. 10 min read

Hva er NFT? Diverse NFT Spørsmål Forklart

NFT – Non Fungible Token

NFT hva er det egentlig? Non fungible tokens er et unikt bevis på eierskap over noe som ikke er fysisk. Det blir ofte forbundet med digital kunst, men kan være mye mer enn dette. En NFT-eiendel kan blant annet representere eierskap av bilder, aksjer, videoer, gjenstander i et dataspill og mye mer. 

NFT-eiendeler er unike tokens som lagres digitalt på en blokkjede. Alle NFT-eiendelene er utstyrt med et unikt kjennemerke (tokenID), som beviser hvem som eier en spesifikk NFT. Disse kan kjøpes og selges på det digitale markedet, på liknende sett som andre eiendeler.

Les videre for å lære mer om hva NFT er, hva de kan benyttes til og hvorfor det har blitt investert så mye i disse digitale eiendelene.

Hva står NFT for?

Først og fremst, la oss ta et dypdykk i hva NFT egentlig betyr. NFT er en forkortelse av «non-fungible token», som betyr at det er en helt unik token. «Fungible» betyr at noe kan erstattes med noe lignende, som f.eks. at én Bitcoin kan erstattes med en annen Bitcoin. «Non-fungible» betyr derimot det motsatte. Eiendelen er med andre ord helt unikt og kan ikke veksles med en liknende eiendel. Alle NFT-eiendeler er utstyrt med et unikt kjennemerke og er lagret og beskyttet på en offentlig tilgjengelig blokkjede. 

Det at NFT-eiendelen er i en blokkjede betyr at man kan spore hvem som eier den og hvem som har eid den tidligere. Med den unike koden kan man også være sikker på at man eier den originale eiendelen. Det er altså nesten umulig å piratkopiere en NFT-eiendel, samtidig som man løser problemet med å verifisere om den er ekte. Alt er nemlig dokumentert og sporet. 

Les også: Mer om NFT Marketplace

NFT kunst forklart

Som nevnt innledningsvis er det mange som assosierer NFT primært med digital kunst, altså NFT-kunst. Dette refererer til kunstverk som er laget av en kunstner eller en designer. Selv om digital kunst kun er en gren av NFT-markedet, har det stjålet de fleste overskriftene. Eksempler på mye omtalte NFTer i nyhetene i den senere tiden er Louis Vuittons NFT med en sjokkerende prislapp, og Donald Trump sin samling av NFT-er av seg selv.

Dette er ikke så rart med tanke på de elleville summene flere har investert i NFT kunst for, der kunstverket Merge av den digitale kunstneren Pak troner øverst. Dette kunstverket ble solgt for 91,8 millioner dollar, som i dagens kurs tilsvarer nesten 1 milliard norske kroner. Men hva er det som gjør NFT kunst så attraktivt? For å finne svaret på dette må vi først se på kunstmarkedet som helhet. 

NFT Kunst løser flere problemer i kunstverden

Ifølge Art Basel var det globale kunstmarkedet verdsatt til 67,8 milliarder dollar i 2022. Det er med andre ord en stor appetitt blant investorer å investere i kunst. Ikke bare har attraktive kunstverk i gjennomsnitt en høy verdiøkning over tid, men det kommer også med svært gunstige skatteregler sammenlignet med andre finansielle aktivaklasser.  

Likevel er det noen problemer tilknyttet tradisjonelle kunstverk. Fysiske kunstverk er vanskelige å ivareta og krever mye vedlikehold og tar mye plass. I tillegg finnes det flere tilfeller hvor man ikke har klart å bevise at et originalt verk er ekte. Dette er et problem som vil øke betraktelig med kunstig intelligens, hvor maskiner kan skape nærmest identiske kunstverk som etterligner det som er blitt laget av et menneske. 

Disse problemstillingene har derimot NFT-kunstverk løst, som også har ført til en enorm etterspørsel. Kunstverkene er lagret ved hjelp av blokkjede-teknologi. Dette gjør at alle kan verifisere om kunstverket er ekte eller ei og bidrar også til å hindre kopiering av kunsten. 

Av den totale verdien står NFT-kunstmarkedet for 1,5 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 2,2 % av det totale kunstmarkedet. Dette er nokså mye når man tenker over hvor lenge kunstmarkedet har operert. I tillegg til at NFT-kunst har fjernet problemene rundt vedlikehold, plassbehov og kopiering av kunstverk, er det også et annet aspekt som trekker oppmerksomheten blant investorer – nemlig teknologi. Flere mener at kunst ikke kun bør begrense seg til tradisjonelle stiler og at teknologien kan bidra til å skape spektakulære kunstverk.

