Kryptomarkedet forbereder seg på nok en bombe fra SEC

Lars Eivind Os
| 2 min read

Etter at US Securities and Exchange Commision (SEC) varslet rettslige skritt mot kryptobørsene Binance og Coinbase i forrige uke, har kryptoprisene falt. Bitcoin er ned over 2 prosent den siste uken, mens Ethereum har falt med rundt 6 prosent i samme periode.

Nå har USAs lagmannsrett beordret SEC om å gi et tilsvar på Coinbases oppfordring om å utforme et regulatorisk regelverk for digitale eiendeler. Det var i april 2022 at Coinbase sendte en begjæring til SEC om å gi “regulatorisk klarhet” rundt hvordan den eksisterende verdipapirloven kan gjelde for kryptosektoren. 

SEC har fått syv dager på seg på å svare om hvorvidt de har til hensikt å avslå Coinbases forespørsel eller om de skal utforme en tidslinje for når de forventer å komme med en beslutning. 

Coinbase forventer svar fra SEC 

I en Twitter-melding skriver Paul Grewal, juridisk leder i Coinbase, at dersom SECs svar på deres begjæringen er “nei”, så er SEC lovpålagte å fortelle dem om det. Dette fordi de har rett til å stille spørsmål ved et eventuelt “nei” i retten. 

I en annen Twitter-tråd skrev han: “Vi fortsetter å tro at SEC ikke kan gå videre med rettssaker mot vår bransje, som den pågående saken mot oss nå, så lenge SEC ikke har bestemt seg for å avslå begjæringen”. 
 

Sjef i SEC, Gary Gensler, har hele veien forsvart egen tilnærming. Han mener at de har opptrådt i henhold til lovverket og kritiserer samtidig mange av aktørene i kryptomarkedet. Gensler forklarer at den amerikanske verdipapirloven bør gjelde på samme måte for kryptovaluta, som for andre verdipapirforetak.         

Det er knyttet stor spenning til hva som vil skje med kryptomarkedet som følge av den betente situasjonen mellom SEC og kryptobørsene Binance og Coinbase. Mange frykter alvorlige ringvirkninger, mens andre er mer optimistiske.

Krypto blomstrer til tross for SECs krigføring mot industrien 

Marija Matic, ekspert på kryptovaluta og blokkjedeteknologi, forklarer til MarketWatch at selv om industrien nå opplever å bli angrepet av SEC, er det lenge siden det har vært sterkere enn det er nå. De alvorlige søksmålene, der SEC saksøker både Coinbase og Binance for en rekke regelbrudd, har noe overraskende hatt en forholdsvis liten effekt på prisutvikling.

Som nevnt har prisene til de to største valutaene, Bitcoin og Ethereum, falt med henholdsvis 2 og 6 prosent, og ser vi på utviklingen de siste seks månedene er ikke utviklingen annet en svært imponerende. Bitcoin har siden starten av året steget med 73 prosent, mens Ethereum har hatt en vekst på 60 prosent.  

Særlig sammenlignet med FTX-kollapsen er konsekvensen av den nåværende krisen lunken i forhold, viser tall fra Coinglass. Det indikerer at markedet kan ha tillit til at både Coinbase og Binance, som er to av de største kryptobørsene i verden, vil håndtere den pågående situasjonen. 

Matic antyder til og med at slike situasjoner kan gagne markedet på sikt, da det vil drive frem nye og mer transparente løsninger. Dette vil ifølge hun gjøre markedet mer robust og mer motstandsdyktig i fremtiden. 

Les mer om: 

Coinbase kritiserer SECs unnvikende respons på rettspålegget

NFT-samlingen “Stand with Crypto” øker i popularitet som følge av SECs søksmål mot Coinbase