Rank #16
Chainlink kurs prognose

Chainlink

LINK
$15.35
-0.86% /24h

Chainlink currently traded at $15.35 price, we update this information in real time. Over the past 24 hours it changed from $15.48 to $15.35. Currently Chainlink is ranked as #16 in our chart. The total supply of Chainlink is 587,099,970.00

graph not available

Category

$Best of the best

Market cap

$9,010,575,500.00

Volume (24h)

$621,317,440.00

Volume/Market cap (24h)

6.90%

Circulating supply

587,099,970.00 LINK

Total supply

587,099,970.00 LINK

Max supply

587,099,970.00 LINK

Fully diluted market cap

$9,010,575,500.00
LINK to USD converter

Chainlink er en kryptoplattform som har som mål å bygge bro mellom blokkjedebaserte applikasjoner, også kjent som smarte kontrakter, og “virkelighetsbaserte applikasjoner”. Selv beskriver Chainlink seg som et desentralisert orakelnettverk.

Hva dette betyr skal vi gi en enkel, men grundig forklaring på i denne artikkelen. Vi skal også se på hva som påvirker Chainlink (LINK) kurs og på prisprognosene for fremtiden.

Alt om Chainlink (LINK) kurs og prognose

Dette kan påvirke Chainlink kurs

Prisen til Chainlink-myntene, også kjent som LINK, påvirkes i likhet med andre kryptovalutaer av tilbud og etterspørsel. Høy etterspørsel driver prisen opp, mens en lavere etterspørsel fører til at prisen faller. Tilbudet, representert ved antall ChainLink-tokens i omløp, spiller også en rolle. Skulle tilbudet overgå etterspørselen, vil det alltid føre til prisfall, selv om etterspørselen skulle være høy. 

Med et totaltilbud 1 milliard tokens og rundt 600 millioner tilgjengelige nå, forventes prisen å falle i det det utvinnes nye mynter. Når alle LINK Coins er utvunnet, vil kursen til Chainlink korrelere tett med etterspørselen. Det er derfor viktig å forstå faktorene som påvirker etterspørselen:

 • Trender/popularitet
 • Positive/negative nyheter
 • Adopsjon/brukstilfeller
 • Kryptomarkedet som helhet

Å overvåke hele kryptovalutamarkedet er viktig for suksess, da markedene ofte følger hverandre tett. Analyser av andre kryptovalutaer gir innsikt.

I tillegg vil positive og negative nyheter ha en stor effekt på prisen. Chainlink har møtt betydelig kritikk for å tildele en stor mengde LINK til sitt team og aktivt selge disse tokenene. Mange eksperter mener at dette har hatt en negativ innvirkning på Chainlink-prisen, til tross for at prosjektet har gjort betydelige framskritt.

I likhet med andre kryptovaluta, blir også Chainlink kurs påvirket av sosiale medier, som Twitter og Discord. Du kan finne en egen Reddit-gruppe, r/Chainlink, hvor mynten blir diskutert og nyheter deles, som igjen kan ha en positiv eller negativ effekt på prisutviklingen.

Chainlink kurs prognose 2024

Så langt i 2024 har det vært det en bred vekst i kryptomarkedet, påvirket av lanseringen av Bitcoin-ETF og den kommende Bitcoin-halveringen. Standard Chartered forutsier at Bitcoin kan nå $120 000 ved årets slutt, til tross for at prisen allerede har steget vesentlig, noe som potensielt vil påvirke hele markedet, inkludert Chainlink. Chainlink gjennomgår betydelige oppgraderinger, som Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) og Chainlink Economics 2.0, som har som mål å forbedre samspillet mellom ulike blockchain-nettverk og sikre bærekraftig vekst.

Selv om det er positive utviklinger, er det også bekymringer. Kritikk av Chainlink-teamets aktive salg av LINK-tokens for økonomisk vekst og frigivelsen av 7% av den totale forsyningen kan føre til utfordringer. Disse faktorene, sammen med prissetting basert på spekulasjon, bidrar til en forsiktig prognose. Vår Chainlink prisprognose for 2024 varierer fra $11 til $30, med et gjennomsnitt på $20.

