Rank #8
Dogecoin kurs

Dogecoin

DOGE
$0.1607648800
-0.13% /24h

Dogecoin currently traded at $0.1607648800 price, we update this information in real time. Over the past 24 hours it changed from $0.16 to $0.1607648800. Currently Dogecoin is ranked as #8 in our chart. The total supply of Dogecoin is 144,005,836,384.00

graph not available

Category

$Best of the best

Market cap

$23,151,080,380.00

Volume (24h)

$55,822,123,008.00

Volume/Market cap (24h)

241.12%

Circulating supply

144,005,836,384.00 DOGE

Total supply

144,005,836,384.00 DOGE

Max supply

144,005,836,384.00 DOGE

Fully diluted market cap

$23,151,080,380.00
DOGE to USD converter

Dogecoin (DOGE) har lenge vært en av de mest populære myntene på markedet, men det kommer med en pris. DOGE kurs er blant de mest ustabile blant de store kryptovaluatene, noe som kan gjøre det vanskelig å holde styr på Dogecoin kurs over tid. Siden lansering har Dogecoin etablert seg blant de ti største kryptovalutaene målt i markedsverdi. Det hele startet som en vits, basert på en internett-meme, men mot alle odds har Dogecoin klart å bli en av gigantene på kryptomarkedet. I dag kan den vise til en markedsverdi på mer enn 27 milliarder kroner, noe som også gjør nettet fult av Dogecoin kurs prognose.

Som en meme coin kan DOGE kurs være vanskelig å holde styr på, særlig når man må følge med på faktorer som Tesla-gründer Elon Musk. Derfor har vi tatt en nærmere titt på kurs, prognoser og hva du bør følge med på for å se kommende utvikling.

Historisk kurs for Dogecoin


Siden lanseringen i 2013 har Dogecoin (DOGE) vist seg å være en av de mest volatile myntene innen meme coins markedet. Siden starten i desember 2013, med en pris litt over $0,0002, har Dogecoins kurs opplevd betydelige svingninger, et tegn på både mulighetene og utfordringene ved å investere i meme-mynter. I begynnelsen holdt mynten seg ganske stabil, og det var lite interesse i markedet. Det var først i midten av 2017 at vi så den første kraftige oppgangen, som en del av det bredere altcoin-boom. Denne perioden demonstrerte potensialet for betydelige gevinster, med Dogecoins kurs som nådde nesten $0,02 i januar 2018.

Den nådde en all-time high i 2018, men deretter fulgte et betydelig fall hvor DOGE kurs tapte seg mer enn 95% fra toppen. Selv om dette var et fenomen som rammet hele kryptomarkedet, gikk det spesielt hardt utover meme coins som DOGE. Det neste øyeblikket for Dogecoin kom i 2021, da kursen nådde en all-time high på $0,7376 i mai, drevet av økt interesse og spekulasjon rundt meme-kryptovalutaer. Dette øyeblikket understreket volatiliteten rundt Dogecoin, men også tiltrekningskraften som et spekulativt investeringsobjekt.

Mange investorer – og da spesielt tradere har fanget opp de store svingningene i mynten. Dette har åpnet for en rekke muligheter der man kan oppnå stor volatilitet og dermed også sving trades over tid.

Tidligere kurs for Dogecoin


Som nevnt tidligere i artikkelen var Dogecoin lenge på et svært lavt nivå. I store deler av 2018 var kursen under 0,0003 dollar, før den plutselig hoppet opp til 0,017 dollar. Dette tilsvarte en kursoppgang på mer enn 5000 prosent.

Den påfølgende perioden var imidlertid ikke veldig positiv, ettersom prisen raskt raste ned til om lag 0,005 dollar. Beste notering noensinne ble oppført den 8.mai 2021, da kursen var 0,73 dollar.

