Hva er NFT? Non Fungible tokens for dummies

Hva er NFT egentlig? Non fungible tokens er et unikt bevis på eierskap over noe som ikke er fysisk. Det blir ofte forbundet med digital kunst, men kan være mye mer enn dette. NFT kunst kan blant annet representere eierskap av bilder, aksjer, videoer, gjenstander i et dataspill og mye mer. NFTer er unike tokens som lagres digitalt på en blokkjede.

I denne guiden kan du lære alt du trenger å vite om NFT, hva de benyttes til og hvorfor det er blitt så populært de siste årene. Vi gjennomgår ulike typer Non Fungible tokens, som digital kunst, NFT musikk og en rekke annet. Få også oversikt over verdens dyreste NFT.

NFT for dummies


NFT står for “Non-Fungible Token” på engelsk, og på norsk kan det oversettes til “ikke-utbyttbart token.” La oss bryte ned begrepet for enklere forståelse:

 1. Token: I denne sammenhengen refererer “token” til en digital representasjon av eiendom eller rettigheter. Dette kan være alt fra digitale kunstverk og musikk til virtuelle eiendeler i spill.
 2. Fungible vs. Non-Fungible: “Fungible” refererer til noe som er utbyttbart eller byttbart med noe annet av samme verdi. Penger er et eksempel på noe fungibelt, fordi en 10-kroning kan byttes ut med en annen 10-kroning uten tap av verdi. “Non-fungible” betyr derimot at det ikke kan byttes ut med noe annet på samme måte. Hver NFT er unik og har sin egen verdi.

Så når du kombinerer disse to begrepene, får du NonFungible Tokens, som er unike digitale filer som er representert ved hjelp av blokkjedeteknologi. Blockchain er en distribuert og uforanderlig register- eller hovedboksteknologi som brukes til å sikre og verifisere digitale transaksjoner.

Det at NFT-eiendelen er i en blokkjede betyr at man kan spore hvem som eier den og hvem som har eid den tidligere. Med den unike koden kan man også være sikker på at man eier den originale eiendelen. Det er altså nesten umulig å piratkopiere en NFT-eiendel, samtidig som man løser problemet med å verifisere om den er ekte. Alt er nemlig dokumentert og sporet. Lær mer gjennom våre NFT guider og lees mer om hva blokkjeder er her.

Fordeler og ulemper med NFT


Som ethvert annet marked, finnes det fordeler og ulemper knyttet til NFT-industrien. Dette vil vi ta for oss i seksjonene under.

Fordeler med NFT

Her er noen av de største fordelene tilknyttet digitale filer

 • Unikhet: Alle NFT man eier er «non-fungible», som betyr at de er helt unike. Man kan altså ikke veksle en Non Fungible token mot en annen, på samme måte som man kan med andre aktiva, som kryptoer. Dette gjør at NFTs kan være svært verdifulle for samlere og investorer. De kan representere alt fra kunstverk til aksjer til videoer til virtuelle eiendommer. Du kan altså eie en unik eiendel i mange ulike sektorer.
 • Verifiserbar: Som forklart tidligere er en NFT lagret og beskyttet på en blokkjede, som er desentralisert og uforanderlig. Dette gjør det umulig å forfalske eller endre aktivaen, som har vært et problem blant fysiske gjenstander. Man vil alltid kunne verifisere at en NFT er ekte.
 • Verdiøkning: Selv om man kan kjøpe NFTer med nytteverdi, er det ingen tvil om at flere investorer også ser på verdiøkningen man kan oppnå ved å eie en NFT. Siden eiendelen er helt unik, er det kjøper/selger som bestemmer hva prisen vil ligge på. Noen NFT-eiendeler er solgt for små summer, mens andre har blitt kjøpt for mange millioner. Investerer du i rett NFT, kan dette gi betydelig avkastning.

