Redaksjonelle Retningslinjer

Velkommen til no.cryptonews.com, hvor vi samler nyheter og analyserer dem slik at du ikke går glipp av noe. Vi utforsker og forklarer de nyeste trendene, utviklingene og konseptene i den raske og stadig utviklende verdenen av kryptovalutaer. I denne digitale tidsalderen har kryptosektoren fremstått som en dynamisk og transformerende kraft.

Digitale økosystemer forstyrrer ikke bare det finansielle landskapet og måten vi oppfatter og samhandler med konseptet penger på, men de truer også med å transformere en rekke industrier og skape nye. Her på no.cryptonews.com vet vi at kunnskap er makt, og derfor har vi som mål å spre kryptokunnskap til så mange som mulig, raskt og nøyaktig.

Kryptovalutaer er basert på den grunnleggende ideen og strukturene om tillitsløshet, hvor peer-to-peer-interaksjoner finner sted uten behov for sentraliserte tredjeparts mellommenn. Ettersom denne revolusjonen skrider frem og dens dype implikasjoner går fra teori til praksis, blir nøyaktig og upartisk rapportering essensielt. Dette er enda viktigere for en industri som er basert på teknologier og konsepter som fortsatt er i sin tidlige barndom, til tross for fremgangen siden publiseringen av Bitcoin whitepaper i 2018.

Ved første øyekast kan nye teknologier ofte være vanskelige å forstå og kan derfor tiltrekke seg sjarmører og regelrette svindlere, noe som gjør kryptomediets ansvar for å upartisk informere, forklare og analysere, så viktig.

I Cryptonews Norge redaksjonelle retningslinjer fastsetter vi hvorfor rapporteringsintegritet er hjørnesteinen i kryptojournalistikken og hvordan våre praksiser og retningslinjer er rettet mot å levere på det målet.

Kjernen til Cryptonews sin journalistiske integritet er våre nøkkelord nøyaktighet, upartiskhet, sannferdighet og ansvarlighet, som fastsatt i våre kjerneprinsipper nedenfor.

Kjerneprinsipper


I kryptovalutanyhetsverdenen er det avgjørende å opprettholde kjerneprinsippene om nøyaktighet, transparens, rettferdighet og ansvarlighet for å gi leserne pålitelige, godt informerte og balanserte innsikter i det komplekse og stadig utviklende kryptolandskapet.

 • Nøyaktighet er en nøkkelkomponent i arbeidet som skjer bak kulissene på no.cryptonews.com. Kryptomarkedet er hypersensitivt for nyhetsstrømmen, så det mediene rapporterer kan ha markedsbevegende implikasjoner. Feilinformasjon kan utløse ekstrem markedsvolatilitet, gjøre overskudd til tap, og til slutt undergrave en nyhetskildes troverdighet. Med dette i tankene, er det å sørge for at all informasjon presentert på no.cryptonews.com er nøyaktig, en av de fem hjørnesteinene på nettstedet. Nøyaktighet betyr at no.cryptonews.com lesere og investorer kan være trygge på at de har de siste nyhetene og innsiktene for å ta velinformerte beslutninger. Cryptonews Norge opprettholder levering av konsekvent nøyaktighet i sitt redaksjonelle innhold, slik at våre lesere kan forstå den stadig skiftende verdenen av kryptovalutaer.
 • Transparens er et annet avgjørende aspekt ved dekning av kryptonyheter fordi det bidrar til å fremme tillit og troverdighet, spesielt gitt forekomsten av svindel og dårlig praksis og mangelen på robust regulering og tilsyn på mange områder. Transparens bidrar til å avdekke feilinformasjon, fremme et bedre informert og bevisst kryptosamfunn, og dermed fremme et pålitelig online miljø for både investorer og entusiaster. Cryptonews gjør omfattende bruk av ansvarsfraskrivelser og forfatteravsløringer for å opprettholde transparens og signalisere til lesere hvor det kan være risiko for interessekonflikt.
 • Upartiskhet er nært knyttet til transparens og spiller en kritisk rolle i all vår journalistikk og analyse, slik at lesere av vårt innhold kan være trygge på at det ikke er noen skjevheter i vår produksjon, verken på institusjonelt eller individuelt journalistisk nivå. Kryptoindustrien er stor og kan være polariserende, med kjøpere og selgere som har avvikende ståsteder og interesser. Likehåndtering sikrer at ulike synspunkter presenteres på en upartisk måte, og sikrer at no.cryptonews.com er en fryktløs kritiker der det trengs og alltid taler sannheten til makten mens den vurderer alle nyhetsemner på sine egne fortjenester og uten fordommer.
 • Sannferdighet er avgjørende i en bransje der feilinformasjon og desinformasjon kan spre seg som ild i tørt gress, og sannheten noen ganger er vanskelig å avdekke og verifisere. Til tross for at bransjen er basert på blockchain-teknologi som muliggjør en ukorruptibel kilde til informasjon, kan ikke det samme sies om innramming og spredning av bransjenyheter. På no.cryptonews.com er det vårt mål å fastslå sannheten og få den til deg så raskt som mulig, slik at våre lesere er de best informerte individene i krypto.
 • Ansvarlighet blir ofte oversett eller ignorert av mediehus av alle slag, spesielt i kryptorommet, men no.cryptonews.com er annerledes. Vi er godt klar over at nyheter og informasjon som dekker kryptomarkedene kan påvirke markedet og omdømmet til de ulike virtuelle aktiva-tjenesteleverandørene. Som sådan er ansvarlig rapportering og skriving av nøyaktig, balansert og godt forsket redaksjonelt innhold obligatorisk for alle våre journalister.

