Stor uenighet om nytt datasenter – Bruker kraft som kan brukes til det grønne skiftet

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 3 lesetid

Ifølge Statnett vil kraftoverskuddet i Norge være borte innen 4 år. Likevel er flere kommuner i Nord-Norge positive til å etablere datasentre. Dette fører ikke bare til mindre kraftressurser, men det vil også gå på bekostning av det grønne skiftet. 

I mars tidligere i år takket Sørfold nei til et nytt datasenter i kommunen. Etter at selskapet bak senteret sendte inn en klage, snudde også stemningen. Nå ønsker flertallet i Sørfold kommunestyre datasenteret velkommen.

Stort behov for datasentre til å lagre data

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling interesseorganisasjonen IKT-Norge, mener vi har et stort behov for sentre som lagrer data, som forsvarsdata, helsedata og industridata. Likevel mener har det er viktig å skille mellom tradisjonelle datasentre og kryptofabrikker. Han mener førstnevnte skaper like mange arbeidsplasser som tradisjonell industri. 

Like optimistisk er han ikke for fabrikkene som utvinner kryptovaluta:

– Det gjør meg ingenting om de gjør det mindre attraktivt for kryptomining. Men å blande kryptomining og datasenter sammen, bør man holde seg for god til, sier Syversen til E24.

Til manges frustrasjon ender datasentrene opp som fabrikker for utvinning av kryptovaluta, til tross for at annet er blitt lovet i forkant. Dette gir anleggene store inntjeninger, samtidig som det gir svært få arbeidsplasser. 

Løftene holdes ikke

Å bruke kraft på sentre for datalagring er blitt omstridt. Northern DC, som er selskapet bak datasenteret som ønsker å etablere seg i Sørfold, har gitt et løfte om at senteret ikke vil brukes til å utvinne kryptovaluta. 

Likevel har det vært mange eksempler på lovnader som ikke følges. Gjentatte ganger har politikere forsøkt å få datasentre fjernet, i etterkant av at de har godkjent etableringen. Politikere i Sørfold mener de vil klare å hindre at det vil utvinnes kryptovaluta i sin kommune. I et blogginnlegg skriver Avisa Nordland at dette er en naiv holdning. Dersom Northern DC ikke holder sitt løfte, er det svært lite man får gjort i etterkant. 

Trenger enormt med strøm

Dersom det nye datasentre blir etablert, vil det trenge rundt 100 megawatt strøm. Samtidig går landsdelen mot et kraftunderskudd. Flere analysemiljøer mener det trengs mye kraft for å nå Norges klimamål, og at det derfor er helt bak mål å etablere nye kryptofabrikker. 

Diskusjonene rundt hvordan kraftressursene skal fordeles er derfor svært relevant. Frode Alfheim, leder i fagforeningen Industri Energi, har ytret stor bekymring over hvor kraften går. 

– Kommunene sitter med en verdifull energikilde som kan nyttiggjøres til mer industriproduksjon, uttalte han til E24 tidligere i år.

Ingen oversikt over krypto

Ifølge Syversen har Norge ingen oversikt over datasentre som driver med kryptomining. For å finne ut av hva som produseres har regjeringen lagt et forslag til datasenterregulering på høring. De foreslår at alle datasentre må registrere hva de har tenkt til å drive med før de kobler seg til kraftnettet. 

– Det er veldig enkelt å finne ut hva datasenter gjør. Kraftmessig ser man raskt hva som er mining og hva som er tradisjonelt datasenter. Dette har myndighetene tenkt å lage et regime på nå, sier Syversen som også forteller at vi har en håndfull store datasentre som ikke driver med utvinning av kryptovaluta. 

Les også

Hindrer veksten i lokalsamfunnet

Til tross for at regjeringen har varslet endringer for datasentre, er det enn så lenge lite man får gjort dersom datasentre ønsker å bruke kraften til å utvinne kryptovaluta. Dette vil kunne ha en stor negativ påvirkning på annen næringsutvikling og veksten i lokalsamfunnene. 

Ifølge Avisa Nordland kan derfor politikerne i Sørfold kun håpe på at Northern DC holder det de lover. Hvis ikke vil en hard og langvarig kamp stå foran dem.