Chainlink kurs prognose 2025

Chainlink (LINK) fremstår som et lovende prosjekt som aktivt jobber med initiativer for å fremme desentralisert finans (DeFi). Prosesser som utvikling av infrastruktur for virkelige verdier (RWA) og partnerskap med store bedrifter plasserer kryptoen og plattformen som en sentral aktør. Samarbeid med Swift, Amazon Web Servers, Associated Press og Google BigQuery signaliserer økende institusjonell adopsjon. Med disse faktorene i betraktning varierer vår Chainlink prisprognose for 2025 fra $25 til $36, med et gjennomsnitt på $29. ChainLink er med andre ord ventet å beholde sin posisjon som en av de beste kryptovalutaene på markedet. 

Chainlink Prisprognose 2030

I et langsiktig perspektiv gir Chainlinks dominans innen orakeltjenester en konkurransefordel. Til tross for konkurranse fra API3, demonstrerer den betydelig større markedsverdi dens soliditet. Nytteverdien av LINK og det aktive salgstrykket fra teamet er viktige faktorer å vurdere. Hvis teamet fortsetter å tilføre nytte til tokenet, kan Chainlink være en robust langsiktig aktør. LINK kurs prognose for 2030 varierer fra $32 til $48, med et gjennomsnitt på $40, og reflekterer potensialet for pågående utviklinger og tillegg av funksjonalitet.

Potensiell Chainlink kurs 2025-2030

Årstall

Laveste pris

Høyeste pris

2024

$11.00

$30

2025

$25.00

$36

2030

$32

$48

Hva er Chainlink?

Chainlink er en desentralisert orakeltjeneste. Den forbedrer smartkontrakters evne til å koble seg til andre systemer ved å gi dem tilgang til pålitelige datastrømmer, API-er, betalinger og andre ressurser.

I hovedsak fungerer plattformen som et mellomledd mellom on-chain og off-chain systemer. Ved å gi smartkontrakter tilgang til ressurser utenfor blokkjeden, lar Chainlink dem reagere på hendelser i den virkelige verden og utføre avtaler som ellers ville trenge ekstern data for utførelse.

Chainlink-økosystemet er bygget rundt LINK-nettverket og LINK-tokenet. Til å begynne med ble Chainlink-løsninger bygget på Ethereum, men selskapet har som mål å støtte alle de største smartkontraktsnettverkene, som for eksempel Cardano.

Hvilket problem løser Chainlink?

Problemet med smartkontrakttilkobling
Et av de mest fremtredende problemene med smartkontraktteknologien er mangelen på evne til å samhandle med ressurser som kjører utenfor nodenettverket der smartkontraktene utføres.

Mangelen på tilkobling begrenser hva smartkontraktsutviklere kan oppnå. For eksempel bruker en app som Uber flere datastrømmer (som GPS-data) og viktige utganger (som betalingsporter) for å tilby praktiske tjenester til daglig bruk. Uten en riktig kobling til slike eksterne ressurser, er smartkontrakter begrenset til å bruke bare on-chain-data. Å gi tilgang til ekstern data vil åpne for en ny bølge av avanserte smartkontrakter og desentraliserte applikasjoner.

Uansett, slike eksterne inngående- og utgående data finnes allerede som API-er og datastrømmer. De fleste web- og mobilapper bruker dem. Det kritiske problemet Chainlink står overfor er hvordan man integrerer dem i smartkontrakter på en måte som beholder mest mulig verdi for sluttbrukerne.

Med andre ord må det finnes en måte å lage smartkontrakter som inkluderer pålitelige eksterne data.

Tilkoblingsproblemet gjelder også den andre veien, da smartkontrakter ikke kan sende data til off-chain-systemer. Å gi muligheten til å sende data til ulike API-er og eksisterende systemer vil lette utviklingen av eksternt bevisste, sikre kontrakter som kan utløse handlinger utenfor blokkjeden.

