CFD handel – Hvordan fungerer CFD Trading

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 17 min read

Hva er CFD-er og hvordan kan du komme i gang med CFD handel? En CFD eller contract for difference er finansielle instrumenter som lar deg trade med langt høyere frekvens enn vanlige aksjer og ETFer. Disse kan ofte fremstå som svært komplekse instrumenter, men det er langt enklere enn mange tror.

Vår detaljerte guide tar deg gjennom alt du trenger å vite for å komme i gang med CFD trading i Norge. Dette inkluderer hvilke aktiva du kan handle, hvordan du kommer i gang, og noen enkle strategier for nybegynnere. For det er ikke til å unngå at CFD handel kan innebære en risiko for tap, men ved hjelp av riktig kunnskap og strategier kan man også oppnå betydelig avkastning.

Hva er en CFD Handel?


En Contract for Difference, eller CFD som det gjerne kalles, er et finansielt derivat som lar tradere spekulere på prisbevegelser av et underliggende aktivum uten faktisk å eie det. Det fungerer som en avtale mellom investoren og en CFD-megler for å utveksle forskjellen i verdien av et aktivum mellom tidspunktet for åpning og lukking av en handel. Denne mekanismen gjør det mulig for tradere å dra nytte av prisbevegelser i begge retninger – både når prisen stiger og når den faller.

Når du handler en CFD, inngår du i hovedsak en avtale for å bytte differansen i prisen på et spesifikt aktivum fra når posisjonen din åpnes til den lukkes. Du kan velge å “gå long” (kjøpe) hvis du antar at prisen på aktivumet vil stige, eller “gå short” (selge) hvis du forventer at prisen vil falle. Din fortjeneste eller tap avhenger av nøyaktigheten av din forutsigelse og omfanget av prisbevegelsen.

CFD-handel er populær på grunn av sin fleksibilitet og tilgjengelighet. Den tillater høy giring, noe som betyr at du kan åpne store posisjoner med en relativt liten kapitalinvestering. Men dette øker også risikoen, da gevinster og tap blir forstørret. CFDer brukes ofte til å spekulere på en rekke markeder, inkludert aksjer, indekser, råvarer, valutaer og til og med kryptovalutaer. Det er en sofistikert handelsform som krever god forståelse av markedene og en veloverveid risikostyringsstrategi.

stock graphs

Beste plattform for CFD handel i Norge

 • Skilling – Tilbyr mer enn 1000 forskjellige instrumenter med en giring på opptil 30x. Dedikert kundeservice for norske brukere og enkel registrering med BankID. Kontoer er forsikret opptil 1 mill EUR i henhold til europeisk lovverk. Regulert av CySEC med virksomhet i Europa.
 • XTB – CFD handelsplattform som tilbyr mer enn 5400 CFD-er på en rekke forskjellige aktiva. Opptil 30x giring for profesjonelle kunder. Enkle innskudd med Visa/Mastercard fra Norge. Kan brukes til trading av aksjer, krypto, forex og råvarer.
 • Pepperstone – Mer enn 1200 instrumenter og 24/7 kundeservice. Tilbyr både FOREX og CFD handel med MT4/5 plattform og muligheten for algoritme handel. Konkurransedyktig spread og svært lav pips for forex CFD-er.

Grunnleggende om CFD handel


Det er liten tvil om at CFD handel er avanserte finansielle instrumenter, og derfor er det viktig å væære utrustet med noen grunnleggende kunnskaper før man hopper ut i det. Dette vil ikke bare forbedre din forståelse, men også hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger.

I de neste avsnittene vil vi utforske nøkkelkomponentene i CFD-handel, fra hvordan det fungerer til de viktigste strategiene og risikostyringsmetodene du bør være kjent med.

Long vs. Short – posisjoner

Long og short er to helt sentrale begreper når det kommer til CFD handel. Dette er muligheten til å ta posisjoner uavhengig om et market faller eller stiger i verdi. Derfor er det viktig at man setter seg godt inn i disse før man tar fatt på trading.