Ulemper med NFT

Til tross for flere fordeler, er det også noen som er skeptiske til NFT-markedet. Her er noen ulemper:

 • Manglende regulering: Det er et lite regulert marked, noe som er nokså vanlig når man introduserer noe helt nytt til samfunnet. Ulempen med det er at det kan være vanskelig å vite om det man kjøper faktisk er verdt. Man kan også oppleve at noen forsøker å selge forfalskede NFT-eiendeler. Dette vil du derimot unngå ved å kjøpe NFT gjennom en anerkjent plattform. Vi vil komme tilbake til dette i tredje del av denne guiden.
 • Miljøpåvirkning: NFT er basert på blockchain teknologi. Vedlikehold og gjennomføring av transaksjoner vil derfor forbruke mer elektrisk energi sammenlignet med en tradisjonell database. Det er verdt å vektlegge at flere NFT-prosjekter har utarbeidet løsninger de siste årene som er mer miljøvennlige.
 • Stort antall NFT-eiendeler på markedet: Noen mener NFT-markedet er en typisk boble og at prisen på flere av de verdifulle eiendelene vil falle markant. Dette har vi også sett eksempler på. Som et nytt marked er det derfor ventet at prisen på NFT-markedet vil balansere seg over tid, som gjør det enklere for investorer å verdsette eiendeler.

Ofte stilte spørsmål om Non fungible tokens

Er det lov med NFT i Norge?

Ja, NFT er lovlig i Norge på lik linje som andre finansielle aktiva som du kan trade og investere i. Men husk at du er pålagt å betale skatt på eventuell avkastning. Les mer om skatt direkte på Skatteetaten.no.

Er Non Fungible tokens sikkert?

Ja, NFTer er trygge investering- og tradingaktiva, så lenge du gjør forarbeidet først. Det er viktig at du investerer i Non Fungible Tokens som har gjennomgått ordentlige verifiseringsprosesser, slik at du er sikker på at du handler den ekte varen.

Husk at Non Fungible tokens er svært volatile og innebærer høy risiko. Du aldri er garantert avkastning.

Når kom NFT?

Non Fungible tokens ble introdusert allerede på tidlig 2010-tallet, men det var først i de senere årene at det virkelig fikk bred oppmerksomhet og popularitet.

Hvordan fungerer NFT?

NFTer en digital eiendomssertifikat lagret på en blockchain, vanligvis Ethereum. Hver NFT representerer unikt eierskap til digitale eller fysiske objekter, som kunstverk, videoer eller spillgjenstander. Smarte kontrakter sikrer autentisitet og sporbarhet. NFT-verdenen gir skapere muligheten til å selge og distribuere arbeid direkte til kjøpere uten behov for mellomledd. Eierskap registreres i desentraliserte bokregistre, noe som gir transparente og uforanderlige transaksjoner.

Forskjellige typer Non Fungible tokens


Det er mange ulike typer NFT-er, og de kan representere en rekke digitale filer og eiendeler. Her er noen vanlige typer NFT-er:

 1. Digitale kunstverk: NFT kunst, eller kryptokunst, er kanskje den mest kjente typen Non Fungible token. Kunstnere oppretter digitale kunstverk og utsteder digitale filer for dem. Eieren av NFTen har eierskapet til det digitale kunstverket, selv om selve filen kan være tilgjengelig for alle å se.
 2. Samlerobjekter og spillartikler: NFTer brukes også til å representere digitale samlerobjekter og gjenstander i spill. For eksempel kan et spillutviklingsselskap opprette NFTer for unike våpen, karakterer eller annet utstyr som spillere kan kjøpe, eie og handle.
 3. NFT Musikk og lyd: Musikkartister kan opprette NFT-er for unike lydopptak eller musikkstykker. Dette gir dem en måte å distribuere og tjene penger på sitt arbeid direkte til fansen.
 4. Eiendom og virtuelle verdener: Noen prosjekter bruker NFT-er til å representere virtuelle eiendommer eller land i digitale verdener som Decentraland eller Cryptovoxels. Brukere kan kjøpe, selge og bytte virtuell eiendom ved hjelp av NFT-er.
 5. ID-er og autentisering: NFT-er kan brukes til autentisering av digitale identiteter og eiendeler, for eksempel digitale sertifikater eller rettighetsbevis.
 6. Innholdsskaperes rettigheter: NFT-er kan også brukes til å representere rettighetene til innholdsopphavere. For eksempel kan forfattere utstede NFT-er for digitale kopier av bøker eller artikler, og dermed ha bedre kontroll over distribusjon og inntektsgenerering.
 7. NFT games: NFT spill er videospill som integrerer bruken av ikke-utbyttbare tokens (NFT-er) på en blockchain, vanligvis basert på Ethereum. NFT-ene representerer digitale eiendeler og gir spillere eierskap og autentisitet til virtuelle objekter, som karakterer, gjenstander eller land. Dette gjør det mulig for spillere å kjøpe, selge og handle digitale eiendeler både innenfor og utenfor spilluniverset, og gir en ny økonomisk modell for spillutviklere og spillere basert på blockchain-teknologi. Les også om de beste kryptospillene.

