Bitcoin når høyeste punkt siden 2022 – BlackRock rykter driver kursen

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 2 lesetid

Markedet følger spent med på hva som skjer i USA om dagen – og Bitcoin kursen dyttes stadig høyere. Kursen på verdens største kryptovaluta er allerede opp 77% de siste 12 månedene, og nådde en ny toppnotering på $34,878.5. Dette er den høyeste kursen for $BTC siden 2022, men fortsatt langt unna de historiske høydene vi har sett tidligere.

bitcoin kurs graf

Bak den sterke utviklingen er det en drakamp mellom fondsgiganter og regulatoriske myndigheter i USA. Dette kan gi økt etterspørsel etter kryptovaluta, men mange forventer også at større beholdninger kan bidra til stabilitet i markedet.

Muligheten for ETFs kan drive kursen høyere


Mange bitcoin investorer venter nå i spenning på om amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkjenne nye forslag til børsnoterte fond knyttet til BTC. Flere store forvaltere som Blackrock og Fidelity Investments søkte tidligere om muligheten til å åpne børsnoterte fond for kryptovaluta.

Disse ble i utgangspunktet avslått av SEC, men etter høy etterspørsel og flere tilpasninger er forventningene nå høye. Nå er det ventet at en avgjørelse fra SEC vil komme i løpet av de neste ukene. Bloomberg og flere amerikanske selskaper skriver at flere store forvaltere nå forbereder sine produkter for lansering når kjennelsen blir kjent.

Ankesak vant frem i retten


Mandag kom det flere gladmeldinger for kryptomarkedet. En ankedomstol i USA formaliserte rettsseieren der Grayscale investments vant mot SEC. Denne saken handlet om en endring der Grayscale Bitcoin Trust skulle gjøres om til en ETF. Søknaden fra selskapet ble avslått av SEC og partene endte i retten. Nå har en domstol slått fast at avslaget var feil og omgjørelsen kan derfor finne sted.

Denne kjennelsen har nå blåst nytt håp i godkjennelsen av flere Bitcoin ETFs – noe som vil gjøre det langt enklere for institusjonelle investorer å investere i BTC. Mange forvaltere har allerede tilpasset sitt mandat til å gjelde digitale aktiva, men utvalget på markedet har så langt vært begrenset.

En analytiker fra Bloomberg plukket opp nyheten om at iShare Bitcoin Trust har fått tildelt en ticker og blitt registrert hos Depository Trust & Clearing Corporation i USA. Dette er selskapet som gjennomfører handler på de amerikanske markedene og kan indikere at det nå gjøres klart for lansering i stor skala. Her er det viktig å merke seg at dette ikke er det samme som SEC godkjenning, men alle tegn peker i retning av en slik kjennelse.

Kan være gjennombruddet kryptovaluta har ventet på


Det er liten tvil om at godkjente ETF-er vil være det første steget i riktig retning av en kommersiell aksept av kryptovaluta. Dette vil blant annet åpne opp for at investorer kan legge til kryptovaluta som del av sin pensjonssparing – eller at institusjonelle investorer kan benytte dem som del av sin strategi i en multi-asset portefølje.

Verken Bloomberg eller andre som har omtalt saken i USA har fått en klar kommentar fra SEC i saken. De viser bare til at det vil komme en ny kjennelse når byrået er ferdig med saken. Imidlertid er de fleste analytikere samstemte i at eksternt press fra store Wall Street selskaper og domstolene nå peker i riktig retning. Summen av dette kan være nok til at SEC ikke lenger kan gjøre annet enn å godkjenne søknaden.