Skatteetatens “kryptojakt” har gitt resultater

Lars Eivind Os
| 2 min read

Skatteetaten varslet tidligere at de ville skjerpe innsatsen på kryptoskatt. Det ser ut til å ha gitt enorme resultater. De siste par årene har stadig flere nordmenn opplyst at de investerer i kryptovaluta. Innmeldt inntekt og formue fra krypto har også økt betydelig. 

I 2020 rapporterte 15,251 personer at de eide kryptovaluta, mens det i 2021 ble rapportert om 42,781 kryptoeiere. Rapportert inntekt økte med hele 8,8 milliarder kroner fra 2020 og til 2021 – opp fra 1 milliard kroner og til 9,8 milliarder kroner. Det forventes også at antallet vil øke dette året. 

Fagansvarlig for Skatteetatens kryptosatsning, Marius Johansen, forklarer i en pressemelding at de er godt fornøyde med økningen. Han presiserer derimot at det fortsatt er mange som unnlater å oppgi at de eier krypto.     

Store mørketall 

Skatteetaten skriver i pressemeldingen at de har identifisert rundt 180,000 eiere av krypto i Norge, og at det reelle tallet nok er langt høyere. Deres anslag tilsier at det riktige tallet er mer enn 300,000, men uten at de kan bekrefte hvor mange norske kryptoinvestorer det faktisk er. 

Skatteetaten peker på særlig to faktorer for å forklare de store mørketallene. 

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Johansen i en tidligere pressemelding

Den andre årsaken, ifølge Skatteetaten, er at mange bevisst prøver å unngå skatt på krypto. De spekulerer i at folk har en antagelse om at det å eie, kjøpe og selge kryptovaluta er anonymt, og at man derfor kan slippe unna beskatning. Skatteetaten sender imidlertid en kraftig advarsel mot å holde tilbake riktige opplysninger.  

– Du er pliktig til å oppgi dette i skattemeldingen, og du risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten. Vi følger nøye med, og store deler av handlingen med kryptovaluta er mer synlig enn det mange tror. Vi har allerede identifisert mange titusener av personer som ikke har rapportert sine virtuelle formuer og inntekter i beskatning

I kontrollsakene for 2022 ble det sendt ut varsel eller vedtak om endring for til sammen 130 millioner kroner i inntekt og 500 millioner kroner i formue, ifølge Johansen. 

Ta vare på alt av dokumentasjon, råder Skatteetaten  

Skatteetaten erfarer videre at stadig flere krever fradrag for tap på krypto, og at mange av kravene er relaterte til svindel. Man har rett på fradrag, men kun under visse forutsetninger. 

– Du må ha gjort en reell investering i kryptovaluta, og kunne dokumentere og sannsynliggjøre at denne er endelig tapt. Du er selv ansvarlig for å gjøre en vurdering av kravet før du sender det inn til skatteetaten

Skatteetaten råder derfor alle kryptoinvestorer om å ta vare på alt av dokumentasjon. Dette vil ifølge dem gjøre leveringen av skattemeldingen langt enklere og samtidig øke sannsynligheten for å få fradrag. Eksempler på dokumentasjon kan være transaksjoner, e-post eller annen korrespondanse med svindlere, politianmeldelse og omtale av svindelen i media eller lignende. 

Etaten legger avslutningsvis til at alt av gevinst, inntekt, formue eller tap på alle virtuelle eiendeler, som for eksempel kryptovaluta eller NFT, må oppgis i skattemeldingen.