Amerikanske myndigheter med tiltale mot KuCoin og grunnleggerne for ulovlig bankaktivitet

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 4 min read

SDNYC seal on table with gavel and books

Nok en gang påvirkes markedet av en ny vending for hvordan USA håndterer kryptovaluta. Nylig publiserte anklager mot KuCoin bekrefter at selskapet som er en av verdens største kryptovalutabørser – og deres grunnleggere, Chun Gan og Ke Tang nylig har blitt tiltalt i en etterforskning av amerikanske myndigheter.

Anklagene kommer fra amerikanske påtalemyndigheter i New York og peker på alvorlige brudd, inkludert drift som strider med Bank Secrecy Act og det å drive pengevirksomhet uten riktig lisens for å overføre penger. De nye anklagene kommer som siste av en rekke saker der USA strammer inn på regelverket rundt kryptovaluta og selskapene i bransjen.

Amerikanske myndigheter strammer til


Siden oppstarten i september 2017, har KuCoin raskt klatret til topps og etablert seg som en av de beste kryptovalutabørsene i verden. I dag kan de vise til mer enn 30 millioner brukere over hele kloden. Selskapet er kjent for å tilby et stort utvalg krypto relaterte instrumenter, inkludert direkte handel og futures, og er ofte å finne blant de fem mest likvide børsene i verden.

Videre har selskapet tatt en viktig rolle som liquidity pool for både spot trading og futures i markedet. Gjennom ulike pools har KuCoin etablert seg som en viktig del av infrastrukturen i kryptovaluta verden – på lik linje med tradisjonelle banker innen fiat og aksjer. Dette har blitt mer aktuelt etter at SEC for første gang godkjente ETF-aksjer med underliggende kryptovaluta aktiva for amerikanske børser.

Den raske veksten har ført til flere utfordringer – og det er disse som amerikanske myndigheter nå for alvor har tatt et oppgjør med. KuCoin har hatt flere utfordringer underveis og spesielt med å holde tritt med strengere regler. Anklagene som har kommet fram i en pressemelding fra statsadvokaten i New York peker spesielt på at de ikke har hatt et godt nok program for å hindre hvitvasking av penger (AML), og at de ikke har hatt strenge nok KYC retningslinjer for brukerne sine.

Anklagene mot KuCoin


Detaljene i tiltalen mot KuCoin og grunnleggerne Chun Gan og Ke Tang er alvorlige og kommer frem av et dokument på hele 24 sider. Anklagene inkluderer bevisst unndragelse av amerikanske lover mot hvitvasking av penger gjennom manglende etablering av et effektivt AML-program.

Videre blir selskapet anklaget for manglende rapportering av mistenkelige aktiviteter. De juridiske dokumentene avslører at både Gan og Tang, kinesiske statsborgere, for øyeblikket unngår pågripelse. Selv om verken KuCoin eller grunnleggerne har tilhørighet i USA, blir selskapet det siste i en lang rekke saker som er forventet å gå for domstolen i New York.

Den amerikanske statsadvokaten Damian Williams fordømte KuCoins handlinger med følgende uttalelse “Finansinstitusjoner som drar nytte av mulighetene som det amerikanske markedet tilbyr, må overholde våre lover rettet mot å forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet.” Dette reflekterer den nye, strengere holdningen den amerikanske regjeringen har tatt mot kryptovalutabørser som opererer på kanten av eller utenfor lovens rammer.

Foreløpig har det ikke kommet noen oppdateringer fra selskapet om hvordan de vil stille seg til anklagene. Markedet venter derfor i spenning på å se om de tvil påvirke tjenestene selskapet tilbyr. I dag står KuCoin blant annet som integrert del av HaloWallet – en av de beste kryptovaluta lommebøkene på markedet.

Fremtidens regulatoriske landskap


Saken mot KuCoin blir den siste i en serie etterforskninger fra amerikanske myndigheter mot kryptovaluta industrien. Dette kan bli et kritisk vendepunkt for hvordan det regulatoriske landskapet for å kjøpe kryptovaluta vil utvikle seg videre. Videre understreker det at den amerikanske regjeringen har satt seg nye mål om å håndheve sine finansielle reguleringer.

Resultatet kan sette en presedens for hvordan kryptovalutabørser opererer innenfor det amerikanske finanssystemet, og understreker nødvendigheten av regulatorisk overholdelse. Selv om USA bare utgjør en del av markedet – er det forventet at regulatoriske endringer gjennomført i USA også vil smitte over til EU.

Foreløpig har det ikke kommet noen uttalelser fra Brussel, men det er pågående forhandlinger om et felles europeisk lovverk for kryptovaluta på bordet. Derfor er det liten tvil om at både investorer og tilbydere av kryptovaluta må forvente at dette bare blir starten på strengere retningslinjer.

Kan kryptovaluta bli forbudt?


Det er lite sannsynlig at kryptovaluta vil bli forbudt, men at det vil påvirke investorenes frihet er nesten garantert. Amerikanske myndigheter har flere ganger forsøkt å kategorisere kryptovalutaer som verdipapirer, noe som vil påføre strengere krav til regulering. Securities and Exchange Commission (SEC) har flere ganger tatt kryptoselskaper for retten i USA.

Om de når frem med tiltalene sine kan man forvente at kryptobørser som KuCoin og Binance må etterfølge tilsvarende krav som aksjemeglere og børser. Dette vil ikke sette en stopper for kryptovaluta, men det vil gjøre det langt vanskeligere å handle anonymt – da selskapene må identifisere og verifisere alle brukere.