 • Gå long: Når du går “long”, inntar du en posisjon der du kjøper en CFD med forventningen om at prisen på det underliggende aktivumet vil øke over tid. Det betyr at du spekulerer i et prisoppgang. Hvis dine forventninger realiseres og prisen stiger, kan du lukke posisjonen ved å selge CFD-en til en høyere pris enn den du kjøpte for, og dermed realisere en fortjeneste basert på prisforskjellen.
 • Gå short: Å “gå short”, derimot, innebærer at du selger en CFD i troen på at prisen på det underliggende aktivumet vil falle. Ved å gjøre dette, spekulerer du i et prisfall. Hvis markedet beveger seg i tråd med din forventning og prisen faktisk faller, kan du kjøpe tilbake CFD-en til en lavere pris. Forskjellen mellom salgsprisen og kjøpsprisen representerer din fortjeneste.

Giring og marginkrav i CFD handel

Giring er et sentralt element i all handel av CFD. Der giring lar deg åpne en posisjon ved å investere bare en brøkdel av handelens totale verdi, kjent som “margin”. Dette kan betydelig øke både fortjenestepotensialet i tradingen, men også risikoen, ettersom gevinster og tap beregnes basert på den totale verdien av posisjonen, ikke bare margininvesteringen.

Videre så lar det deg handle for mer enn hva du egentlig har av midler tilgjengelig. Du må derimot være klar over risikoen for magin calls, dette kan oppstå dersom verdien faller langt under marginnivå. Da kreves det fort ytterligere, og ofte mange, midler for å opprettholde posisjonene dine.

Fordeler og Ulemper med CFD trading


CFD handel kan være en attraktiv strategi, men den har også sine begrensninger. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i både fordeler og ulemper knyttet til CFD trading før man begynner å satse ekte penger.

Fordeler med CFD trading

 • Tilgang til mange ulike markeder: Med CFD får du mulighet til å handle på en rekke forskjellige markeder og i ulike produkter, inkludert aksjer, indekser, råvarer og valutaer, alt fra en enkelt handelsplattform.
 • Mulighet for giring: CFD trading gir deg muligheten til å handle på margin, noe som betyr at du kan åpne større posisjoner enn det du kunne med din egen kapital. Dette kan forsterke fortjenester, men også tap.
 • Mulighet til å gå short: Tradere kan tjene penger selv i fallende markeder ved å gå short på CFDer, noe som ikke alltid er mulig med tradisjonell aksjehandel.
 • Ingen eierskap til underliggende aktiva: Siden du ikke eier det underliggende aktivumet, er det ingen stemmerettigheter eller utbytter, men det gir også frihet fra enkelte forpliktelser som kan være forbundet med eierskap.
 • Hedging: CFDer kan brukes til å sikre eksisterende porteføljer mot potensielle tap.

Ulemper med CFD trading

 • Høy risiko: Særlig når du tar i bruk giring som kan både forsterke fortjenester og tap. En liten prisbevegelse i ugunstig retning kan føre til betydelige tap.
 • Overnight gebyrer: Hvis en posisjon holdes åpen over natten, kan det påløpe ekstra gebyrer.
 • Markedsvolatilitet: CFD markedene kan være svært volatile, og raske prisendringer kan skje, noe som øker risikoen for tap.

en mann foran 6 store skjermer med trading grafer

Hvorfor er CFD handel så populær


CFD-er har blitt et utrolig populært verktøy for tradere over hele verden. Mye takket være fleksibiliteten de tilbyr, men også mulighetene for å investere i alle slags markeder. Dette gir en langt større frihet til å følge svigninger i markedet enn det eksempelvis ETF aksjer ville gjort. Så hvorfor CFD handel? Det er det flere gode argumenter til, inkludert:

