Det vekkes bekymringer rundt interessekonflikter hos Crypto.com

Lars Eivind Os
| 2 min read
Source: AdobeStock / piter2121

Den største børsen, Crypto.com, er nå under gransking for å ha interne team som trader tokens for egen profitt.

Ifølge Financial Times (FT), som refererer til kilder som er kjent med saken, opererer angivelig gruppen med egne trading- og markedsføringsteam, noe som har ført til bekymring angående mulige interessekonflikter.

En person med direkte kjennskap til disse teamene hevdet at lederne av Crypto.com ga andre i bransjen dramatiske erklæringer om at Crypto.com på ingen måte var involvert i trading. En annen kilde skal ha fortalt FT at ansatte ble bedt om å fortelle at det ikke eksisterer interne markedsførere. Imidlertid avviste Crypto.com påstanden og uttalte at ansatte ikke hadde blitt bedt om å lyve for andre i markedet.

Selskapet la til at de har en intern markedsfører som opererer på Crypto.com og at markedsføreren behandles nøyaktig på samme måte som tredjeparts markedsførere som også muliggjør konkurransedyktige spreads og effektive markeder på plattformen.

Selskapet hevdet at mesteparten av inntektene kommer fra appen deres for individuelle tradere, der Crypto.com er motparten i transaksjonene og fungerer som en megler. De la også til at børsen deres er for institusjonelle tradere og at den opererer som en handelsarena med like vilkår for alle.

I de fleste markeder matcher børser, kjøpere og selgere til den mest konkurransedyktige og transparente prisen. Imidlertid krever markedsføringsloven at interne kjøp skal utføres av separate private selskaper for å unngå interessekonflikter.

Crypto.com har et mål om å tjene penger

Handelsavdelingen til Crypto.com har et mål om å tjene penger samtidig som at de ikke legger til rette for en børs. Ifølge personer som er kjent med saken har markedsføringsavdelingen i tillegg i oppgave å øke likviditeten på plattformen. De la også til at handelsavdelingen både kjøper på selskapets egen børs og på andre plattformer.

Ifølge Financial Times skal Crypto.com ha uttalt seg slik: “Alle selskaper som opererer i handelsbransjen sammenligner volumer med konkurrentene sine og at prioriteringen var å kontinuerlig forbedre likviditeten og redusere spredning, da dette resulterer i en mer effektiv markedsplass for alle deltakere.” Selskapet hevdet at deltakerne på plattformen som inkluderte markedsførere blir behandlet likt og at selskapet ikke avhenger av interne kjøp som en inntektskilde.

De nyeste avsløringene om potensielle interessekonflikter i Crypto.com kommer samtidig med at Securities and Exchange Commission (SEC) og andre reguleringsplattformer advarte brukere om farene ved manipulasjon i bransjen. Faktisk anklaget SEC Binance for 13 overtredelser, inkludert bruk av et handelsselskap eid av CEO Changpeng Zhao for å drive med manipulerende handel som førte til en økning av plattformens handelsvolum.

Kommisjonen ba til og med om å fryse midler på Binance.US, og hevdet at Binance urettmessig hadde flyttet milliarder av dollar fra kundemidler til en bankkonto for en enhet som kontrolleres av Zhao. 

Nå nylig har kommisjonen og Binance.US blitt enige om en kompromissløsning som unngår frysing av børsens midler.