Fordeler og ulemper med NFT

Den første NFT-eiendelen ble laget i 2014, men det var først i 2021 at allmennheten begynte å få øynene opp for markedet. Og fra dette tidspunktet har NFT-eiendeler spredd seg som ild i tørt gress. Ifølge GlobeNewswire var NFT-markedet verdsatt til 32 milliarder dollar i 2022 og er estimert å være verdt rundt 340 milliarder dollar mot slutten av 2032. Dette tilsvarer en årlig økning på nesten 28 %. 

Som ethvert annet marked, finnes det fordeler og ulemper knyttet til NFT-industrien. Dette vil vi ta for oss i seksjonene under. 

Fordeler med NFT

Her er noen av de største fordelene tilknyttet NFT-eiendeler:

Unikhet: Alle NFT-eiendelene man eier er «non-fungible», som betyr at de er helt unike. Man kan altså ikke veksle en NFT mot en annen, på samme måte som man kan med valutaer eller kryptovaluta. Dette gjør at NFT-eiendeler kan være svært verdifulle for samlere og investorer. NFT-eiendeler kan representere alt fra kunstverk til aksjer til videoer til virtuelle eiendommer. Du kan altså eie en unik eiendel i mange ulike sektorer. 

Verifiserbar: Som forklart tidligere er en NFT-eiendel lagret og beskyttet på en blokkjede, som er desentralisert og uforanderlig. Dette gjør det umulig å forfalske eller endre NFT-eiendelen, som har vært et problem blant fysiske gjenstander. Man vil alltid kunne verifisere at en NFT er ekte. 

Verdiøkning: Selv om man kan kjøpe NFT-eiendeler med nytteverdi, er det ingen tvil om at flere investorer også ser på verdiøkningen man kan oppnå ved å eie en NFT. Siden eiendelen er helt unik, er det kjøper/selger som bestemmer hva prisen vil ligge på. Noen NFT-eiendeler er solgt for små summer, mens andre har blitt kjøpt for mange millioner. Investerer du i rett NFT, kan dette gi betydelig avkastning. 

Ulemper med NFT

Til tross for flere fordeler, er det også noen som er skeptiske til NFT-markedet. Her er noen ulemper:

Manglende regulering: Det er et lite regulert marked, noe som er nokså vanlig når man introduserer noe helt nytt til samfunnet. Ulempen med det er at det kan være vanskelig å vite om det man kjøper faktisk er verdt. Man kan også oppleve at noen forsøker å selge forfalskede NFT-eiendeler. Dette vil du derimot unngå ved å kjøpe NFT gjennom en kjent markedsplass. Vi vil komme tilbake til dette i tredje del av denne guiden. 

Miljøpåvirkning: NFT er basert på blokkjedeteknologi. Vedlikehold og gjennomføring av transaksjoner vil derfor forbruke mer elektrisk energi sammenlignet med en tradisjonell database. Det er verdt å vektlegge at flere NFT-prosjekter har utarbeidet løsninger de siste årene som er mer miljøvennlige. 

Stort antall NFT-eiendeler på markedet: Noen mener NFT-markedet er en typisk boble og at prisen på flere av de verdifulle eiendelene vil falle markant. Dette har vi også sett eksempler på. Som et nytt marked er det derfor ventet at prisen på NFT-markedet vil balansere seg over tid, som gjør det enklere for investorer å verdsette eiendeler. 

Hva er NFT crypto?

Selv om det ikke finnes en definert terminologi på NFT crypto, er betegnelsen som oftest relatert til digitale mynter som aktivt bruker NFT i deres virksomhet. Kryptovalutaen er ikke en NFT, men flere av aspektene i prosjektet bygges på at man kan kjøpe og bruke NFT-eiendeler. 

Et godt eksempel på dette er The Sandbox, som betegnes som en NFT crypto. The Sandbox har utviklet et metaverse bygget på blokkjedeteknologi. Alle gjenstander i deres metaverse består av NFT-eiendeler. Så om du eier en tomt i metaverset, har du en NFT som beviser ditt eierskap. Flere kjente personer og selskaper eier NFT-eiendeler i The Sandbox, inkludert Snoop Dogg, Will Smith og Katy Perry, for å nevne noen. 

I NFT krypto er din NFT-eiendel knyttet direkte opp til selve virksomheten. Dersom interessen for The Sandbox stiger, vil dette ha en indirekte påvirkning på din NFT. Ettersom etterspørselen for å eie en tomt i spillet stiger, vil dette også kunne føre til at din NFT-eiendel øker i verdi. Da vil i så fall din investering vise seg å være svært lønnsomt. 

NFT crypto opererer derimot i mange områder, og ikke kun innenfor virtuelle virkeligheter. Det er derimot viktig å ikke kun se om prosjektet inkluderer NFT, men vurdere hele prosjektet hvis du vurderer å investere i NFT crypto. 

NFT Norge

Hittil har vi sett kort på NFT-markedet som helhet, men hva vil egentlig NFT Norge tilsi for nordmenn? 

Først og fremst kan vi avdekke at det er helt lovlig for nordmenn å investere i NFT. Likevel er det viktig å presisere at det er et usikkert marked og det er ingen garanti for at investeringen vil stige i pris. Dette vil basere seg på en rekke ulike faktorer, som blant annet tilbud/etterspørsel, hvilken kryptovaluta NFT-eiendelen er tilknyttet og eventuelt hvilken artist som har utviklet NFT-eiendelen. 

Dersom du gjør en god investering og oppnår høy avkastning på din NFT-investering, er det viktig å være klar over at dette skal rapporteres til Skatteetaten. Inntekter fra NFT skal ut fra nåværende lovnader beskattes med 22 %. På motsatt side vil du få fradrag for tapet ved tap. Skattesatsen er derimot langt lavere enn ved investering av aksjer, som ligger på 37,84 %. 

Ser vi på statistikk, vil dette gjelde nokså mange. Ifølge Samsung har interessen for NFT blant nordmenn økt de siste årene. Likevel ser vi tydelig at det er den yngste aldersgruppen som viser størst interesse, der de mellom 18 til 29 år har kjøpt like mye NFT-kunst og kryptovaluta som tradisjonell kunst. Ifølge Even Amdal, Country Manager i Samsung Electronics Norge, er NFT kommet for å bli:

– Dersom teknologien løser et problem, skaper verdi og har mange bruksområder, kan man med stor sannsynlighet anta at teknologien vil forbli og fortsette å utvikle seg.

Norske NFT Artister 

Det finnes en rekke nordmenn som har bitt seg på NFT-hypen. Et prakteksempel er Sophia Adampour, som etablerte Norges første galleri for kunst, teknologi og blockchain i Oslo i 2021. Hun valgte å sette studiene ved NTNU på pause for å løfte frem teknologien, som hun mener er så mye mer enn kun Bitcoin og Ethereum:

– Vi ønsker å skape en arena hvor vi utdanner publikum om NFTs potensiale til å påvirke kunstens fremtid, men også om samfunnets digitale strukturer generelt, uttalte Adampour til Vårt Oslo

Mens Adampour har stått frem i kampen mot å fremme NFT-markedet, er det også flere norske NFT-artister som har tjent godt på sine kunstverk. En av disse er Trym Ruud, som i juli 2021 hadde solgt NFT-kunstverk for 11 millioner norske kroner gjennom den digitale, internasjonale markedsplassen Rarible.

På kjøpssiden har vi derimot den norske artisten Kygo, som kjøpte en digital ape fra «Bored Ape Yacht Club»-kolleksjonen til en verdi av over én million kroner. Det er mye som ligger til rette for at NFT-markedet vil fortsette å øke i årene som kommer. I fjor annonserte blant annet Tons of Rock, Norges største festival, en ny NFT-lansering med eksklusive NFT-er.

Oppsummering

I denne delen har vi sett på hva NFT er og hvorfor dette markedet har steget så mye siden første NFT-eiendel ble lansert i 2014. NFT-markedet var i fjor verdsatt til 32 milliarder dollar, men det er estimert at markedet vil stige med nesten 28 % årlig frem til 2032. Dette vil i så fall tilsvare en verdsettelse på rundt 340 milliarder dollar. 

Av det totale markedet er det NFT-kunstverk som har dratt størt oppmerksomhet fra allmenheten og investorer. Det er blitt investert store penger i NFT-eiendeler og flere artister har oppnådd betydelige verdier, som eksempelvis nevnte Trym Ruud. 

Dersom vekstprognosene stemmer, vil man tilsynelatende kunne oppnå god avkastning på sine NFT-investeringer. Likevel er det, som i alle finansielle marked, viktig å investere i riktig NFT-eiendel eller NFT krypto. Derfor er det viktig å gjøre grundig research på forhånd. I neste del vil vi gå videre inn på hvordan du kan tjene penger på NFT. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er NFT?

NFT er en forkortelse av «non-fungible token», som betyr at det er en helt unik token. Dette kan være i form av bilder, aksjer, videoer, gjenstander i et dataspill og mye mer. 

Hva er NFT kunst?

NFT-kunst er en del av NFT-markedet og innebærer digitale kunstverk. NFT kunst er blitt svært populært og det dyreste kunstverket, Merge av Pak, ble solgt for nesten 1 milliard norske kroner. 

Kan man investere i NFT Norge?

Ja, nordmenn kan investere i NFT-eiendeler. Dette er helt lovlig og kan gi god avkastning dersom man investerer i rett NFT. 

Hvilken norske NFT artister finnes?

Det finnes flere nordmenn som opererer i NFT-markedet, deriblant artist Trym Ruud som har solgt NFT-kunstverk for 11 millioner kroner.