 • Tilgang til Høy Giring: CFD-handel gir tradere muligheten til å oppnå høy giring. Dette betyr at du kan åpne store posisjoner mens du kun legger ut en liten del av totalverdien som margin. Giring kan forsterke både gevinster og tap, noe som gjør det mulig å oppnå betydelig avkastning fra små markedsbevegelser.
 • Mulighet for gevinster i både stigende og fallende markeder: Med CFD-handel kan du “gå long” (kjøpe) hvis du forventer at et marked vil stige, eller “gå short” (selge) hvis du forventer et fall. Dette gir fleksibiliteten til å tjene penger i både bull- og bear-markeder.
 • Ingen eierskap til underliggende aktivum: CFDer tillater deg å spekulere på prisbevegelsen av et aktivum uten faktisk å eie det. Dette betyr at du kan handle på en rekke markeder – som aksjer, råvarer, valutaer og indekser – uten de komplikasjoner og omkostninger som er forbundet med direkte eierskap.
 • Tilgang til et bredt spekter av markeder: Mange CFD-meglere tilbyr et bredt utvalg av markeder å handle på, alt fra globale aksjer og råvarer til kryptovaluta og statsobligasjoner.
 • Potensial for rask avkastning: Gitt naturen til giring og evnen til å gå både long og short, kan CFD-handel tilby raskere avkastning sammenlignet med tradisjonelle investeringsmetoder.
 • Nedjustering av risiko og diversifisering: CFDer kan brukes som en del av en større investeringsstrategi for å balansere risiko, ved å diversifisere investeringene dine over ulike markeder og aktivaklasser.

Viktige begreper du bør kunne om CFD handel


Når du først skal i gang med CFD handel er det en del begreper som blir kastet rundt i luften. Mange av disse er helt sentrale for at du skal forstå gangen i hvordan CFD trading fungerer. For å gjøre det litt mer oversiktlig, har vi samlet de mest sentrale begrepene du bør kjenne til i tabellen nedenfor med en enkel forklaring. Om du mestrer disse, kan du komme godt i gang med CFD handel

Begrep Beskrivelse
Giring
Muligheten til å handle med mer penger enn det du faktisk har tilgjengelig på kontoen.
Margin
Kapitalbeløpet som kreves for å åpne og opprettholde en handelsposisjon.
Spread
Forskjellen mellom kjøpsprisen (budprisen) og salgsprisen (spørprisen) på en CFD.
Stop-Loss og Take-Profit ordrer
Automatiske ordre som lukker en handel for å begrense tap (Stop-Loss) eller sikre gevinst (Take-Profit) ved et forhåndsbestemt nivå.
Swing trading
En strategi som innebærer å holde en posisjon åpen over flere dager eller uker for å utnytte forventede middelsiktige prisbevegelser.
Day trading
Åpning og lukking av posisjoner innenfor en enkelt handelsdag for å unngå risikoer forbundet med å holde posisjoner åpne over natten.
“Scalping”
En tradingstrategi som fokuserer på å gjøre mange små handler for å dra nytte av små prisendringer.
Teknisk analyse
Bruken av historiske prisdata og diagrammønstre til å analysere og forutsi fremtidige prisbevegelser.

CFD handel sammenlignet med handel på børs


I tradisjonell børshandel eier investoren det faktiske aktivumet, slik som aksjer eller obligasjoner. Mens i CFD-handel “eier” du ikke aktivumet, men du spekulerer i prisendringen. Dette kan gi deg større fleksibilitet og muligheten for fortjeneste i fallende markeder, men kommer også med økt risiko, spesielt med tanke på giring.

Så, der tradisjonell børshandel kan tilby en mer stabil og langsiktig investering, tilbyr CFD trading raskere handelsmuligheter med potensial for høyere avkastning, men også høyere risiko.

Praktiske eksempler og gjennomgang av CFD-trading


CFD-trading innebærer både strategiske beslutninger og forståelse av markedsdynamikk. Her er noen eksempler og tips for å navigere i CFD-markedet.