 

Vår prosess


Vår prosess for innhold innebærer nøye undersøkelser, faktasjekking og analyse for å levere nøyaktig, tidsriktig og innsiktsfull informasjon til våre lesere. La oss utforske prosessen mer detaljert.

 • Markedsundersøkelser og data spiller en sentral rolle i kryptovalutanyhetsskriving ved å gi journalister og kryptoeksperter de siste innsiktene i nåværende utviklinger, markedstrender og stemningen i markedet. Robuste markedsundersøkelser lar oss presentere de mest nyhetsverdige emnene, få et godt grep om nåværende markedsdynamikk og forstå faktorene som bestemmer den bullish eller bearish stemningen til markedsdeltakere. Grundig markedsforskning og pålitelige data – og tredjepartsanalyseverktøy for å formidle den informasjonen – gir våre journalister ressursbasen for å kunne presentere godt informerte, nøyaktige og innsiktsfulle artikler om kryptomarkedene.
 • Faktasjekking er et essensielt element i dekning av kryptovaluta, fordi det sikrer at informasjonen som presenteres er både nøyaktig og troverdig. Kryptomarkedene beveger seg i høyt tempo, så rask verifisering av autentisiteten til rapporter som kan stamme fra kilder så forskjellige som sosiale mediefeeds til off-the-record kommentarer på en konferanse, er kjernen i alt vi gjør. Vi har investert i journalistiske ressurser for å kunne sjekke informasjon direkte med primærkilder for å verifisere sitater, kilder, data, prognoser og all annen informasjon. Alt blir krysssjekket før det publiseres, inkludert juridiske sjekker for å vokte mot publisering av ærekrenkende innhold.
 • Redigering er selvfølgelig grunnleggende for den redaksjonelle prosessen. Cryptonews Norge ansetter korrekturlesere for å opprettholde kvaliteten og høye standarder for vårt innhold. Cryptonews redaksjonelle og stilguider blir kontinuerlig overvåket – vi følger AP-stil. Vårt team av dedikerte redaktører overvåker og gjennomgår alle artikler for grammatikk, staving, tegnsetting og generell mening og stil, for å levere engasjerende kvalitetsinnhold til våre lesere. Videre vurderer våre redaktører artiklenes flyt ved å sørge for at de formidler informasjon på en kortfattet og klar måte.
 • Publisering er det neste trinnet i prosessen. Vi sørger for at artikler er lett tilgjengelige for målgruppen via et bredt spekter av plattformer, inkludert hovednettstedet no.cryptonews.com, sosiale medier og mer. De fleste digitale medier konsumeres på mobil, derfor er alt vårt innhold optimalisert for smarttelefoner og nettbrett, så vel som stasjonære datamaskiner. Det er nær umulig å time kryptomarkedene, men med rask publisering av de mest markedsfølsomme kryptovalutanyhetene, er våre publikum utstyrt med markedsinnsikt og kunnskapen de trenger. Å holde informasjonen oppdatert er avgjørende i kryptovalutanyhetsskriving. Vi sørger for at våre nyhetshistorier og annet redaksjonelt innhold oppdateres for å gjenspeile endringer i alt fra myntpriser til forskrifter og utviklingen i prosjekter. Vi tidsstempler endringer i nyhetshistorier slik at du vet om og når ny informasjon er lagt til, på denne måten vet du at du alltid har den riktige og nyeste informasjonen.

