Historisk lav kronekurs øker inntjeningen til selskaper på Oslo Børs

Lars Eivind Os
| 3 min read

I slutten av mai lå den norske kronen på 12 kroner mot euroen. Mynten har styrket seg litt siden den tid, men ligger fortsatt på historiske lave nivåer. 

Det er mange faktorer som har spilt til grunn for den lave kronekursen, deriblant uro i finansmarkedene, lavere renter sammenlignet med andre land og reduserte olje- og gasspriser.

Les hvordan den norske kronen påvirker økonomien, tiltak som må tas for at kronen skal strykes og kronekursens innvirkning på selskapene notert på Oslo Børs.

Lavere renter gjør kronen mindre attraktive for investorer

På torsdag kom Norges Bank med nyheten om at de setter opp renten med et halvt prosentpoeng, fra 3,25 prosent til 3,75 prosent. Dette er den høyeste styringsrenten på rundt 15 år. For bare ett år siden lå renten på 0,75 %. Økningen vil kunne ha en negativ effekt på privatøkonomien til flere nordmenn, som blant annet fører til at boliglånet blir dyrere.

Sammenligner vi derimot styringsrenten i Norge mot andre land, er den enten tilsvarende eller lavere. Derfor velger investorer å posisjonere seg i andre valutaer, hvor de oppnår høyere rente på pengene sine. I usikre tider er det også vanlig at flere ser mot mer stabile marked. Det gjør større valutaer mer attraktive, og i verdenssammenheng er den norske valutaen liten og mer volatil, som betyr at den opplever høyere svingninger. Dette bidrar til en negativ sirkel: Når færre ønsker å kjøpe den norske kronen, blir den også billigere.

Må øke renten for å styrke kronekursen

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea Markets, har uttalt til NRK at den norske kronen ville vært enda svakere dersom vi hadde stoppet å heve renten. Norges Banks videre beslutninger om styringsrenten vil ha en stor faktor for hvordan den norske kronen vil utvikle seg videre, og det er ingen lett beslutning som må tas. Norges Bank har varslet at renten kan stige til 4,25 prosent i løpet av høsten. 

Velger sentralbanken å trå på bremsen, vil dette mest sannsynlig føre til en svakere krone. Det gjør det dyrere for norske bedrifter å importere varer fra utlandet. Som et resultat vil en del bedrifter jekke opp prisene for å motvirke de økte kostnadene, som igjen kan føre til økt inflasjon. Setter de derimot opp renten betraktelig, vil dette ha negativ innvirkning på privatøkonomien til flere nordmenn. Allerede er det anslått at boliglånsrenten vil kunne stige til 5,4 prosent i løpet av 2024, som vil kunne ha negative ringvirkninger på boligmarkedet. 

Brorparten av selskapene på Oslo Børs tjener på svak krone

Selskaper på Oslo Børs virker derimot ikke å bli så hardt rammet av kronekursen, og i de fleste tilfeller faktisk det motsatte. Nordea Investment Management har utarbeidet en analyse som viser at 217 selskaper, som tilsvarer 68 prosent av aksjene på Oslo Børs, faktisk tjener på at kronekursen er lav

– Valutaeffektene på Oslo Børs er stort sett svært godt kjent. Norge er en liten, åpen økonomi, det gjenspeiles i regnskapene på Oslo Børs, uttalte porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand til Finansavisen.

Likevel er det en håndfull selskaper som vil kunne oppleve negative effekter. For matvareprodusenten Orkla vil en svakere krone føre til økte innkjøpspriser.

– Et lite antall selskaper taper på svakere krone mot dollaren, typisk flyselskaper som kjøper drivstoff i dollar. Videre får noen selskaper lavere marginer, fordi dem har innkjøp av råvarer eller halvfabrikata i valuta, sier Nielsen videre. Dette kan innebære selskaper som blant annet SAS, Norwegian, Kid og Europris.

Tiltrekker seg flere turister

Det er naturlig at en svakere krone vil føre til at utenlandske produkter og varer blir dyrere. Dette vil man særlig merke dersom man velger å ta ferien i utlandet. Likevel endrer ikke dette ferievanene til nordmenn. Ifølge tall fra Virke planlegger halvparten av nordmenn å reise til utlandet i ferien.

På motsatt side har Norge blitt et mer attraktivt reisemål for utenlandske turister, i og med at kronekursen har ført til at det blir billigere å reise. Dette vil kunne bidra til en liten positiv effekt på norsk økonomi, og særlig for reiselivsbransjen.