Ny blokkjede utfordrer ETH som foretrukket smartkontrakt nettverk

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 4 min read

Ethereum in center of meme coins and blockchains

For første gang siden smartkontrakter ble introdusert av Ethereum har en sekundær blokkjede tatt over som den mest populære. Solana har opplevd en kraftig vekst de siste ukene drevet av enorm appetitt for memecoins fra investorene. SOL-baserte meme coins som DogwifHat, Bonk, Book of Meme og MAGA har skapt enorm interesse for blokkjeden. Fra Januar til februar økte antall aktive adresser på blokkjeden fra 400,000 til 600,000 – mens det denne uken ble satt ny rekord med 1,25 millioner aktive adresser.

Den eksplosive veksten for Solana kommer samtidig som Ethereum møter press fra amerikanske myndigheter. Amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har sendt flere stevninger til selskaper knyttet til Ethereum. Dette gjelder også Ethereum Foundation i Sveits, en non-profit stiftelse som holder en sentral rolle i økosystemet. Mange investorer ser med andre ord et potensielt maktskifte i kryptoverden der Solana kan ta over som den foretrukne blokkjeden for memecoins, forhåndssalg og smartkontrakter.

Kraftig DEX vekst for SOL markerer skifte


Solanas handelsvolum på desentraliserte børser (DEXer) så en imponerende økning på 67% til 21,3 milliarder dollar over de siste syv dagene. I kontrast opplevde Ethereums DEX-volum en beskjeden økning på 3% til 19,4 milliarder dollar. Samtidig har antall daglige aktive adresser på Solana blokkjeden skutt i været, noe som indikerer en voksende brukerbase tiltrukket av de lave transaksjonsgebyrene og høye gjennomstrømningskapasitet.

Drivkraften bak økningen av aktivitet på Solana kan i stor grad tilskrives populariteten til mememynter som dogwifwhat (WIF), bonk (BONK) og book of meme (BOME) blant andre. Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump har også lansert MAGA (TRUMP) som er en ny Solana token til følgerne sine. Samtidig har Solana blitt en foretrukket plattform for mange kryptovalutaer på forhåndssalg som søker fleksibilitet for skaleringen sin.

Plattformen til Solana gir høyere fleksibilitet for nye coins og lave gebyrer gjør det enklere å omsette meme coins med lave kurser. Dette har gjort at mange nå velger å kjøpe Solana fremfor ETH når de skal investere. Det gjenstår å se om oppgangen kan fortsette, men tar man Ethereum Foundation sine økende problemer med regulatoriske myndigheter med i betraktningen, kan SOL for alvor være på vei mot toppen.

Ethereum Foundation under press i USA


Samtidig som SOL-nettverket opplever en eksplosiv vekst, befinner Ethereum Foundation seg i en prekær situasjon. En ikke navngitt statsmyndighet har initiert en konfidensiell forespørsel til stiftelsen, en avsløring som har reist spørsmål over hele krypto-samfunnet. For å gjøre Ethereums utfordringer større, rapporterer SEC at de søker å klassifisere ETH som en aksje, et trekk som kan ha dyptgående implikasjoner for Ethereum og blokkjedens interessenter.

SEC har tidligere forsøkt å gjøre det samme med XRP, men gikk på flere tap i amerikanske domstoler. Tar vi utgangspunkt i saken mot XRP kan man forvente redusert likviditet for ETH mens en slik etterforskning pågår. Dette betyr at færre vil kjøpe Ethereum på grunn av økt usikkerhet rundt blokkjeden.

Granskningen kommer på et ubeleilig tidspunkt, da Etheruem forsøker å følge etter Bitcoin til å bli neste blokkjede som kan tilbys i form av børsnotert fond (ETF aksjer). Det er mange spørsmål rundt situasjonen til blokkjeden, men enn så lenge har det ikke kommet noe mer klarhet verken fra stiftelsen eller fra amerikanske myndigheter.

Markedsendringer og regulatoriske utfordringer videre


Ser vi på Solanas framgang sammenlignet med Ethereums utfordringer i møte med SEC belyses et spennende skifte innen kryptovaluta sektoren. Solanas vekst viser et klart tegn på markedets ønske om innovasjon og effektivitet, elementer som har vært drivkraften bak den kraftige veksten til SOL-nettverket. På den andre siden illustrerer Ethereums utfordringer med regulatoriske spørsmål risikoen som bedre etablerte blokkjeder kan møte på – vi har en guide som tar for seg hva er blokkjeder mer detaljert for deg som vil utforske dette. Hvordan disse utløser seg kan få betydelige konsekvenser for markedet og videre regulatorisk press i fremtiden.

USA har gjennom flere profilerte saker gått til angrep på kryptovaluta markedet – og mange venter at denne saken nå vil danne grunnlaget for hvilken politikk som vil føres videre. SEC har tidligere godkjent Bitcoin ETF-er for notering i USA, men det ser nå ut til at myndighetene vil stramme inn ytterligere. Selv om XRP saken hadde et positivt utfall for markedet, kan Ethereum sin størrelse og PoS mekanismer gjøre utfallet av en ny vurdering usikkert.

Veien fremover


Det er liten tvil om at markedet står ovenfor et spennende veiskille, men hvilken retning vi går i er for tidlig å si. Både Solana og Ethereum har opplevd kraftig vekst siden slutten av 2023, men et skiftende regulatorisk landskap kan sette en bråstopp for videre vekst. Videre ser vi for første gang tegn til den intense konkurransen som vokser frem innad i blockchain-sektoren. Her legges det tydelig press på at innovasjon og tilpasning blir avgjørende for videre suksess. Nye nettverk må ikke bare takle tekniske og regulatoriske utfordringer, men også fortsette å utvikle seg for å møte markedets forventninger.

Etterhvert som utviklingen fortsetter, er det klart at blockchain-teknologiens landskap er i en tilstand av konstant endring, en dynamikk som indikerer en ny æra for kryptovalutaer og blockchain. Både Solana og Ethereum er gode eksempler på dette, men investorene har også vist at de forventer mer for å forplikte pengene sine. Dette kombinert med høyere trykk fra regulatoriske myndigheter både i EU og USA kan gjøre det vanskelig å navigere seg langsiktig.

For første gang ser vi en klar trend der to store utfordrere setter markedet på kanten mot hverandre. Mange har valgt å kjøpe Solana som en motvekt til ETH, mens blokkjeden fortsetter å posisjonere seg for vekst.