Singapore etablerer spesialenheter for å bekjempe datasvindel og besittelse av ulovlig krypto

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 2 lesetid
Singapore spesialenheter kryptovaluta
Forbrytelser knyttet til kryptovaluta har økt den siste perioden i Singapore. Nå svarer myndighetene med å etablere to spesialenheter. Disse enhetene består av 20 påtalemyndigheter og skal bidra til å redusere den kriminelle aktiviteten.

Landets riksadvokat forteller til en lokal avis at det stadig blir vanskeligere å bekjempe de kriminelle, som flittig tar i bruk ny teknologi. For å stå imot det økende presset er de nødt til å gå mer grundig til verks for å tilpasse seg og forstå hvordan gjerningsmennene drar nytte av teknologien for å lure til seg penger.

To ulike former for kriminalitet


Riksadvokat Ong Shouren forteller at det i hovedsak dreier seg om to ulike former for kriminalitet. Den ene er direkte rettet mot teknologiske forbrytelser, som blant annet inkluderer hacking av datasystemet. Den andre formen er at kriminelle bruker automatiserte funksjoner for å utføre forbrytelsene. Dette kan innebære alt fra digital forfalskning til trakassering på nett til nettsvindel.

Spesialenheter er nødvendig


Singapore har helt siden slutten av 1990-tallet rettet et stort fokus på kriminell aktivitet over internett. Den negative trender fortsetter å øke, som gjør at de nå ser seg nødt til å etablere to spesialenheter: en rettet mot teknologikriminalitet (Technology Crime Task Force) og en som spesialiserer seg på kryptovaluta (Cryptocurrency Task Force).

Førstnevnte vil ta seg av alt som innebærer forbrytelser ved bruk av teknologi og data, mens den andre enheten vil fokusere på alle utfordringene knyttet til virtuelle valutaer. Dette inkluderer svindlere som benytter seg av kryptovaluta for å hvitvaske penger.

Samarbeider i kampen mot nettsvindel


Shoursen forteller at det er mange som jobber sammen for å få bukt på problemet:

«Vi opprettholder også kontakt med store teknologiselskaper, som selskaper innen sosiale medier. Dette er fordi offentlig sektor og privat sektor er nødt til å jobbe tett sammen for å bekjempe nettsvindel og svare på utfordringene som fremveksten av teknologi medfører», sa han til avisen.

I tillegg til dette er alle påtalemyndigheter pålagt å gjennomgå grunnleggende opplæring i datakriminalitet. For å kunne være bedre rustet til et angrep, får de til og med spesialopplæring i utlandet.

Kriminelle opererer på tvers av landegrenser


I avisen forteller Shoursen om en nylig sak som involverte en lokal borger i Singapore. Mannen var en del av et kriminelt nettverk og skal ha svindlet flere personer i USA. De kriminelle handlingene skal tilsynelatende ha gjort han flere millioner kroner rikere.

Saken illustrerer viktigheten av samarbeid på tvers av landegrenser. Dette gjelder særlig når det kommer til kryptovaluta, som blir omtalt som digitale og globale valutaer.

Les også: