NFT-samlingen “Stand with Crypto” øker i popularitet som følge av SECs søksmål mot Coinbase

Lars Eivind Os
| 2 min read
Source: Coinbase / Twitter

I et desperat forsøk på å endre kryptopoltikken i USA har Coinbase, en av de største kryptobørsene i verden, lansert en NFT-samling kalt “Stand with Crypto”. Målet med NFT-samlingen, som kan oppfattes som en slags motstandsbevegelse, er å oppfordre til en “fornuftig krypto-politikk”. 

Stand with Crypto ble lansert i april og til nå er det opprettet rundt 152,000 NFT-er, ifølge NFT-markedsplassen Opensea. NFT-ene har ingen verdi, foruten at de skal representere kryptovalutas ønske om klarhet rundt de regulatoriske reglene. Det blå skjoldet er et symbol på at man vil fremme og beskytte kryptomarkedets potensial. 

Stand With Crypto-samlingen er meget populær, og populariteten har økt vesentlig den siste måneden. Trolig er det som følge av SECs gjentatte angrep på kryptovaluta. I starten av juni ble det nemlig kjent at det amerikanske finanstilsynet saksøkte kryptobørsene Coinbase og Binance for flere brudd på amerikansk lov.    

Binance og Coinbase har imidlertid stilt seg uforstående til anklagene, og de har ved flere anledninger oppfordret SEC til å utforme tydeligere regler. Både Binance og Coinbase har beskyldt SEC for å bevisst skade markedet for digitale valutaer i fraværet av bestemte retningslinjer. 

Stand with Crypto-kampanjen er således oppfattet som en sårt tiltrengt bevegelse av flere tilhengere av kryptovaluta. Ønsket er at initiativet vil bidra til å påvirke lover og regler, forene folk for å fremme digital innovasjon, beskytte arbeidsplasser samt utdanne vanlige folk om krypto og fordelene det bringer med seg. 

Ifølge Quorum-nettsiden “actnow” er Stand With Crypto en viktig grasrotkampanje som kan ha stor påvirkningskraft på USAs kongressdistrikter. De skriver at “hvis du elsker krypto og tror på potensialet til web3, er det viktigere enn noen gang å kjempe for en profesjonell kryptopolitikk i USA”.      

Kryptoaktører ønsker regulatorisk klarhet      

Stand With Crypto-NFT-ene kan opprettes av hvem som helst, eller “mintes” som det heter på kryptospråket. Det er helt kostnadsfritt å lage en NFT av denne typen, og man kan for eksempel legge til skjold-emojien ved siden av Twitter-visningsnavnet sitt. 

Dersom man ønsker å bli en “kryptoforkjemper”, eller rettere sagt vil vise solidaritet, kan man skanne QR-koden som følger med NFT-en. Alternativt kan man registrere seg på nettstedet ConsensSys Quorum.  

Den tilknyttede QR-koden oppdateres med jevne mellomrom, og den skal gjøre det mulig for NFT-eierne å utføre forskjellige handlinger som er positive for kryptovaluta. I skrivende stund er det nær 60,000 personer som eier Stand With Crypto-NFT-er. Blant dem Coinbase-sjef Brian Armstrong. 

Tall fra Opeansea viser at startprisen på NFT-ene ligger på 0,0002 Ether, mens det totale handelsvolumet er på 5 Ether-coins. 1 Ether tilsvarer om lag 18,000 kroner. Videre vil eventuelle nettverskavgifter knyttet til samlingen doneres til diverse organisasjoner som vil kjempe kryptovalutas kamp. 

– Lag ubegrensede mengder NFT-er for å skaffe midler som vil støtte kryptoforkjemperne, skriver Coinbase i en oppfordring om å delta i Stand With Crypto-bevegelsen