Siden all-time high har prisen falt ganske markant, med hele 90 prosent for å være eksakt. DOGE kurs er likevel vesentlig opp sammenlignet med foregående år. Går vi tilbake til 2015, er oppgangen på mer enn 80,000 prosent, mens veksten er på omkring 400 prosent siden 2018. I skrivende stund tilsvarer én DOGE det samme som 0,69 kroner.

Kurs prognose for Dogecoin


Dogecoin har raskt etablert seg som en av de beste memecoins på markedet, men utsiktene for fremtiden er uklare. Det har dukket opp en rekke nye mynter innen meme coins segmentet, og stadig flere av disse kommer med utility. Dette har gjort det vanskeligere for “tullemynter” som DOGE å holde tritt med nye generasjoner kryptovaluta. Derfor er det store sprik i prognosene, men vi har tatt en titt på hva fremtiden kan holde for Dogecoin.

Dogecoin kurs prognose 2024

En skikkelig Dogecoin kurs prognose kan være vanskelig å legge, da det er mye volatilitet og små rykter som gjerne setter i gang bevegelse. Imidlertid er det et par aspekter som har endret seg siden 2013, og disse er verdt å fange opp. I 2024 har vi blant annet sett Dogecoin innført som betalingsmiddel, noe som kan medføre økt bruksområde for mynten. Videre har den en følgerskare som trofast følger den over tid, inkludert enorme mengder HODLERs. Dette opprettholder en likviditet som ingen andre meme coins kan vise til.

Dogecoin sitt potensiale for en ny oppgang avhenger av bredere markedsbullishness, noe vi har sett tegn til i takt med oppgangen vi har sett så langt i 2024 på grunn av Bitcoin-halvingen. Med Elon Musks støtte og en betydelig fellesskap, kan Dogecoin oppleve betydelig positiv bevegelse, og nå en topp på $0,19 og en bunn på $0,04225, og en gjennomsnittspris på $0,1161 ved slutten av 2024. Pågående global økonomisk usikkerhet og kryptoregulering kan imidlertid begrense omfanget av Dogecoins prisøkning.

Dogecoin kurs prognose 2025

Nylige utviklinger i Dogecoin-universet, spesielt med Elon Musk som en uttalt støttespiller og den betydelige økningen i nettverksaktivitet etter lanseringen av DRC-20 token standarden, har gitt fornyet interesse for prosjektet. Disse hendelsene har ikke bare styrket Dogecoin posisjon i kryptoverdenen, men også signalisert et potensial for videre vekst.

Implementeringen av DRC-20, som på et tidspunkt førte til at Dogecoin overgikk Bitcoin i antall daglige transaksjoner, markerer et viktig skritt i utviklingen av Dogecoin økosystemmet. Men, det bringer også frem utfordringer knyttet til prosjektet. Med fem millioner eiere og over 46% av alle Dogecoin tokens i hendene på de ti største eierne, reiser dette spørsmål om sentralisering og det potensielle for salgstrykk dette kan medføre.

I motsetning til mange kryptovalutaer som har en fastsatt maksimal forsyning, er Dogecoin designet som en inflasjonær valuta uten et øvre forsyningstak. Dette kan føre til kontinuerlig salgstrykk over tid. På tross av disse utfordringene, spår analytikere at Dogecoin kan se en oppgang mot 2025. Prognoser tyder på en mulig toppverdi på $0,45, med en laveste verdi på $0,16, og en antatt gjennomsnittspris rundt $0,3 ved utgangen av 2025.

Dogecoin kurs prognose 2030

Elon Musks overtakelse av Twitter i 2022, og den påfølgende sammenslåingen med X Corp i april 2023, baner vei for visjonen om en allsidig “alt-i-ett-app.” Musk, kjent for sin sarkastiske humor, kan potensielt innlemme DOGE som en betalingsmetode i denne nye plattformen, noe som kunne forsterke Dogecoins posisjon i det lange løp. Imidlertid, mens en analyse basert på Fibonacci retracement på Dogecoin-prisdiagrammet foreslår et ambisiøst langsiktig mål på $1,16, kaster spørsmål rundt Dogecoins tokenøkonomi, dens begrensede bruksområde utover en betalingsmekanisme, og utfordringer fra mer teknologisk avanserte kryptovalutaer skygger over prospektene for å oppnå nye rekordnivåer.