Problem med sentraliserte orakler

Et orakel er en agent som gir verdifull, utilgjengelig informasjon om hendelser i den virkelige verden.

Før oppfinnelsen av smartkontrakter var digitale avtaler bygget inn i kode som kunne endres, avsluttes eller til og med slettes av en part som kontrollerte den. Smartkontrakter endrer spillereglene og innleder en ny æra med desentraliserte, uforanderlige, selvverifiserende og selvutførende avtaler som binder alle parter til å levere som lovet.

Grunnleggende sett omdefinerer dette det tradisjonelle paradigmet for tillitsforhold, da det ikke krever tillit til en enkelt part.

Imidlertid, hvis en smartkontrakt utfører basert på bare én sentralisert datakilde, mister desentraliseringen sin styrke. Alle eksisterende orakler er sentraliserte tjenester. Å bruke dem introduserer et punkt for feil, noe som gjør smartkontrakter mer sikre enn tradisjonelle, sentraliserte digitale avtaler.

Derfor vil det, når smartkontrakter til slutt erstatter gamle digitale avtaler, være behov for versjoner av inngående og utgående data med høy sikkerhet.

Slik fungerer Chainlink

 

Hvordan fungerer Chainlink?

Chainlink bruker ulike noder for å hente den etterspurte dataen. Disse nodene danner en konsensus før de returnerer dataene til smartkontrakten. På denne måten er smartkontrakten ikke avhengig av bare én enkelt orakel. Chainlink-nodene kan også utføre både enkeltstående og gjentatte datainnhentingsoppgaver. Mottak av data kan også planlegges, noe som gjør Chainlink-nodene til en slags “datastrøm” for smartkontrakter.

Chainlink-nettverket har to interaktive deler: on-chain (på blokkjeden) og off-chain (utenfor blokkjeden) komponenten.

On-Chain-komponent
Chainlinks on-chain-komponent består av orakelkontrakter på Ethereums blokkjede. Disse overvåker og behandler brukernes forespørsler om data.

Når det kommer en forespørsel om off-chain-data, overfører de forespørselen (kontrakten) til Chainlink-nettverket, der den blir behandlet til en blockchain-kontrakt. Deretter matcher disse Chainlink-kontraktene forespørselen med en passende orakeltjeneste. Chainlink-kontraktene består av tre deler: en omdømme-kontrakt, en ordre-sammenkoblingskontrakt og en aggregasjonskontrakt.

 • Omdømme-kontrakten registrerer prestasjonsmetrikker for orakeltjenesteleverandørene og sjekker deres tidligere historikk.
 • Ordre-sammenkoblingskontrakten logger brukerens forespørsel i nettverket, samler inn bud fra orakel-leverandørene og velger dem basert på analysen av omdømme-kontrakten.
 • Aggregasjonskontrakten samler sammen alle svarene fra orakel-leverandørene og beregner det endelige samlede svaret på den opprinnelige forespørselen.

Med disse kontraktene i bruk følger Chainlinks on-chain-enhet en tretrinnsprosess: 1) Velg en orakel; 2) Rapporter dataene; 3) Aggreger resultatene.

Chainlink bygger bro mellom smarte kontrakter og tradisjonelle applikasjoner

 

Brukerkontrakter kan også kreve en straffeavgift av oraklene for upassende/falsk informasjon. Dette gir insentiver til oraklene for å tilby en rettferdig og pålitelig tjeneste.

Off-Chain komponenter

Den andre viktige delen av Chainlink-arkitekturen består av off-chain-nodes som kobler seg til Ethereum-nettverket.

Disse nodene samler inn svar på eksterne forespørsler. De individuelle svarene summeres opp ved hjelp av flere konsensusmekanismer og blir deretter omgjort til et enkelt, pålitelig globalt svar som blir konvertert til en kontrakt. De innsamlede dataene blir behandlet gjennom Chainlink Core, den avgjørende komponenten som kobler sammen blockchainen og off-chain-dataressurser. Chainlink Core er den enheten som oversetter off-chain-data og sender det til en on-chain-orakel.

