Bitcoin Halvering – Hva det er og hvordan påvirker det Bitcoin

Lars Eivind Os
| 7 min read

Bitcoin Halving, på norsk oversatt til “Bitcoin halvering” eller “Halvering av Bitcoin”, er en prosess hvor belønningen for å mine bitcoins (BTC) halveres. Dette skjer omtrent hvert fjerde år, og det er en av de mest sentrale hendelsene på Bitcoins blokkjede. 

I dag vil de som miner bitcoins, altså de som utvinner nye bitcoin-mynter, tildeles 6,25 BTC per blokk de validerer. Det betyr at man får tilsendt BTC-mynter til en verdi av 4,2 millioner kroner, om vi baserer oss på dagens kurs. 

Det vil imidlertid ikke bli i nærheten av like lukrativt å utvinne BTC etter halveringen, som er ventet å finne sted en gang i april 2024. Da tildeles man 3,125 BTC per validert blokk, noe som tilsvarer rundt 2,1 millioner kroner sett i forhold til nåværende kurs. 

Selv om Bicoin halveringen vil gjøre det mindre lukrativt å mine bitcoins, er det knyttet store forventinger til denne hendelsen. Historisk sett har nemlig halveringen sendt prisen rett til værs. I denne artikkelen skal vi ta et dypdykk i den mye omtale hendelsen, samt se på hvilke økonomiske effekter det kan ha på kryptomarkedet som helhet. 

Hvorfor halveres Bitcoin? 

Årsaken til at Bitcoin Halveres er for å sikre at tilbudet aldri overstiger 21 millioner “coins”. Bitcoin skal være en knapp ressurs, i motsetning til vanlige valutaer, og dette for å gjøre verdens første kryptovaluta motstandsdyktig mot inflasjon. Eller rettere sagt skal dette gi en kontrollert og avtagende inflasjon. 

Til sammenlign kan vanlige valutaer trykkes i ubegrensede mengder, og den siste tiden er et godt eksempel på hvilke konsekvenser dette kan ha. Inflasjonen har kommet på et så høyt nivå at det har hatt en negativ effekt på folks økonomi. Kort sagt har våre penger mistet kjøpekraft og følgelig blitt mindre verdt. 

Nettopp dette er noe Bitcoin, som for øvrig er en sterk motsats til fiat valutaer, skal motvirke. Det at Bitcoin har en avtagende inflasjon skal heller bidra til langsiktig prisvekst. Nå er dette riktignok med en forutsetning om at etterspørselen forblir på et noenlunde likt nivå, men intensjonen er ikke til å stikke under en stol. Bitcoin skal alltid finnes i begrensede mengder, noe halveringen skal sørge for. 

Når er den neste Halveringen av Bitcoin? 

Bitcoin Halving er ventet å skje en gang i april 2024. Dette vil bli den fjerde halveringen i Bitcoins historie. Den første reduksjonen fant sted tilbake i 2012, og det ble antallet blokk-belønninger redusert fra 50 BTC og til 25 BTC.

Gitt at hendelsen skjer hvert fjerde år frem til 21 millioner bitcoins er utvunnet, vil den siste halveringen skje i år 2140.  I så fall vil det være til sammen 32 halveringer i kryptovalutaens historie.  

Hva vil skje etter Bitcoin er halvert?   

Det eneste man vet helt sikkert vil skje etter at Bitcoin er blitt halvert, er at man får færre BTC av å drive med mining. Dermed spekuleres det i at halveringen vil drastisk redusere antall minere, på norsk kalt for “gruvearbeidere”, på blokkjeden til verdens største kryptovaluta. Eksperter spår i alle fall at mange miners vil gå en krevende tid i møte. 

En fare med dette er at folk mister interessen for å drive med mining, noe som vil svekke Bitcoins nettverk betydelig. Da er det en stor risiko for større sikkerhetsbrudd og at transaksjoner blir tuklet med. Årsaken til dette handler nesten utlukkende om at det er minernes fortjeneste at nettverket fungerer. Kort sagt vil færre minere bety et svekket nettverket. Motsatt vil flere minere resulterer i et bedre nettverk.  

På en annen side har Bitcoin halveringen historisk sett resultert i kraftig prisvekst for kryptovalutaen. Derfor er de aller fleste positive til hendelsen. 

Kun de mest effektive gruvearbeiderne vil overleve 

Ifølge Wolfie Zhao, forskningssjef hos krypto-mining selskapet Blocksbridge, er kostnadene for å utvinne én Bitcoin i dag på omtrent 15,000 dollar. Dette tilsvarer om lag 150,000 norske kroner. Men når halveringen er et faktum vil kostnadene trolig dobles. Resultatet er at gruvearbeidere må medregne en utgift på nær 30,000 dollar per utvunnet BTC. 

Av den grunn må Bitcoin overgå en pris på 30,000 dollar per mynt, for at minere ikke skal gå på kraftige tap, forklarer Zhao. 

Investeringsbanken JPMorgan ser heller ikke veldig lyst på fremtiden til mange av Bitcoin-gruvearbeiderne. De spår nemlig at kostnadene etter halveringen vil stige til hele 40,000 dollar.

