Nordmenn de ivrigste krypto kjøperne i Norden

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 3 lesetid

nordic flags in front of BTC

Nordmenn investerer i kryptovaluta som aldri før og Norge har den høyeste andelen eiere av kryptovaluta i Norden, ifølge en ny omfattende rapport fra EY og K33 Research. Rapporten, som er den første av sitt slag som tar for seg hele den nordiske regionen, viser en tydelig trend der kryptovaluta er på full vei inn som en tradisjonell investering.

Det er selvfølgelig de største kryptovalutaene som Bitcoin og Ethereum som går igjen hos småsparerne, men mange har også deltatt i kryptovaluta på forhåndssalg. Selv om det makroøkonomiske bildet har vært tøffere enn mange analytikere forventet de siste årene, så har appetitten for å kjøpe kryptovaluta steget jevnt og trutt.

Adopsjonsraten i Norden


Den nylig utførte undersøkelsen viser at 9,2% av norske voksne nå eier kryptovaluta, en adopsjonsrate som er høyere enn den vi ser i andre nordiske land. Til sammenligning er det svenskene som eier mest kryptovaluta i antall eiere, men det utgjør bare en eierskapsfordeling på snaue 6,8%. Danmark og Finland følger tett bak med henholdsvis 6,5% og 6,8%.

Da er det liten tvil om at Norge er det nordiske landet med største aksept for kryptovaluta. Ser vi på et bredere utvalg er det drøyt 7% av den voksne befolkningen (de over 18 år) som eier kryptovaluta i Norden. Dette er ca 1.5 millioner investorer. Tallene er høye også på verdensbasis, men når ikke opp til typiske krypto land.

Til sammenligning er det 11.91% i Russland, 12.73% i Ukraina og 8.52% i Kenya. Land som India, Kina og Pakistan er også høyt på målingene, men tallene er vanskeligere å lese – da det ikke har blitt gjennomført noen tilsvarende undersøkelser på nasjonalt nivå.

Land Antall krypto eiere Andel av voksne befolkningen
Norden 1 545 000 7 %
Sverige 550 000 6,8 %
Norge 395 000 9,2 %
Danmark 300 000 6,5 %
Finland 300 000 6,8 %

Demografiske trender


Det er ingen overraskelse at kryptovaluta er mest populært blant unge investorer. Det er en klar trend der en betydelig andel av eierne er menn under 40 år. Dette peker mot en generasjonell skifte i investeringsvaner, hvor yngre nordmenn ser mot digitale aktiva som en viktig del av deres finansielle fremtid.

Videre er menn tre ganger så sannsynlig å eie kryptovaluta som del av sin portefølje, sammenlignet med kvinner, noe som gjenspeiler et lignende kjønnsgap observert i andre investeringsformer.

Her ser man også et interessant mønster som minner om det man ser på aksjer. Unge menn utgjør brorparten av investorer i kryptovaluta på forhåndssalg. Sammenligner vi det med small cap aksjer på Oslo Børs ser man et lignende demografisk mønster som det som finnes i kryptovaluta.

Bruk av lokale versus internasjonale børser


Et annet interessant aspekt i rapporten er forskjeller i hvordan nordmenn kjøper og selger kryptovaluta sammenlignet med deres nordiske naboer. Nordmenn og finner viser en sterkere preferanse for å benytte lokale børser, mens dansker og svensker er mer tilbøyelige til å bruke internasjonale plattformer.

Nordmenn som skal kjøpe Bitcoin eller andre mynter benytter seg stort sett av beste kryptobørser registrert i Norge. Svenske og danske investorer benytter seg i større grad av internasjonale børser som OKX og Binance.

Reguleringslandskapet


Med den kommende implementeringen av MiCAR i Norge, er det en voksende optimisme om at kryptomarkedet vil oppnå større stabilitet og sikkerhet. Dette lover godt for både nåværende og potensielle investorer som ser etter tryggere havner innenfor digitale valutaer.

Dette støtter opp under utviklingen vi har sett i USA der Bitcoin Spot ETF-er ble godkjent for handel på Nasdaq og ICE markedsplasser tidligere i år. Flere store selskaper som BlackRock, VanEck og Fidelity har alle lansert ETF aksjer med kryptovaluta som underliggende aktiva.

Økt tilgjengelighet samtidig som det regulatoriske landskapet endrer seg kan bidra til å skape den stabiliteten som lenge har vært savnet. Her kommer rapporten med noen påstander om hvordan eksponeringen kan fortsette å vokse inn i fremtiden, men dette er variable estimater som kan være vanskelig å spå.

Veien videre


Det er forventet at adopsjonen av kryptovaluta fortsetter de neste årene og her kommer rapporten med noen ganske heftige estimater. Det forventes at antallet kryptovaluta eiere i Norden vil markant fra dagens 1,5 millioner til nær 4,6 millioner. Argumentet for veksten støttes av at det regulatoriske markedet vil styrkes, samt at den generelle tilgjengeligheten bedres over tid.

Blant annet har det dukket opp flere nordiske alternativer til beste krypto lommebok, noe som gjør det enklere å oppbevare sine digitale verdier. Nordiske aktører har allerede etablert seg godt for dette. Derfor blir det spennende å se hvordan den videre veksten fortsetter og om den nordiske appetitten for kryptovaluta fortsetter de kommende årene.