DNB samarbeider med kryptoselskap for å redusere hvitvasking av penger

Sara Louise Bøkenes
| 3 min read

Vi ser tydelige tegn til at tradisjonell finans begynner å åpne armene for kryptovaluta. Nylig ble det lansert et samarbeid mellom Norges største bank og kryptoanalyseselskapet Chainalysis. Målet med samarbeidet er å redusere hvitvaskingsrisikoen knyttet til eierskap av kryptovaluta. 

– Dette samarbeidet er et viktig steg innenfor krypto, men arbeidet er langt fra ferdig, uttalte produktspesialist på digitale aktiva i DNB, Nikolai Gobel, i en pressemelding. 

Nesten 350 000 nordmenn eier kryptovaluta

En landsdekkende undersøkelse utført av EY og K33 Research viser at 350 000 nordmenn eide kryptovaluta i mars 2023. Dette tilsvarer rundt 8 % av landets befolkning. Til tross for at dette er en reduksjon på nesten 75 000 fra fjoråret, som kan være en kombinasjon av et nedgangsmarked og en tøffere økonomi, ser man at flere brukere stadig velger mer avanserte produkter/tjenester. 

At så mange velger å ta del i krypto, enten ved å eie kryptovaluta eller bruke andre tjenester knyttet til markedet, setter en press på bankene til å følge med på utviklingen. 

– Digitale aktiva og krypto spesielt er i en kontinuerlig utvikling, og i takt med at våre kunder finner nye typer aktiva å investere i så er vi som bank nødt til å følge med på utviklingen. Vi ser at mange av våre kunder i dag investerer i ulike kryptovaluta, og sporingsverktøy blir et naturlig tilskudd til våre virkemidler for å håndtere hvitvaskingsrisiko, sier Gobel om samarbeidet med Chainanalysis. Han mener også at teknologien gir mange spennende muligheter.

Chainanalysis blir viktig i bidraget om å kjempe kriminalitet

Blokkjedeplattformen til Chainanalysis blir ifølge DNB viktig i kampen om å bekjempe kriminell aktivitet i kryptomarkedet. Plattformen er kjent for sin sporingsteknologi på kryptovaluta, som vil bidra til å redusere hvitvasking av penger. 

– Vi tar kampen mot økonomisk kriminalitet på alvor, og partnerskapet vil styrke vår innsats på området, sier AML-analytiker i DNB Trine Marthinsen til Computerworld. 

Kryptomarkedet blir gjentatte ganger speilet som et marked hvor ulovlig aktivitet foregår flittig. Tall fra Chainanalysis viser derimot at dette ikke gjenspeiler virkeligheten. I 2022 var 0,24 prosent av kryptoaktiviteten knyttet til ulovlig virksomhet. 

Antall norske kryptoeiere vil øke

DNB og kryptoselskap samarbeider for mindre kriminalitet

– Det demografiske skillet i kryptoeierskap er en global trend, og er svært fremtredende i Norge. Fortsatt velger flere unge nordmenn å eie kryptovaluta fremfor aksjer, og vår undersøkelse indikerer at 23 prosent av den norske befolkningen, tilsvarende 1 million nordmenn, ser for seg at de kommer til å kjøpe kryptovaluta i løpet av de neste ti årene, sier Vetle Lunde, senior analytiker i K33 Research, til NTB. 

DNBs samarbeid med Chainanalysis vil være et viktig og konkret steg i bankens utforskning av risikostyring på kryptoområdet:

– Som med alle nye teknologier som er relevante for vår virksomhet, utforsker vi hvilke posisjoner vi kan ta i fremtiden, og hvordan det kan gjøres på en ansvarlig måte i tråd med regelverksutviklingen på området, sa Global i en pressemelding. 

Kryptovaluta er mer populært enn aksjer for unge

Av de 350 000 nordmennene som eier kryptovaluta i Norge, er 245 000 under 40 år. Det tilsvarer rundt 70  prosent. Til sammenligning eier 207 000 av samme målgruppe enkeltaksjer. Selv om vi ikke har tall på de faktiske summene som blir investert i de ulike aktivaklassene, viser dette et tydelig bilde på at krypto er svært populært blant den unge befolkningen. 

Siden våren 2021 har kryptoaktiva blant unge økt med over 20 prosent, og mer en doblet seg siden 2019. To tredjedeler av norske kryptoinvestorer eier bitcoin, men vi ser også en økende interesse for andre produkter i markedet. 

Øker sikkerheten i EU

Tidligere i år ble også MiCA-regelverket (Markets in Crypto Assets) vedtatt, som gjør det tryggere for investorer og selskaper som tilbyr kryptorelaterte produkter og tjenester. Regelverket fører til at flere blir underlagt hvitvaskingsregelverket og skatterapportering. 

– Når MiCA kommer på plass blir de juridiske og finansregulatoriske rammene langt mer forutsigbare og vi ser dette som en faktor som vil kunne føre til ytterligere vekst i markedet på sikt, sa Magnus Jones, Nordisk Blokkjede- og Innovasjonsleder i EY, tidligere i år.

Regelverket vil bidra til å luke bort flere useriøse aktører fra markedet. Jones mener økt institusjonell interesse, bedre regulatoriske tiltak og en økende trend blant unge mennesker er en kombinasjon som lukter fremtidig vekst. 
 

Les også: