Lido (LDO) kan innføre staking: Kursen reagerer på ryktene

Lars Eivind Os
| 2 min read
Source: Adobe Stock / Casimiro

Lido, en staking-protokoll for såkalte “PoS“-kryptovalutaer, vurderer å innføre en staking-mekanisme i sin offisielle kryptovaluta, LDO. Dette for å øke nytten og den økonomiske bærekraften til LDO-tokenet. 

Staking er en prosess som utvinner nye kryptovaluta fra en blokkjede, og det er populært sett på som en måte å tjene renter på kryptovaluta. Dette fordi at utvinningen gjennomføres ved å holde krypto i en kryptolommebok over tid.  

At Lido vurderer å innføre “LDO-staking” ble først kjent gjennom et forslag lagt ut på Lidos styringsforum. I forslaget, som ble presentert den 17.mai, står det at staking-mekanismen vil kunne gi LDO-stakere så mye som 20-50 prosent av Lidos fremtidige inntjening. Forslaget ble lagt frem av et Lido-medlem som går under navnet Lidomaxi. 

Videre i forslaget står det at utdelingen av LDO-myntene vil skje ukentlig. Det betyr likevel ikke at mottakerne står fritt til å bruke myntene umiddelbart. Alle opptjente LDO-tokens skal, i henhold til forslaget, være underlagt en låseperiode på seks måneder. 

Det betyr at man ikke får tilgang til sine stakede tokens før etter at det har gått et halvt år. Dette for å gjøre staking-protokollen forbeholdt de som faktisk ønsker å bidra til Lidos suksess, og samtidig fjerne de som kun er ute etter økonomiske insentiver. 

I tillegg ble det foreslått en ny minimumsgrense for Lidos forsikringsfond. Ønsket er å øke minimumsgrensen til 6000 Lido Staked Ether (stETH), som tilsvarer rundt 11 millioner dollar i dagens valutakurs. Forskningsfondet er ment til å dekke risikoen knyttet til “slashing”, som er når ondsinnede aktører gjør en type handling som bryter med protokollens retningslinjer.        

Lidomaxi anerkjenner Lido som en raskt voksende protokoll, men uten at det gagner brukerne noe særlig. På kort tid har DeFi-tjenesten gått fra å være en av de nyeste aktørene til å bli den dominerende markedslederen når det kommer til staking. 

– Til tross for Lidos suksess, drar ikke LDO-eier direkte nytte av inntektene som genereres av protokollen, og LDO har ingen direkte nytte. Disse punktene er en bekymring både blant nåværende og potensielle token-eiere, skriver Lidomaxi. 

Han legger avslutningsvis til at han ønsker å “skape diskusjon og foreslå en løsning på nytte- og verdiøkningsproblematikken som LDO står ovenfor”.   

Les også

Brorparten av nettverket er for forslaget 

Basert på kommentarene som hittil er gitt, virker det som om flertallet er positive til forslaget. Mange deler Lidomaxi synspunkter og hevder at argumentene han bruker bør resultere i en endring. 

– Jeg er enig i at det utvilsomt er viktig å knytte suksessen til protokollen til LDO-tokenet. Staking er måten å gjøre det på, som så mange andre protokoller har vist, skriver en engasjert bruker.      

Foreløpig har endringene latt vente på seg, så det gjenstår å se hva som vil skje i nær fremtid. Kursen til LDO steg godt på nyheten om de foreslåtte endringene, men har siden falt ganske betydelig. Den siste måneden er prisen ned med 30 prosent, og krypto-tokenet handles i skrivende stund for 1,78 dollar.