulig.
Sammenlagt gjør dette våre krypto-eksperter er svært positive til staking, og har troen på dette i lang tid fremover.

Oppsummering av Krypto Staking


Som vi har sett går krypto staking ut på å låse opp kryptovaluta for å validere transaksjoner og å opprettholde nettverkssikkerheten. Som oftest så må du for å delta kunne stille til rådighet en spesifisert mengde av kryptovalutaen som nettverket krever. Dette kan være alt fra små til større beløp, og skulle du ikke ha dette kan du bli med i en staking pool. Den mengden som du staker vil også kunne påvirke sjansene dine for å bli en validator som enten lager nye blokker eller validerer transaksjoner.

Det store insentivet for krypto staking er selvsagt de staking-belønninger som tilbys. Disse kan være i form av mer av den samme kryptovalutaen du staker, dette er det mest normale. Men også andre insentiver kan være til stede. Uansett format, så vil belønningene variere avhengig av mengden kryptovaluta du har staket, nettverksregler og ytelse.

Enkelt og greit; Staking av krypto er kommet for å bli, og utgjør et populært og tilgjengelig alternativ for å tjene passive inntekter på kryptomarkedet.


Other Kryptovaluta guider Guider