ETF Aksjer – Hvordan investere i Børsnoterte Fond

Børsnoterte fond, gjerne omtalt som ETF-er eller Exchange Traded Funds, har blitt et svært populært investeringsinstrument de siste årene. ETF-er gir en unik mulighet til å bygge opp en diversifisert portefølje med høy likviditet og lave kostnader. Dette har gjort dem godt egnet for både trading og langsiktig sparing. Muligheten til å få eksponering mot råvarer, indekser, individuelle aksjer og snart også kryptovaluta byr på en verden nesten uten begrensninger.

Til forskjell fra lukkede aksjefond (slik de som finnes i banken) kan man kjøpe og selge ETF aksjer i hele åpningstiden til børsen. Vi har derfor sett nærmere på hvorfor ETF-er har blitt så utrolig populært, samt hva du bør tenke på før du investerer. I vår guide til ETF aksjer og fond har vi samlet alt du trenger å vite før du investerer pengene dine.

Kjapt om Børsnoterte Fond (ETF)

 • ETF-er er børsnoterte fond som gir deg mulighet til å spre investeringene dine kostnadseffektivt
 • Som børsnoterte fond kan du enkelt kjøpe og selge ETF-er akkurat som aksjer og andre verdipapirer
 • Kostnadene er langt lavere enn de man finner hos mutual funds og private equity alternativer

Hva er ETF aksjer?


ETF aksjer, eller børsnoterte fond som det egentlig er snakk om, er en form for verdipapirer du fritt kan omsette på børsen akkurat som vanlige aksjer. En av de største fordelene med dette er at investorer på en kostnadseffektiv måte kan få eksponering mot et bredt spekter verdipapirer uten store kostnader. Når du handler én ETF aksje kjøper du nemlig en liten eierandel av de underliggende aktiva i fondet. På denne måten kan man enkelt sette sammen en portefølje med eksponering mot obligasjoner, aksjer eller en kombinasjon av disse.

Mange vil nok si at dette høres ut som et fond slik det du finner i spareplanen fra banken din, og det er ikke langt unna. Det er én nøkkelfaktor som skiller ETF-aksjer fra tradisjonelle fond, nemlig muligheten til å fritt omsette de på børsen. Dette gir en bedre likviditet i dine investeringer, samt det kan bidra til å redusere rabatten til NAV (fondets verdier) fra prisen man betaler.

Hvor kan man kjøpe ETF aksjer i Norge


For å kjøpe ETF aksjer, eller børsnoterte fond må du først h tilgang til en megler som tilbyr handel på børsen. Her finnes det en rekke aktører som tilbyr dette, men kostnadsnivåene er ofte sprikende. I mange tilfeller vil du nok finne et utvalg ETF-er i nettbanken din, men disse kan ofte være kostbart. Vi anbefaler derfor at man benytter seg av en nettmegler for å kjøpe ETF aksjer. Disse tilbyr lavere kostnader og gjerne større tilgang enn det man finner hos lokale banker. Her anbefaler vi følgende nettmeglere for å kjøpe ETF-er i Norge:

 • Skilling – Moderne CFD-plattform som tilbyr handel i mer enn 700 forskjellige instrumenter, inkludert CFD-er på indekser fra hele verden. Et godt utgangspunkt for deg som vil trive med aktiv trading av ETF-er fremfor langsiktig sparing.
 • eToro – Verdens største sosiale tradingplattform med mer enn 13 millioner aktive brukere over hele verden. Tilbyr aksjer, CFD-er, ETF aksjer og en rekke andre instrumenter. Lave gebyrer og høy brukervennlighet gjør den midt i blinken for deg som vil spare langsiktig i aksjer.

Begge disse plattformene byr på et bredt utvalg av ETF-er, samt muligheten til å handle med lav kurtasje. Videre har de høy brukervennlighet, noe som passer godt for deg som vil lære mer om aksjehandel og ETF-er. Du kan lære mer om hva de forskjellige plattformene har gjennom vår Skilling anmeldelse og vår eToro anmeldelse.