De off-chain-nodene blir kompensert med LINK. De tillater også integrering av eksterne adaptere som er skrevet av utviklere for å utføre ulike deloppgaver, noe som gjør datainnsamlingen mye mer produktiv.

Chainlink-nodene er allerede installert ved siden av offentlige blockchains og private bedriftsnettverk. Kjernemålet til Chainlink-nettverket er å gjøre det mulig å kjøre dem på en desentralisert måte.
 

Chainlink Desentralisert Orakeltjeneste
Tradisjonelle orakelprotokoller er sentraliserte. De introduserer et potensielt feilpunkt for smartkontrakter, som må stole på orakelet for å utføre programmet sitt. Imidlertid er det ingenting som hindrer noen i å manipulere dataene til sentraliserte orakelprotokoller. Dette kan brukes til å manipulere utfall til egen fordel.

Chainlink adresserer dette med det de kaller kilde- og orakeldistribusjon. Kildedistribusjon betyr at orakler kan hente dataene sine fra flere kilder for å opprettholde et godt omdømme. Orakeldistribusjon betyr at forespørsler som blir sendt til Chainlink-nettverket, blir tildelt flere orakler.

Systemet oppfordrer også oraklene til å være ærlige, da deres data blir målt mot dataene fra andre orakler. Hvis et orakel begynner å sende falsk data, blir det umiddelbart straffet av nettverket og får skadet sitt omdømme (sammen med andre straffer).

Som et resultat tilbyr nettverket en fullstendig desentralisert tilnærming som garanterer toppkvalitetsdata levert av flere orakler og godkjent av konsensusmekanismen.

Chainlink foreslår et desentralisert orakelnettverk. Den desentraliserte orakeltilnærmingen begrenser avhengigheten av en enkelt datakilde.

Noen bruksområder hvor desentraliserte orakeltjenester kan vise seg uvurderlige er:

 • Kontrakter for neste generasjons verdipapirer som obligasjoner, renteavledninger og andre avtaler som trenger tilgang til API-er for å hente de nyeste markedsprisene, rentesatser og annen referansedata.
 • Smartkontrakter for handelsfinansiering som trenger tilgang til data fra forsyningskjedesystemer, toll og GPS-data om forsendelser.
 • Smartkontrakter for forsikring. De vil trolig bruke IoT-datastrømmer knyttet til forsikrbare hendelser. For eksempel, i tilfelle et ran, ville det være mulig å sjekke om lagerets dør var låst, eller i tilfelle brann, kunne de hente de siste dataene fra brannvarslingssystemer.

Teamet bak Chainlink

Chainlink ble lansert i juni 2017 av det tekniske selskapet SmartContract i San Francisco. Prosjektet ledes av CEO Sergey Nazarov og CTO Steve Ellis. Sergey Nazarov er en seriegründer som også er kjent som grunnlegger av SmartContract, Secure Asset Exchange og CryptoMail – en desentralisert e-posttjeneste. Før han medgrunnla SmartContract, jobbet Steve Ellis som programvareingeniør hos Pivotal Labs og Secure Asset Exchange.

I tillegg til grunnleggerne har Chainlinks nettsted oppført 16 teammedlemmer og rådgivere per desember 2018.

Chainlink ICO / Crowdsale

Chainlink ICO ble gjennomført 19. september 2017. Token-salget var en suksess og nådde sitt tak på 32 millioner dollar på bare 2 timer. Det gikk imidlertid ikke uten kontroverser, da 29 av disse 32 millioner dollar ble samlet inn i et forhåndssalg, noe som etterlot mindre enn 10% av tokenene til det offisielle salget. 1 LINK ble solgt for omtrent $0.11.

 

Selskapet utstedte totalt 1 milliard LINK-tokens. Av disse gikk 35% av tokens til å stimulere node-operatørene, 35% ble solgt i pre-salget og iCO salg, og de gjenværende 30% ble reservert for å kompensere prosjektutviklere og ansatte. Dette etterlater 350 000 000 LINK-tokens i omløp.