 

Kostnadseffektivitet vil avgjøre vinnerne og taperne etter halveringen, melder Kerri Langlais, strategisjef i bitcoin mining-selskapet Tera Wulf.   Det er derfor ikke veldig overraskende at mange av selskapene innenfor bransjen har begynt å legge strategier for hvordan de kan redusere kostnader og samtidig øke effektiviteten. Ifølge tall fra MinerMag, er det selskapene Stronghold Digital Mining, Chiper Mining og Riot Platforms som foreløpig ligger best an. De har ifølge rapporten de laveste produksjonskostnadene på henholdsvis 8,200 dollar, 8,600 dollar og 10,400 dollar per utvunnet BTC. 
 

Bitcoin halving har historisk resultert i prisoppgang 

Det er ingen som vet hvordan halveringen vil påvirke Bitcoins pris, men markedskommentatorer forklarer at et sannsynlig utfall er at prisen vil stige. Mange begrunner det med at kursen trolig følger foregående mønstre. 

Sist gang Bitcoin halverte, som var 11.mai 2020, førte det til en sterk vekst for myntene til verdens mest verdifulle kryptovaluta. Nøyaktig ett år etter forrige halvering, altså 11.mai 2021, var prisen per BTC steget opp fra 8000 dollar og til hele 49,000 dollar. Lignende mønstre dukket også opp ved de forrige halveringene i 2012 og 2016.   

Ifølge Bloomberg har halveringen potensialet til å øke Bitcoins pris med så mye som 81 prosent. Dette kan skape en slags dominoeffekt, hvor flere investerer i kryptovalutaen, som igjen gjør at Bitcoin kan nå nye toppnoteringer. 

En høyere Bitcoin pris kan fungere som et insentiv for å faktisk drive med mining. Skulle strømprisene også falle, vil det fortsatt være lønnsomt å utvinne Bitcoins. Dermed er ikke mining-situasjonen helt håpløs likevel, forklarer Kerri Langlais. TeraWulf-sjefen skriver videre at prisen på BTC har historisk sett overgått virkningen av halveringen. 

Vil prisen stige nok en gang? 

Det er selvsagt umulig å spå utviklingen til Bitcoin kurs, men baserer vi oss på teorien om tilbud og etterspørsel er det nærliggende å tro på prisvekst etter halveringen også denne gang. Som påpekt er kryptoen knapp, akkurat som gull, og jo færre mynter som tilføres til markedet, desto bedre er forutsetningene for å oppleve kursoppgang. 

I tillegg snakkes det varmt om Bitcoin Halving, som følge av at det tidligere har ført til kursoppgang for krypto-prisene. Dermed er det ikke umulig at en potensiell prisvekst kan skyldes at folk forventer at prisene kan stige, noe som igjen kan påvirke faktiske utfall. 

Mange bruker også halveringen, riktignok også sammen med andre faktorer, til å forklare hvorfor BTC har steget så mye siste tiden. 

Kursoppgang for Bitcoin i påvente av halveringen 

Kryptomarkedets bjellesau har gjennom fjoråret, og også i år steget, rett til værs. Bare siden nyttår er oppgangen på over 43 prosent, og i skrivende stund er prisen på Bitcoin på sitt høyeste på over to år. Dermed begynner kryptovalutaen sakte, men sikkert å lukte på gamle toppnivåer. 

I det vi skriver 28.februar er kursen hele 60,000 dollar, noe som tilsvarer 644,000 norske kroner. På sitt høyeste ble én Bitcoin målt til om lag 68,000 dollar, og målt opp mot norske kroner er faktisk kryptovalutaen på sitt høyeste noensinne. Dette skyldes for øvrig av en svak kronekurs. 

Uansett, det som er interessant med siste tids oppgang, er at det er halveringen som trekkes frem som en av hovedårsakene til den massive prisveksten.  Så, foreløpig peker det mest mot at Bitcoin Halvering vil sende markedet til nye rekordnoteringer nok en gang. 

Oppsummering av Bitcoin Halvering 

Lite har skapt flere overskrifter enn Bitcoin de siste månedene. Kryptokongen har nemlig steget til nivåer som kan minne om nye toppnivåer. Og skal vi tro de med mest peiling på kryptovaluta, er det nettopp spenningen rundt Bitcoin halveringen, som trolig skjer i april, som skal ha mye av æren for siste tids utvikling. 

Nå er det imidlertid ikke bare oppsider med halveringen, hendelsen hvor belønningene for å mine bitcoins halveres. En dirkete konsekvens er at det blir mindre lønnsomt å drive med mining, noe som kan svekke sikkerheten til nettverket betydelig. 

Likevel er det fleste positive til “halving”, ettersom det sikrer at tilbudet aldri overstiger 21 millioner mynter, hvilket sett i forhold til tilbud og etterspørsel-teorien tilrettelegger for langsiktig prisvekst.  

Les også:

Kilder:

  1. bloomberg.com
  2. theminermag.com