Eksempel på CFD handel med gevinst:

Vi kan som et eksempel si at du har tro på aksjen til det fiktive selskapet “X Corp” vil stige. Denne aksjen handles for øyeblikket for 100 kr. Du åpner en long-posisjon (kjøp) på en CFD for 100 aksjer av X Corp. Kort tid etter, øker aksjekursen til 110 kr. Du bestemmer deg for å lukke posisjonen og selge din CFD. Din gevinsten vil utgjøre forskjellen i aksjekursen multiplisert med antall CFD-er, altså (110 kr – 100 kr) * 100 = 1000 kr.

Eksempel på handel med tap:

La oss si at du heller går short (selger) på samme aksje, og forventer at prisen vil falle. Men i stedet for å falle, stiger aksjekursen til 110 kr. Du bestemmer deg for å lukke posisjonen for å minimere tapet. Tapet ditt vil være (110 kr – 100 kr) * 100 = 1,000 kr, det samme beløpet som gevinsten i det forrige eksemplet, men denne gangen i form av et tap.

Tips for å redusere risiko

 • Risikostyring: Sett klare grenser for hvor mye du er villig til å risikere på hver handel.
 • Stop-Loss Ordrer: Bruk stop-loss ordre for å automatisk lukke en handel ved et bestemt tapnivå.
 • Diversifisering: Ikke legg alle dine investeringer i én type aktivum eller marked. Spre investeringene dine.
 • Hold deg oppdatert: Vær oppmerksom på markedsnyheter og økonomiske hendelser som kan påvirke prisene på de instrumentene du handler med.
 • Kontinuerlig læring: CFD trading krever kontinuerlig læring og tilpasning. Bruk demokontoer for å teste strategier, og delta i opplæringsprogrammer for å forbedre dine handelsferdigheter.
 • Forstå giringens effekt: Giring kan forsterke både fortjenester og tap. Så vit hvordan den kan påvirke deg.

Hva kan man investere i med CFD-er?


CFD-er gir tradere en unik mulighet til å spekulere på prisbevegelser i et bredt spekter av markeder. Ved å handle CFD-er, kan investorer dra nytte av prisendringer uten å eie det underliggende aktivumet. Dette gir en høy grad av fleksibilitet og tilgang til en rekke finansielle instrumenter. Fra aksjer og kryptovaluta til råvarer og forex-markeder, åpner CFD-handel for muligheter i ulike sektorer.

Det er nettopp denne enorme fleksibiliteten som har gjort CFD-er til en av de mest populære verktøyene for trading i verden. De aller fleste av disse vil du finne tilgjengelig hos de beste trading plattformene i Norge.

Investeringstype Beskrivelse
Aksjer
CFD-er på aksjer lar tradere spekulere på prisbevegelser av individuelle selskapsaksjer uten å faktisk eie aksjene.
Kryptovaluta
CFD-handel på kryptovaluta gir muligheten til å handle på prisbevegelser av ulike digitale valutaer som Bitcoin og Ethereum.
Råvarer
CFD-er på råvarer omfatter handel med råvarepriser som olje, gull og sølv.
Forex
Forex CFD-er involverer valutahandel, hvor man spekulerer på prisforskjeller mellom ulike valutapar som EUR/USD eller GBP/JPY.
Indekser
Med CFD-er på indekser kan investorer handle på bevegelsene til et helt aksjemarkedsindeks som S&P 500 eller FTSE 100.

CFD handel med aksjer


CFD handel på aksjer gjør det mulig for deg å spekulere i prisbevegelser av individuelle selskapsaksjer uten å da faktisk eie aksjene. Dette betyr at man kan dra nytte av både opp- og nedturer i aksjemarkedet. Og det er også mulig å handle på aksjeindekser, som representerer en samling av ledende aksjer i et bestemt marked

CFD handel med råvarer


Råvarer som gull, olje, sølv og landbruksprodukter kan også handles gjennom CFDer. Råvaremarkedene er ofte preget av høy volatilitet, som kan gi muligheter for deg og andre CFD tradere. For eksempel kan geopolitiske hendelser sterkt påvirke oljeprisen, og man kan forsøke å kapitalisere på disse prisbevegelsene.