For 2030 spekuleres det i at Dogecoin kursen vil befinne seg et sted mellom en nedre grense på $0,25 og en øvre grense på $1,16, med en forventet gjennomsnittspris på $0,705. Dette reflekterer den iboende usikkerheten som omgir Dogecoins langtidsverdi og potensialet for betydelig volatilitet fremover. Flere meme coins som Dogecoin har blitt favoritter blant tradere, men det fører også til at den opplever kraftige svingninger. Flere communities har forsøkt pump & dump strategier for Doge, så her gjelder det å følge med på interessen i markedet.

Faktorer som påvirker DOGE kursen


Som en meme coin er Dogecoin utsatt for en rekke faktorer som bidrar til den enorme volatiliteten. Den unike posisjonen til DOGE i kryptomarkedet, drevet både av den enorme følgerskaren og kulturelle relevans, fører til at prisen kan oppleve kraftige svingninger på kort tid. Disse svingningene er ofte et resultat av en rekke ulike faktorer, som utviklingen innenfor Dogecoin samfunnet, og eksterne faktorer, som endringer i det globale finansmarkedet. Derfor har vi forsøkt å se nærmere på noen viktige faktorer du bør kjenne til om du skal utvide din egen Dogecoin prognose.

Elon Musks innflytelse

Elon Musk har vist seg å være en sentral figur når det gjelder påvirkningen på Dogecoins kurs. Hans uttalelser og tweets om DOGE har flere ganger ført til store prisendringer, enten det dreier seg om økninger eller nedganger. Musk sin evne til å påvirke markedet med noen få ord understreker den betydelige innvirkningen enkeltpersoner med stor offentlig oppmerksomhet kan ha på kryptovalutaer, spesielt på meme-mynter som Dogecoin. Selv om Elon Musk ikke er en whale selv, så har han en enorm kraft til å snakke kursen i ulike retninger.

Svingninger i markedet

Som med alle finansielle eiendeler, påvirkes også Dogecoin av de generelle markedsvilkårene. Økonomiske indikatorer, endringer i rentenivåer, inflasjon, og større geopolitiske hendelser kan ha vidtrekkende effekter på kryptovalutamarkedet. Ettersom Dogecoin ikke har noen spesiell utility sammenlignet med mange andre mynter – har den ofte vist seg ekstra utsatt for svingninger i markedet. Dette kan medføre at DOGE kurs får kraftigere korreksjoner enn andre mynter.

Pump-and-dump strategier

På grunn av sin volatilitet og popularitet, er Dogecoin også utsatt for manipulative markedspraksiser som pump-and-dump-ordninger. Disse ordningene, der prisen kunstig blåses opp gjennom koordinert kjøp, etterfulgt av et massivt salg, kan føre til betydelige prisfluktuasjoner. Disse handlingene, ofte orkestrert av grupper innenfor kryptovalutamiljøer, understreker risikoen og usikkerheten som er involvert i handel med Dogecoin.

Oppdateringer av DOGE

Sist, men ikke minst har vi sett klare trender når det kommer oppdateringer til DOGE. Dette inkluderer blant annet DRC-20 oppdateringer som skapte positivt momentum. Selv om ikke Dogecoin blokkjeden opplever like hyppige oppdateringer som ETH og SOL, så har den jevnlige FORKs. Det er også verdt å merke seg at vi har sett klare trender der Solana kurs og Ethereum kurs samspiller med Doge. Den følger gjerne de større myntene opp eller ned, særlig på positive nyheter knyttet til kryptovaluta. Å kjøpe Dogecoin kan med andre ord være del av en diversifisert portefølje, men gjør deg godt kjent med faktorene og volatiliteten.