Hvordan kjøpe ETF aksjer


Når du først har funnet frem til den handelsplattformen du ønsker å benytte deg av, kan du enkelt handle ETF aksjer akkurat som vanlige aktiva. Alt du trenger å gjøre er å finne tickersymbolet (navnet) til det fondet du ønsker å handle. Noen eksempler på dette er QQQ og YYY som begge er indeksfond for den amerikanske børsen. Et annet eksempel er GLD som er en råvareindeks med eksponering mot gullprisen. For å gjøre det kort og enkelt har vi oppsummert prosessen nedenfor:

 1. Opprett en konto hos en nettmegler som tilbyr ETF handel.
 2. Sett inn pengene du ønsker å investere med.
 3. Velg ETF aksjer du ønsker å kjøpe.
 4. Ta en posisjon i de aktuelle børsnoterte fondene.

Bør jeg handle med Børsnoterte fond?


Når det kommer til investering i børsnoterte fond kan det være mange argumenter for og imot. Mange liker hvor enkelt det er å oppnå eksponering mot markedet, mens mer aktive investorer setter pris på likviditeten. Derfor er det viktig å vurdere dine personlige investeringsmål og risikotoleranse før du tar en beslutning. Særlig nybegynnere kan oppnå god avkastning ved å velge ETF-er fremfor å handle på egenhånd. Vi har tatt en nærmere titt på argumenter for hvorfor det kan være lurt å handle med ETF aksjer i starten.

 • Diversifisering: ETF-er lar deg investere i et bredt utvalg aksjer gjennom én enkelt transaksjon. Dette kan redusere risikoen betydelig sammenlignet med å investere i enkeltaksjer, ettersom du ikke er avhengig av suksessen til individuelle virksomheter eller sektorer.
 • Lavere kostnader: Børsnoterte fond er kjent for sine lave forvaltningshonorarer sammenlignet med tradisjonelle investeringsfond. Dette betyr at en større del av din investering går mot faktisk investering i stedet for å dekke kostnader.
 • Fleksibilitet og likviditet: ETF-er handles på børsen og deres pris varierer gjennom børsdagen, akkurat som aksjer. Dette gir investorer muligheten til å kjøpe og selge ETF-er i hele åpningstiden, samt bedre likviditet og muligheten til å reagere raskt på markedsendringer.
 • Gjennomsiktighet: Mange ETF aksjer er kjent for sin høye grad av gjennomsiktighet. Du kan enkelt finne ut hvilke verdipapirer fondet inneholder, noe som hjelper deg med å forstå nøyaktig hva du investerer i.
 • Skatteeffektivitet: ETF-er er ofte mer skatteeffektive enn tradisjonelle investeringsfond, noe som kan være en fordel for langsiktige investorer.

ETF vs Fond – Forskjellen ligger i handelen


Som vi så over, er ETF-er børsnoterte fond som handles på børs lik aksjer, så det blir feil å snakke om ETF vs fond. Når vi sammenligner ETF aksjer med tradisjonelle fond, blir den primære forskjellen tydelig i måten de handles på. ETF-er er unike fordi de handles på børsen, akkurat som aksjer.

Dette betyr at deres priser varierer gjennom hele dagen, og investorer kan kjøpe og selge ETF-er når som helst mens børsen er åpen. Denne muligheten til kontinuerlig handelen gir høyere likviditet og fleksibilitet, noe som er attraktivt for mange investorer, spesielt de som foretrekker eller trenger rask tilgang til sine investeringer.

I motsetning til dette, handles tradisjonelle fond vanligvis kun én gang per dag etter børsens stengetid, basert på fondets nettoaktivaverdi (NAV) ved dagens slutt. Denne prisingen kan begrense fleksibiliteten for investorer, ettersom de ikke kan dra nytte av volatiliteten gjennom handelsdagen.

En annen nøkkelforskjell er at ETF-er ofte er indeksfond som passivt følger et marked eller en børsindeks, mens tradisjonelle fond kan være enten aktivt eller passivt forvaltet. Aktiv forvaltning innebærer at en porteføljeforvalter tar beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer i et forsøk på å slå markedet, noe som kan medføre høyere forvaltningsgebyrer for investorene.

Hvor ofte kan man kjøpe og selge en ETF?


Du kan kjøpe og selge en ETF så lenge børsen er åpne. Ettersom ETF aksjer fungerer som vanlige aksjer, kan de fritt omsettes i hele åpningstiden. Det er ingen end-of-day begrensninger for innløsning slik som man gjerne ser på mutual funds og aksjefond hos bankene. Dette gir investorer muligheten til å handle på svigninger i markedet, samtidig som de kan nyte godt av høy likviditet. Særlig store ETF-er er aktivt brukt for trading når det er mye volatilitet i markedet, og omsettes gjerne mange ganger gjennom dagen.