Retningslinjer for kilder


Cryptonews Norge søker aktivt etter primære og sekundære kilder for nyheter. Våre primære kilder inkluderer direkte informasjon fra, for eksempel, krypto-utviklere, prosjektledere og kunngjøringer fra nye kryptoprosjekter. Sekundære kilder kan inkludere ekspertanalytikere, nyhetsartikler fra pålitelige tredjeparts medier, eller data fra analytiske nettsteder og ulike programvareverktøy. Primære og sekundære kilder er avgjørende for å plassere nyhetshendelser i en bredere sammenheng, og hjelper leserne med å få en bedre forståelse av den større betydningen av en spesifikk nyhet eller historie.

Siteringsstandarder krever at journalistene hos no.cryptonews.com korrekt tilskriver informasjon, data og uttalelser til deres opprinnelige kilder. Disse standardene er essensielle av flere grunner:

 • Troverdighet – Nøyaktige siteringer øker troverdigheten til nyhetsrapporter. Lesere kan stole på informasjonen som presenteres når de vet at kildene er pålitelige og verifiserte.
 • Gjennomsiktighet – Siteringer gir gjennomsiktighet ved å tillate leserne å verifisere informasjonen selv. Gjennomsiktighet er spesielt relevant for kryptosektoren, hvor interessekonflikter er vanlige.
 • Unngå plagiat -Siteringer forhindrer plagiat, som er en alvorlig etisk bekymring i journalistikken. Det er viktig å gi kreditt til forfatterne av det opprinnelige innholdet.
 • Respektere opphavsrett – Korrekte siteringer respekterer opphavsrettslover og de intellektuelle eiendomsrettighetene til kildematerialet.
 • Leseropplæring – Siteringer kan også tjene et utdanningsformål ved å lede leserne til ytterligere ressurser for en dypere forståelse av emnet.

Etiske hensyn


Etiske hensyn i kryptonyhetsskriving er avgjørende, og de omfatter flere viktige områder som personvern, sikkerhet og juridisk overholdelse:

 • Personvern er et stort problem når det gjelder rapportering, og derfor respekterer vi personvernet til enkeltpersoner og organisasjoner i vår rapportering, spesielt når det gjelder sensitiv informasjon. Les vår Personvernpolicy.
 • Sikkerhet spiller en nøkkelrolle i å beskytte kilder og informasjon, og våre journalister vil motta informasjon i en rekke sikre formater, fra PGP-sikret e-post til ende-til-ende krypterte meldingsplattformer. I tillegg er våre skribenter dedikert til å holde leserne informert om de siste utviklingene angående potensielle eller faktiske sikkerhetsrisikoer i nye og etablerte kryptotjenester og -prosjekter – dette er en nøkkel del av vår misjon for å informere vårt brukersamfunn og muliggjøre sikker interaksjon med kryptonettverk og -produkter.
 • Juridisk Overholdelse inkluderer nøkkelområder som regulatoriske krav og nøyaktighet i juridiske saker. I tillegg til juridiske kontroller på alt vårt publiserte arbeid, holder våre skribenter og redaktører leserne oppdatert på de siste regulatoriske og juridiske utviklingene relatert til områder som forvaring og handel av kryptoaktiva. Vi legger også spesiell vekt på spesifikke områder som Know Your Customer (KYC)-regler for ulike jurisdiksjoner, Anti-Money Laundering (AML) og Anti-Terrorist Financing (ATF)-lovgivning.

Interessekonflikter

 • Offentliggjøringspolitikk: Å avsløre interessekonflikter er avgjørende for å opprettholde troverdighet og gjennomsiktighet, som vi berørte tidligere. Vi er helt åpne om våre tilknytninger til kryptoprosjekter, noe som betyr at leserne kan dømme for seg selv eventuelle potensielle skjevheter og ta velinformerte beslutninger om data og informasjon som blir presentert.
 • Gjennomgangsprosesser: no.cryptonews.com har en rekke gjennomgangsprosesser på plass, inkludert periodiske vurderinger, revisjoner, gjennomsiktighetsregler og etiske retningslinjer.

Kontakt Oss


Vil du vite mer om oss? Interessert i å bli med i en av de ledende kryptonyhetskanalene? Ta gjerne kontakt med oss når som helst ved å sende inn et skjema eller sende en e-post til no.cryptonews.com på [email protected].

Hvis du har en historie du ønsker å dele med no.cryptonews.com-teamet, følg lenken nedenfor for å la oss vite. Våre team er alltid på plass og ivrige etter å lande den neste store nyheten.