Coinbase kritiserer SECs unnvikende respons på rettspålegget

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 3 min read
Source: Adobe / rarrarorro

Nylig ble Securities and Exchange Commission kraftig kritisert av en leder i Coinbase etter å ha gitt ganske unnvikende svar på spørsmål fra den amerikanske føderale domstolen.

Børsens sjefjuridiske rådgiver, Paul Grewal, kommenterte regulatorens oppførsel i en rekke tweets. Ifølge Grewal kunne ikke børsen vente til fristen denne uken for å gi svar på SECs respons på orderen fra Third Circuit den 6.juni.

Han påpekte at:

“Det er uvanlig at regjeringen unngår å svare direkte på spørsmål fra en føderal domstol. SECs unnvikende respons er enda mer alvorlig, noe vi grundig redegjør for i dag.”

Coinbase kritiserer SECs unnvikende respons på rettsordre

 

Ifølge Coinbase-uttalelsen ber børsen nå om “mandamus”, som refererer til en rettsordre utstedt av en høyere rett til en myndighetsorganisasjon. Ordren pålegger organisasjonen å utføre en bestemt plikt eller handling og juridisk forplikter den nevnte organisasjonen til å utføre den. Med andre ord ønsker Coinbase at en føderal dommer skal tvinge reguleringsmyndigheten til å opprette regler og standarder for kryptobransjen. Dette var temaet i Coinbases anmodning om regelutforming fra fjoråret, som SEC valgte fullstendig å ignorere.

Grewal sa det at børsen ville forstå mer hvis Kommisjonen kunngjorde at den trengte mer tid for å håndtere anmodningen. Imidlertid erkjente ikke SEC dette og nektet å fortelle hvor lang tid de hadde behov for, noe som førte til at børsen konkluderte med at regulatoren ikke vil gjøre noen forskjell i saken. Ifølge Grewal er det meningsløst å fortsette med ytterligere forsinkelser i denne situasjonen.

Coinbase går nå til motangrep og ber retten pålegge SEC å rapportere om aktivitetene sine. Han understreker at børsen ikke er interessert i en “forventet” anbefaling fra staben, men en skikkelig rapport om hva som blir gjort for å grundig vurdere og handle på børsens anmodning. I tillegg ønsker Coinbase en respons innen 60 dager.

Hvis SEC ikke foretar seg noe i løpet av denne perioden, ber børsen retten om å ta en rask avgjørelse.

Grewal avsluttet med å fortelle at Coinbase og lederne deres fortsetter å sette pris på rettens nøye vurdering.

Hva prøver US SEC å oppnå?

Det er verdt å merke seg at mens SEC aldri svarte på en anmodning, fant de likevel tid til å saksøke kryptoselskapet tidligere denne måneden. I søknaden hevdet regulator at Coinbase ikke hadde registrert seg som en børs, clearinghus og megler selv om de hadde tilbudt disse tjenestene til kundene sine en god stund. SEC la også til påstandene om at Coinbase solgte uregistrerte verdipapirer på plattformen sin. Mens dommeren merket seg SECs søksmål mot børsen, beordret han også regulator til å svare på Coinbases anmodning. Imidlertid ignorerte SEC også denne ordren og responderte bare med vage svar.  Coinbase kommenterte videre regulatorens oppførsel og sa at SEC utfordrer grensene for kognitiv dissonans.

Ifølge børsen krever regulator overholdelse av regler som ikke eksisterer. På den andre siden insisterte den fungerende lederen ved SEC, Gary Gensler at reglene eksisterer og at de er ganske tydelige. Men til tross for disse påstandene ba regulator om at retten avviser Coinbases anmodning om regler. På dette tidspunktet forstår ingen hva SEC prøver å oppnå. De hevded at reglene allerede eksisterte, men prøvde å få retten til å avvise anmodningene om dem. På samme tid ignorerte de en direkte ordre fra retten samtidig som de prøvde å slå hardt ned på Coinbase etter flere år med godt samarbeid.

Gensler fortsetter å hevde at SEC er klar til å hjelpe, men så langt har regulator bare forsøkt å ødelegge kryptobransjen i USA.