ETF aksjer som del av en diversifisert portefølje


Som vi allerede har vært inne på, kan børsnoterte fond være en god investering, men det gjelder å bruke de i henhold til egen strategi. Mange velger å ha en portefølje som utelukkende består av børsnoterte fond, men da har man ingen mulighet til å slå markedet. Det kan derfor være lurt å bruke ETF aksjer som del av en diversifisert portefølje – og dermed som motpart til mer risikable investeringer. Særlig om du er interessert i å kjøpe kryptovaluta forhåndssalg eller andre svært volatile investeringer.

Ved å diversifisere mellom høy risiko investeringer som kryptovaluta og langsiktige plasseringer i børsnoterte fond kan du lettere oppnå avkastning over tid. Videre kan det være gode motparter – da indeksfond har vist seg mindre volatile i turbulente markeder. Du trenger heller ikke en stor portefølje med børsnoterte fond. Kjøper du noe så enkelt som en S&P500 indeks vil dette gi deg eksponering mot de 500 største selskapene i Amerika.

Kombinerer du dette med noen europeiske ETF-er, kan du enkelt oppnå eksponering mot aksjer fra hele verden. Ønsker du å øke risikoen din litt over tid, kan du tilføye nye kryptovalutaer eller individuelle aksjer som gir deg høyere avkastningspotensiale, men også risiko.

Forskjellige typer ETF-er du kan handle på børs


Akkurat som med andre investeringsmuligheter er det også ulike former for ETF fond og ETF aksjer å kjenne til. Disse gir forskjellige eksponering mot markedet, noe som kan bety variabel risiko. Vi har derfor laget en enkel oversikt over noen vanlige typer ETF-er du bør kjenne til før du begynner å investere.

Passive og aktive ETF-er

Først ut, er at en ETF karakteriseres vanligvis som enten passiv eller aktivt – forvaltet.
Der en passiv ETF har som mål å gjenskape utviklingen til en bredere indeks, både mer diversifiserte, samt mer spesifikke inn mot en eller flere spesfikke sektorer og trender.
Aktivt forvaltede ETF derimot er vanligvis ikke rettet mot en indeks av verdipapirer, men har porteføljeforvaltere som da tar beslutninger om hvilke verdipapirer som skal inngå i porteføljen. Disse fondene har fordeler i forhold til passive ETF-er, men er som regel dyrere for investorene.

 • ETF fond: brukes til å gi regelmessige inntekter til investorer. Inntektsfordelingen avhenger av avkastningen på underliggende obligasjoner. Det kan være statsobligasjoner, selskapsobligasjoner og statlige og lokale obligasjoner, såkalte kommunale obligasjoner.
 • Aksje ETF: består av en kurv med aksjer som følger en enkelt bransje eller sektor. En aksje-ETF kan for eksempel følge bilindustrien eller utenlandske aksjer.
 • Sektor ETF: er fond som fokuserer på en bestemt sektor eller bransje. En ETF for energisektoren vil for eksempel inkludere selskaper som opererer i denne sektoren.
 • ETF for råvarer: Som navnet tilsier, investerer råvare-ETF-er i råvarer, for eksempel råolje eller gull.

Hva er en ETF?


Børsnoterte fond kan også ses på som børshandlede fond, dette ved at disse er et verdipapir som følger en indeks, råvarer, sektor eller andre aktiva. Samtidig er det også noen få som liker betegnelsen ETF-aksjer fordi disse handles på børsen likt vanlige aksjer.

Enkelt og greit er en Exhcange Traded Fund et fond som er tilgjengelig og handles på børs, lik aksjer, og kursen settes direkte der og da. Eller, sagt på annet vis så er fondene sammensatt av verdipapir helt likt andre fond, men de handles som aksjer.

Dette er en strålende kombinasjon som gjør at du enkelt kan diversifisere din portefølje over ulike aktiva og å sette sammen denne med aksjer, valutaer, råvarer, og annet, på et like lett sett som når du da kjøpet og selger aksjer.