Disse er bare noen eksempler, og bruken av NFT-er utvides stadig til nye områder.

NFT kunst forklart

Som nevnt innledningsvis er det mange som assosierer NFT primært med digital kunst, altså NFT-kunst. Dette refererer til kunstverk som er laget av en kunstner eller en designer. Selv om digital kunst kun er en gren av NFT-markedet, har det stjålet de fleste overskriftene. Eksempler på mye omtalte NFTer i nyhetene i den senere tiden er Louis Vuittons NFT med en sjokkerende prislapp, og Donald Trump sin samling av NFT-er av seg selv.

Non Fungible tokens

Dette er ikke så rart med tanke på de elleville summene flere har investert i NFT kunst for, der kunstverket Merge av den digitale kunstneren Pak troner øverst. Dette kunstverket ble solgt for 91,8 millioner dollar, som i dagens kurs tilsvarer nesten 1 milliard norske kroner. Men hva er det som gjør digital kunst så attraktivt? For å finne svaret på dette må vi først se på kunstmarkedet som helhet.

NFT Kunst løser flere problemer i kunstverden

Ifølge Art Basel var det globale kunstmarkedet verdsatt til 67,8 milliarder dollar i 2022. Det er med andre ord en stor appetitt blant investorer å investere i kunst. Ikke bare har attraktive kunstverk i gjennomsnitt en høy verdiøkning over tid, men det kommer også med svært gunstige skatteregler sammenlignet med andre finansielle aktivaklasser.

Likevel er det noen problemer tilknyttet tradisjonelle kunstverk. Fysiske kunstverk er vanskelige å ivareta og krever mye vedlikehold og tar mye plass. I tillegg finnes det flere tilfeller hvor man ikke har klart å bevise at et originalt verk er ekte. Dette er et problem som vil øke betraktelig med kunstig intelligens, hvor maskiner kan skape nærmest identiske kunstverk som etterligner det som er blitt laget av et menneske.

Disse problemstillingene har derimot NFT-kunstverk løst, som også har ført til en enorm etterspørsel. Kunstverkene er lagret ved hjelp av blokkjede-teknologi. Dette gjør at alle kan verifisere om kunstverket er ekte eller ei og bidrar også til å hindre kopiering av kunsten.

Av den totale verdien står NFT-kunstmarkedet for 1,5 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 2,2 % av det totale kunstmarkedet. Dette er nokså mye når man tenker over hvor lenge kunstmarkedet har operert. I tillegg til at NFT-kunst har fjernet problemene rundt vedlikehold, plassbehov og kopiering av kunstverk, er det også et annet aspekt som trekker oppmerksomheten blant investorer – nemlig teknologi. Flere mener at kunst ikke kun bør begrense seg til tradisjonelle stiler og at teknologien kan bidra til å skape spektakulære kunstverk.

Hva er NFT crypto?

Selv om det ikke finnes en definert terminologi på NFT krypto, er betegnelsen som oftest relatert til digitale mynter som er relatert til NFT i deres virksomhet. Mynten i seg selv er ikke en non fungible token, men flere av aspektene i prosjektet bygges på at man kan kjøpe og bruke NFT-eiendeler.

