Bitcoin faller etter antydninger om nye renteøkninger

Sara Louise Bøkenes
| 3 min read

Den amerikanske sentralbanken (FED) er bekymret over den vedvarende inflasjonsøkningen. Under det siste møtet som ble avholdt 16. august antydet flere medlemmer at det blir flere renteøkninger i perioden fremover. 

Denne nyheten ble tatt svært dårlig imot blant Bitcoin-investorer. Siden forrige onsdag og frem til i dag har kursen falt med nesten 10 prosent. 

Frykt for resesjon fører til færre Bitcoin-kjøp

Inflasjon betyr at prisen på varer og tjenester stiger, som gjør at verdiene på pengene vi eier blir lavere. I flere sammenhenger har vi sett at investorer kjøper seg opp i Bitcoin når inflasjonen stiger. Dette er derimot ikke tilfelle nå, på grunn av frykten for inflasjon. 

– Selv om inflasjon i seg selv kan være et argument for vekst i kryptovaluta, følger andre aspekter med inflasjon, som at investorer søker mindre risikable alternativer i frykt for resesjon, og unngår det bitcoin anses å være, nemlig risikable eiendeler,  sa Sylvia Jablonski, sjef for investeringer i Defiance ETFs, til Finansavisen i etterkant av FED-møtet. 

Det var ikke bare Bitcoin-prisen som ble redusert etter nyheten. Blant annet har Ethereum, Binance og XRP blitt redusert med henholdsvis 8 prosent, 11 prosent og 12 prosent siden møtet fant sted. 

Høyeste styringsrente på over 22 år

Tidligere i juli hevet FED sin styringsrente med 25 basispunkter til intervallet 5,25-5,50 prosent. Dette var i tråd med forventningene, som resulterte i det høyeste nivået på 22 år. 

Markedet forventet at de foregående rentehevingene ville være nok for å få bukt med inflasjonen. Da nyheten om at dette ikke nødvendigvis stemmer, ble det dårlig stemning i markedet. Siden onsdag har aksjemarkedet falt, mens avkastningen på 10-årig amerikansk statsgjeld nådde sitt høyeste nivå siden 2008. 

Når «tiåringen» stiger, er dette ofte en indikator på at det er mindre attraktivt å plassere pengene i andre finansielle instrumenter. Ofte fordi amerikanske statsobligasjoner blir kategorisert som noe av det tryggeste man kan investere i. Det betyr at investorer er mindre villig til å ta risiko for å oppnå gevinst i andre marked, inkludert kryptovaluta og aksjer. 

Ben Laidler, global markedsanalytiker i en populær kryptobørs, uttalte til Reuters at Bitcoin og andre kryptovalutaer ikke er immune mot resesjonspresset. 

– Det som driver dette bredt, er at kryptoaktiva ikke er immune mot det sterkere presset på å selge risikable aktive som vi har sett i andre aktivaklasser. 

Sentralbanken kan stramme til mer

Det vil alltid ta tid før man ser de fulle effektene av rentehevingene. Det er først når oppsparte midler er brukt opp og man sliter med å betale de månedlige utgiftene man ser konsekvensene. Lavere kjøpekraft hos forbrukere vil bidra til å redusere inflasjonen. 

I juli uttalte sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, at de er forberedt på å stramme til mer om nødvendig for å sikre at inflasjonen kommer bærekraftig ned til to prosent. De kommende nøkkeltallene vil vise om det er nødvendig. Det vil vi få svaret på den 19. september, som er det neste rentemøtet i Federal Reserve. 

SpaceX solgte unna Bitcoin-eiendeler

Elon Musk er kjent for å være en viktig tilhenger av kryptovalutamarkedet. Som verdens rikeste mann med en enorm følgerbase, har han en stor påvirkningskraft. 

Wall Street Journal skrev på torsdag at hans selskap SpaceX skrev ned verdien på sine Bitcoin-investeringer. Dette kan ha vært en ytterligere faktor for at Bitcoin-kursen har blitt redusert de siste dagene.

– Historien viser at markedet ofte reagerer kraftig på Elon Musks handlinger, noe som antyder at den siste kunngjøringen kan dempe investorstemningen ytterligere, sa James Butterfill, forskningssjef i investorgruppen Coinshares, til Financial Times etter at SpaceX offentliggjorde sine Bitcoin-nedskrivninger. 

Bitcoin-kursen kan fort snu

Markedet venter i spenning på hva som vil skje under neste rentemøte. Dersom utviklingen viser at resesjonsfaren reduseres samt at det ikke blir nødvendig med nye rentehevinger, vil dette kunne være et positivt tegn for Bitcoin og andre kryptovalutaer. 

Husk at avgjørelser i markedet ofte blir tatt før den endelige avgjørelsen fra FED. Prognoser på FED-avgjørelsen i forkant vil kunne bidra dra bitcoin-prisen i begge retninger.