Ettersom prisfluktueringen er konstant så  noen ETF-er gi deg mulighet til å dra nytte både av prisvekst, samt også nedgang. Og i noen tilfeller kan du fordelaktig benytte gearing med hensikten å forsterke effekt av prisbevegelser. Slik får du en ekstra dimensjon av fleksibilitet når du forstår deg på ETF trading, som lett lar deg tilpasse din handelsstrategi etter markedet.

Hvorfor velge å investere i ETF?


Ettersom ETF samler flere aktiva kan de være svært gode utgangspunkt for diversifisering. Det som gjør en ETF spesiell er dens status som et omsettelig verdipapir. Dette innebærer at den har en aksjekurs som gjør det enkelt for investorer å kjøpe og selge den gjennom hele dagen på ulike børser.

I tillegg gir denne likviditeten mulighet for shortsalg, som gir investorene fleksibilitet i å dra nytte av både opp- og nedbevegelser i markedet.
Det å investere i ETF gir også fleksibilitet gjennom kontinuerlig handel på børsen, noe som åpner for muligheter som shortsalg. Dette bidrar til at du kan dra nytte av både opp- og nedbevegelser i markedet.

Fordeler med ETF:

 • Billigere Forvaltningskostnader: Generelt lavere kostnader sammenlignet med tradisjonelle fond.
 • Bredt Utvalg: Tilgang til et mangfold av sektorer og industrier.
 • Mulighet for Gearing: Evnen til å bruke finansiell gearing for å potensielt øke avkastningen.
 • Diversifiseringspotensial: Lett å spre investeringer over ulike aktiva og markeder.
 • Tilgang til mange aksjer: Muligheten til å investere i en rekke aksjer på tvers av forskjellige industrier.
 • Lave Kostnadsforhold: Mindre i forvaltningsgebyrer og færre meglerkommisjoner.
 • Risikostyring gjennom diversifisering: Bidrar til å redusere samlet risiko i en investeringsportefølje.
 • Nisje ETF-er: Fond som fokuserer på spesifikke industrier eller sektorer.

Ulemper med ETF:

 • Valutapåslag: Kostnader knyttet til valutaveksling i internasjonale ETFer.
 • Spread: Forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen kan være større.
 • Kurtasje ved kjøp og salg: Gebyrer ved handel av ETFer.
 • Forvaltningsgebyr: Selv om det ofte er lavere enn tradisjonelle fond, er det fortsatt en kostnad.
 • Høyere gebyrer for aktivt forvaltede ETF-er: Aktive forvaltningsstrategier medfører høyere kostnader.
 • Begrenset diversifisering i industri ETF-er: Fokus på kun én industri begrenser diversifiseringen.
 • Likviditetsutfordringer: Noen ETFer kan ha lav handelsvolum, noe som kan gjøre det vanskeligere å kjøpe og selge raskt.

Oppsummering om ETF og børsnoterte fond


ETF trading tilbyr deg en unik og fleksibel vei for å oppnå eksponering mot markedene på. Lavere forvaltningskostnader, et bredt utvalg av investeringsalternativer, og muligheter for gearing, tilbyr ETF-er et svært fleksibelt verktøy for de fleste investorer.

Videre byr ETF aksjer på en unik mulighet til å bygge seg en godt diversifisert portefølje med noen få posisjoner. Du trenger ikke kjøpe inn utallige aksjer, kryptovaluta eller obligasjoner for å bygge en egen portefølje. Bare velg ut de mest relevante børsnoterte fond, så kan du enkelt sette sammen din egen sparing.

Men, vi kan ikke overse noen mulige minus punkter rundt ETF-er. Fremtredende er valutapåslag, spread, og kurtasje gebyrer, spesielt når det kommer til handel med internasjonale ETF-er. Videre kan en aktivt forvaltet ETF påføre deg høyere forvaltningsgebyrer, noe som kan spise seg inn i fortjenesten din. ETF-er er ofte ganske brede, så en nisje portefølje kan også være vanskelig å bygge opp.

Skal vi sette to streker under svaret er det liten tvil om at ETF-er er et utrolig nyttig verktøy, men det gjelder å bruke det riktig. Sett deg godt inn i forskjellige ETF aksjer, hvordan ETF trading fungerer – og ikke minst kostnadene rundt børsnoterte fond. Da vil du stå stødigere når du skal begynne å plukke ut ETF-ene du ønsker å investere i.


Other Investering Guides Guider