Et godt eksempel på dette er The Sandbox, som betegnes som en NFT token. The Sandbox har utviklet et metaverse bygget på blokkjedeteknologi. Alle gjenstander i deres metaverse består av NFT-eiendeler. Så om du eier en tomt i metaverset, har du en Non Fungible token som beviser ditt eierskap. NFT crypto opererer derimot i mange områder, og ikke kun innenfor virtuelle virkeligheter.

Finn ut mer om hva kryptovaluta er her.

Norske NFT Artister 


Det finnes en rekke nordmenn som har bitt seg på hypen i NFT i Norge. Et prakteksempel er Sophia Adampour, som etablerte Norges første galleri for NFT kunst, teknologi og blockchain i Oslo i 2021. Hun valgte å sette studiene ved NTNU på pause for å løfte frem teknologien, som hun mener er så mye mer enn kun Bitcoin og Ethereum:

– Vi ønsker å skape en arena hvor vi utdanner publikum om NFTs potensiale til å påvirke kunstens fremtid, men også om samfunnets digitale strukturer generelt, uttalte Adampour til Vårt Oslo.

Mens Adampour har stått frem i kampen mot å fremme kryptokunst og NFT-markedet, er det også flere norske NFT-artister som har tjent godt på sine kunstverk. En av disse er Trym Ruud, som i juli 2021 hadde solgt NFT-kunstverk for 11 millioner norske kroner gjennom den digitale, internasjonale markedsplassen Rarible.

På kjøpssiden har vi derimot den norske artisten Kygo, som kjøpte en digital ape fra «Bored Ape Yacht Club»-kolleksjonen til en verdi av over én million kroner. Det er mye som ligger til rette for at NFT-markedet vil fortsette å øke i årene som kommer. I fjor annonserte blant annet Tons of Rock, Norges største festival, en ny NFT-lansering med eksklusive NFT-er.

Verdens dyreste NFT


Nedenfor ser du en oversikt over verdens dyreste NFT solgt noen sinne.

NFT-navn Pris (millioner dollar) Beskrivelse
The Merge 91,8 Verdens dyreste samling av NFT solgt
The First 5000 Days 69,3 Den dyreste enkelt-NFT
Clock 52,7 Nest dyreste enkelt-NFT
Human One 28

Første personen som er født inn i Metaverset

CryptoPunk#5822 23,7 Verdens dyreste CryptoPunk NFT
CryptoPunk #7523 11,7 En supersjelden CryptoPunks
CryptoPunk #4156 10,2 Tredje dyreste CryptoPunk NFT i CryptoPunk
CryptoPunk #3100 7,6 En unik CryptoPunk
CryptoPunk #7804 7,6 CryptoPunk i en “Alien” utgave
Crossroad 6,6 Abstrakt NFT

Kjøp og salg av NFT


Kjøp og salg av NFT i Norge foregår på digitale plattformer dedikert til slike aktiva. NFT-eiere kan selge sine digitale eiendeler gjennom auksjoner eller direkte transaksjoner. Kjøp skjer ved at interesserte parter byr på NFTene, og den høyeste budgiveren blir eieren av tokenet. Transaksjonene er kryptert og basert på blockchain-teknologi, noe som gir sikkerhet og sporbarhet. Les mer om å kjøpe Non Fungible tokens og NFT markedsplasser her.

Oppsummering – Non Fungible tokens og NFT kunst


NFT, eller “Non-Fungible Token,” representerer digitale filer som er unike og lagret på blokkjedeteknologi, med hver token som gir eierskap til en spesifikk eiendel. Denne teknologien løser problemer med autentisitet og sporbarhet i digitale transaksjoner. Fordeler med NFT kunst inkluderer unikhet, verifiserbarhet, og potensiale for verdiøkning. Imidlertid er det også ulemper som manglende regulering, miljøpåvirkning og bekymringer om et mulig markedsoverskudd. NFT har spredt seg raskt, med et estimert marked på 340 milliarder dollar innen 2032, men det er fortsatt viktig å være oppmerksom på utfordringene knyttet til dette markedet.

 


 

 


Other NFT Guider Guider