CFD handel med kryptovaluta


Stadig flere meglere tilbyr CFD handel med kryptovaluta som aktiva. Dette er en spennende mulighet, da volatiliteten i kryptovaluta markedet er perfekt for trading. Selv om CFD-er tar utgangspunkt i Bitcoin kurs og Ethereum prognoser på grunn av likviditeten til de store myntene, kan du også finne noen mindre altcoins tilgjengelig. Om du vil ha større utvalg – eller benytte deg av volatiliteten til kryptovaluta på forhåndssalg, så kan det være lurt å trade direkte med de beste kryptobørsene. Mange av disse har lave gas fees, så du kan få mange av de samme fordelene som hos CFD meglere.

Sikre din portefølje med CFD-handel

CFD handel kan være midt i blinken for deg som vil hedge porteføljen din. En populær bruk for CFD-er er motvekt til tradisjonelle posisjoner man har. Dette kan eksempelvis være at du er eksponert mot shipping bransjen, men forventer et kortsiktig fall i sektoren. Fremfor å selge aksjene dine og påløpe kostnader, kan du gå short med CFD-er på de samme posisjonene. Da kan du oppnå gevinst på kortsiktig volatilitet som en motvekt til de langsiktige investeringene dine.

Hedging med CFD-er

En av de viktigste fordelene med CFD-handel er muligheten for å sikre (“hedge”) eksisterende porteføljer. For eksempel, dersom du eier aksjer i et selskap og forventer kortsiktige nedturer i markedet, men ikke ønsker å selge aksjene dine, så kan du åpne en short-posisjon i samme aksje gjennom en CFD. Hvis aksjeprisen faller, kan gevinsten fra CFD-posisjonen hjelpe til med å kompensere for tapet i din langsiktige aksjeinvestering.

Fleksibilitet i hedging

Hedging med CFDer gir fleksibilitet siden du kan velge eksakt størrelse på din hedge-posisjon for å matche din eksponering i det underliggende markedet. Det gir også muligheten til å reagere raskt på endringer i markedet, noe som kan være vanskeligere med tradisjonelle investeringsformer. Ved å forstå og utnytte de ulike CFD-handelsinstrumentene, kan du diversifisere dine handelsstrategier og potensielt forbedre din generelle risikostyring og avkastning.

Er CFD trading lovlig i Norge?


Ja, CFD handel er lovlig i Norge, men det er viktig at man velger en plattform som er godkjent av Finanstilsynet eller andre regulatoriske myndigheter. Dette vil sikre deg som investor at selskapet følger strenge regler for handel i finansielle instrumenter, samt at innskuddet ditt er forsikret i henhold til EU regelverk.

Man in front of a computer with trading graphs

Kom i gang med CFD handel som nybegynner


Det er dessverre ingen snarvei til å bli en god CFD trader, men du kan systematisk bygge deg opp over tid. Derfor har vi laget en enkel steg-for-steg som tar deg gjennom det du trenger for å komme deg på riktig vei. Her er det viktig å huske at CFD handel er svært likvid, noe som innebærer at markedet er i kontinuerlig bevegelse. Du bør derfor ta deg tid til videre opplæring og trening når du har mestret det grunnleggende.

 1. Det første du må gjøre er å finne deg en CFD megler. Her finnes det flere attraktive plattformer, og vi har listet opp de mest populære på toppen av artikkelen vår. Vi anbefaler Skilling, som er en skandinavisk eid plattform med utrolig høy brukervennlighet.
 2. Når du har funnet den plattformen som passer for deg, er det bare å opprette en konto. Pass på at du gjennomfører KYC krav, da man ofte må dette før man får tilgang til full funksjonalitet på plattformen.
 3. Før du setter inn ekte penger for CFD handel, anbefaler vi at du tester demo modus. Dette er noe du finner hos de fleste meglere, inkludert alle på topplisten vår.
 4. Når du føler deg godt rustet for å komme i gang med CFD handel, bør du lage en klar strategi. Denne skal styre hvordan du skal ta avgjørelser i markedet. Her kan det være lurt å prøve seg litt frem, og gjerne hente inspirasjon fra suksessfulle investorer.

