Grayscale trekker tilbake Ethereum-futures ETF-søknaden

Ethereum. Kryptovaluta Den største kapitalforvalteren for kryptovaluta, Grayscale Investement, har trukket tilbake søknaden om å lansere et Ethereum-futures børsfond (ETF). Dette skjer kun tre uker før US Securities and Exchange Commission (SEC) har frist til å ta en endelig beslutning på om de skal godkjenne søknaden. 

Beskjeden om tilbaketrekningen ble sendt til SEC den 7.mai. Søknaden, som ble opprettet i september 2023, foreslo en ETF som skulle tilby futureskontrakter i Ether, og hvis den ble godkjent ville den blitt notert på New York Stock Exchange.

Uklart hvorfor Grayscale trekker tilbake søknaden

Beskjeden om tilbaketrekkingen har slått ned som lyn fra klar himmel, og det er ingen som vet den faktiske årsaken til at Grayscale velger å trekke sin Ether ETF-søknad. Mange analytikere strever derfor med å forstå det plutselige skiftet. Blant dem analytiker i Bloomberg, Jeff Seyffart, som mente at ETH futures ETFen ville fungere som en slags “trojansk hest”.

Med andre ord hevdet Seyffart at Grayscale ville bruke futures ETFen som et middel på å styrke forutsetningene for å senere få godkjent et Ethereum spot børsfond, altså et fond som sporer den underliggende verdien til kryptovalutaen Ethereum.

SEC hadde i utgangspunktet svarfrist den 30.mai. Det var på forhånd uvisst hvordan det amerikanske finanstilsynet ville ta stilling til søknaden. Seyffart tror imidlertid at SEC kan ha gitt uttrykk overfor Greyscale om at de ville avslå søknaden, og at fondsforvalteren derfor har valgt å trekke seg ut.

Dette kan i så fall være dårlig nytt for en rekke kapitalforvaltere. Greyscale er nemlig ikke det eneste selskapet som har søkt om å tilby ETF-aksjer i Ethereum. US Securities and Exchange Commission må også ta stilling til om de skal akseptere spot ETFer fra forvaltere som VanEck, 21Shares, BlackRock og Invesco.

Analytikere tviler på en spot ETH ETF-godkjenning

Det har vært forholdsvis stille fra SEC når det kommer til deres holdning rundt de mange spot Ether ETF-søknadene. Derimot anerkjente SEC-leder Gary Gensler at de jobber med saken i et nylig intervju med CNBC, men han ga heller ikke noe uttrykk for at en avgjørelse er nær med å bli tatt.

Gensler, som er kjent som en motstander av kryptovaluta, har ved gjentatte ganger tatt til orde for å innføre sterkere reguleringer av markedet. Han har også omtalt seg svært negativt om krypto. Av denne grunn, i kombinasjon med at SEC har utsatt flere av sine ETF-svarfrister, er det lite sannsynlig at vil bli godkjent spot Ethereum ETF-er i nær fremtid, påstår et knippe eksperter.

Ifølge Bloombergs analytikere er det kun 30% sjanse for at vi kan handle den neste største kryptovalutaen målt i markedsverdi gjennom et børshandlet produkt. Dette er en markant nedgang fra det som var forventningene i januar. Da trodde ekspertene at det var 80% sannsynlighet for at det ville bli lansert Ethereum ETFer i løpet av året.