Chainlink (LINK) token

LINK-token er en ERC-20-token med tilleggsfunksjonalitet for ERC223 “overføring og kall”, som gjør det mulig å behandle og motta tokens av smartkontrakter i en enkelt transaksjon.

Bruken av LINK token
Nytten av LINK-token ligger i bruken innenfor Chainlink-nettverket. Den brukes til å kompensere Chainlink-nodoperatører for å hente data fra eksterne kilder, konvertere dem til et format som kan leses av blockchain, utføre beregninger utenfor blockchain og garantere oppetiden.

Bedrifter som ønsker å bruke smartkontrakter forbedret med Chainlink-noder, kan gjøre dette ved å betale med LINK-tokens. Den endelige prisen bestemmes av Chainlink-nodoperatøren basert på etterspørselen etter eksterne ressurser og tilbudet av lignende informasjon.

Bruken av token har vært gjenstand for debatt, der noen kommentatorer antyder at andre kryptovalutaer kanskje er bedre egnet til å betale operatører.

Hvor kan du kjøpe Chainlink? 
Chainlink (LINK) er listet på en rekke ulike kryptobørser – inkludert:

 • OKX (sammenkoblet med BTC, ETH, USDT).
 • Binance (sammenkoblet med BTC, ETH).
 • Bithumb (sammenkoblet med KRW).
 • CoinBene (sammenkoblet med BTC).
 • Huobi (sammenkoblet med BTC, ETH).
 • Bitrue (sammenkoblet med BTC, ETH, XRP).
 • Mercatox (sammenkoblet med BTC, ETH).
 • Gate.io (sammenkoblet med ETH, USDT).
 • EtherDelta (sammenkoblet med ETH).
 • AirSwap (sammenkoblet med ETH).
 • IDEX (sammenkoblet med ETH).
 • COSS (sammenkoblet med BTC, ETH).

Den eneste børsen hvor du kan få LINK med fiat er Sør-Koreas ledende børs Bithumb. Den aksepterer innskudd i sørkoreanske won (KRW), men bare fra koreanske innbyggere.

Hvor kan jeg lagre Chainlink?

Som et Ethereum ERC-20-token kan Chainlink lagres i hver lommebok som støtter Ethereum-tokens. De mest populære alternativene inkluderer lommebøker som Metamask, Mist, MyEtherWallet, Trezor og Ledger Nano S. 

Prosjektets nåværende tilstand

Det er vanskelig å anslå Chainlinks nåværende tilstand fordi selskapet ikke ga ut noe formelt veikart.

Imidlertid har prosjektteamet allerede lansert et testnett med syv funksjonelle Chainlinks, som lar utviklere samhandle med BraveNewCoin, CoinMarketCap, CryptoCompare, Kaiko, EasyPost, FlightStats og Chainlink Alarm Clock APIer.

I de siste nyhetene har selskapet kjøpt opp Cornells Town Crier-prosjekt, som skal brukes til videreutvikling av det pålitelige orakelsystemet.

I tillegg utvider selskapet kontinuerlig sin krets av partnere. Her er noen kjente Chainlink-partnere:

 • SWIFT – det internasjonale interbankkommunikasjonsnettverket.
 • Zeppelin OS – et operativsystem designet for smarte kontrakter.
 • Wanchain – en infrastruktur for å koble sammen ulike digitale eiendeler.
 • Signal Capital – et London-basert privat aktivaselskap.
 • Request Network – en børs som søker å bli standarden for utveksling av fiat- og kryptovalutaer.
 • Morpheus.Network – en global og automatisert full-service forsyningskjedeplattform som bruker blokkjede teknologi.

 

Lignende prosjekter

 • Mobius (MOBI) – utvikler orakler for forbrukerapplikasjoner på native dApp store.
 • Augur (REP) – fokuserer på orakler for prediksjonsmarkedene som tillater spill på fremtidige hendelser.
 • Gnosis (GNO) – en desentralisert markedsplass for å tjene penger på fremtidige hendelser.
 • Witnet (WIT) – generelle anonyme orakler.