CFD handel skatt i Norge


Når du driver med CFD-handel i Norge, er det viktig å være oppmerksom på de skattemessige forpliktelsene som følger med. I Norge regnes inntekter fra CFD-handel som kapitalinntekt og er derfor skattepliktig. Dette innebærer at eventuelle gevinster du oppnår fra dine CFD-investeringer må rapporteres på skattemeldingen og vil bli beskattet i henhold til gjeldende skattesatser for kapitalinntekt.

For eksempel, hvis du som investor bosatt i Norge oppnår en fortjeneste på 15 000 NOK fra CFD-handel i løpet av et skatteår, må denne gevinsten inkluderes i din skattemelding. Den vil bli underlagt den aktuelle skattesatsen for kapitalgevinster som for øyeblikket er 22%. På den andre siden, hvis du opplever et tap på investeringene dine, kan dette tapet trekkes fra i din skatteberegning, noe som potensielt kan redusere din totale skattebyrde.

Du kan lære mer om dette på Skatteetaten sine nettsider – her finner du også flere praktiske kalkulatorer som kan gjøre det enklere å se hvordan det vil påvirke den totale skatten din.

Kostnader og gebyrer i CFD-handel


Det er flere kostnader knyttet til CFD handel som er viktig å merke seg. Disse vil påvirke avkastningen din, og bør derfor være en del av regnestykket. Pass på at du tar hensyn til gebyrer som pålegges før du begynner med trading, slik at du kan forsikre deg om at strategien faktisk er lønnsom. I tabellen nedenfor kan du se de vanligste gebyrene knyttet til CFD handel.

Kostnadstype Beskrivelse
Spread
Forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen på en CFD. Dette er i praksis meglerens gebyr.
Overnight gebyrer
Gebyr belastet for å holde en posisjon åpen over natten. Dette reflekterer kostnaden ved å finansiere posisjonen.
Kommisjon
En avgift noen meglere krever for å åpne og lukke CFD-handelsposisjoner.
Valutakonverteringsgebyr
Et gebyr for å konvertere fortjeneste eller tap til din kontovaluta hvis CFD-handelen er i en annen valuta.
Garantert Stop-Loss Ordrer
Et tilleggsgebyr for bruk av garanterte stop-loss ordre, som gir større beskyttelse mot markedsrisiko.
Inaktivitetsgebyr
Gebyr belastet av noen meglere hvis handelskontoen din ikke har hatt aktivitet over en bestemt periode.

Konklusjon


CFD trading representerer en spennende, men kompleks arena for finansiell spekulasjon. Gjennom denne guiden har vi utforsket de viktige aspektene ved CFD handel, fra grunnleggende konsepter til avanserte strategier og risikostyring, der vi har sett at CFD trading jevnt over tilbyr gode muligheter så lenge en holder oversikten og tenker rolig gjennom sine valg.

Noen nøkkelpunkter som vi var innom er hvordan en grundig forståelse av hva en CFD er og hvordan CFD tradingen fungerer. Dette inkluderer kjennskap til long og short posisjoner, giring og marginkrav. Vi kom også med noen tips om å bli en god trader, Der risikostyring, gjerne med bruk av stop-loss ordre og gjennomtenkt handelsstrategi, samt diversifisering er sentrale punkter. Det er også viktig å holde styr på kostnader og gebyrer i din trading av CFD, og hvordan de påvirker fortjeneste og tap.

Alt i alt er det ikke vanskelig å delta i handel av CFD, og dette er et felt for trading du bør vurdere å delta i på annerkjente tradingportaler. Forstå deg selv som trader, dine mål, og din risikotoleranse. For, med riktig kunnskap, verktøy og tilnærming, kan CFD trading være en verdifull del av din investeringsstrategi.