Rettssaken mot Sam Bankman-Fried forklart: Hva skjedde egentlig?

Thomas Kinkaj-Groenvold
| 6 lesetid

Sam bankman-fried

Sam Bankman-Fried var lenge ansett som en av de viktigste skikkelsene i kryptovaluta verden som gründer og eier av FTX kryptobørsen. Toppleiligheter på Bahamas, private fly, hotellregninger på flere millioner kroner og enorme donasjoner til veldedighet er noe av det han har blitt omtalt for. Nå er det derimot noe helt annet som fanger oppmerksomheten til media.

Gründeren står nemlig tiltalt for 13 tilfeller av omfattende finansiell svindel i USA. Det er statsadvokaten i det sørlige distriktet av New York som har tatt ut tiltale. Sam Bankman-Fried ble selv arrestert på Bahamas i desember 2022, sammen med et knippe andre sentrale lederskikkelser innen FTX. Disse ble utlevert til USA hvor de nå står tiltalt for det som kan omtales som det groveste tilfellet av svindel i kryptovaluta historien.

Kollapsen av FTX satt på nytt søkelyset mot risikoen knyttet til kryptovaluta, men hva skjedde egentlig? Det er dette vi skal forsøke å forklare ved hjelp av informasjonen som nå har kommet frem i rettssaken i New York.

En oversikt over partene i saken


Før vi går videre inn på hva som har skjedd, kan det være greit å sette seg inn i persongalleriet som står sentralt i saken. For selv om det er Sam Bankman-Fried som er hovedskikkelsen – står han ikke tiltalt alene i New York. Nedenfor kan du lese en rask introduksjon til de mest sentrale personene i saken.

Sam Bankman-Fried

Den mest sentrale personen er selvfølgelig Sam Bankman-Fried selv. Han er gründeren bak FTX og satt som CEO i selskapet. Han er også grunnleggeren av Alameda Research, et investeringsselskap som er helt sentralt i denne historien. Det er også han som står tiltalt på flest punkter på grunn av sin sentrale maktrolle i organisasjonen.

Caroline Ellison

En annen person som er sentral i denne saken er Caroline Ellison. Hun satt som CEO i Alameda Research, men hadde også en sentral rolle i det som foregikk i ledelsen av FTX. Ellison har sagt seg skyldig i sin tiltale, noe som inkluderer pengesvindel, verdipapir- og råvare svindel og hvitvasking av penger.

Gary Wang

Gary Wang var co-founder av både FTX og Alameda Research, en nær venn av Bankman-Fried, og utviklingssjef i begge selskapene. Han står nå tiltalt for fire punkter av svindel i rettssaken, inkludert konspirasjon til å drive svindel og hvitvasking av penger.

Barbara Fried og Joseph Bankman

Som likheten i navn kanskje avslører, er dette foreldrene til Sam Bankman-Fried. De står begge omtalt i et søksmål som har blitt reist av konkursboet. Foreløpig er de ikke tiltalt i saken, men det har blitt reist en rekke spørsmål om deres rolle i selskapet. Blant annet har det blitt donert millioner av dollar til ekteparet fra FTX. Disse forsøker nå selskapet å få tilbake med utgangspunkt i søksmålet.

Hva skjedde egentlig?


De aller fleste har nok fått med seg at kollapsen til verdens nest største kryptobørs, FTX – står helt sentralt i rettssaken. Det mange derimot ikke har et overblikk over (dette gjelder påtalemyndighetene også) er hva som egentlig har skjedd som førte til kollapsen. Her er det to sentrale selskaper som man må kjenne til. FTX som var kryptobørsen drevet av Sam Bankman-Fried, og Alameda Research, trading selskapet ledet av Caroline Ellison.

Disse to selskapene skulle i teorien være drevet separat, men det har senere kommet frem informasjon om at de hadde tette bånd. Kryptomiljøet hadde lenge stilt spørsmål rundt forholdet mellom de to selskapene, men eierne sto frem offentlig og sa at disse drev hver for seg.

Første tegn til trøbbel dukket opp når CoinDesk 2 november 2022 publiserte en artikkel med innsyn i private dokumenter. Her kom det nemlig frem at store deler av porteføljen til Alameda Research besto av FTT tokens – FTX sin egen, svært illikvide token.

Ryktene begynte å svirre i markedet – og det kom ganske kjapt frem at FTX og Alameda selv satt på nesten hele beholdningen av FTT tokens, og disse var verdsatt til flere milliarder dollar.

Dette ble raskt plukket opp av en rekke aviser – og Binance sjef Changpeng Zhao annonserte at Binance ville kvitte seg med sine FTT tokens. Posisjonen deres var på tidspunktet verdsatt til 500 millioner dollar – og hadde vært del av oppgjøret når Binance solgte seg ut av FTX. Siden har Binance blitt trukket inn i et gruppesøksmål i forbindelse med FTX-konkursen.

Kursen kollapser rundt Sam Bankman-Fried


FTT Tokens var allerede svært illikvide og meldingen fra Binance sørget for en kollaps i verdsettelsen. På bare noen dager hadde verdien på FTT kollapset mer enn 75%, noe som også ga kraftig nedskrivninger på Alameda sine verdier. De første ryktene om en FTX kollaps begynte å bli sterkere – og brukere av kryptobørsen rushet til for å ta ut verdiene sine.

Som en av de mest brukte børsene var det mange som oppbevarte sine verdier direkte hos FTX – fremfor å ha de oppbevart i sin egen kryptolommebok. forespørslene om uttak begynte derfor å hagle mot FTX etterhvert som stadig flere kunder ønsket å ta ut verdiene fra kontoen sin.

Det var nå Sam Bankman-Fried sitt imperium virkelig begynte å slå sprekker. For i takt med økte uttak ble det klart at FTX ikke hadde tilstrekkelig med kontantbeholdning til å dekke forpliktelsene sine.

Selskapet hadde nemlig gitt enorme lån til søsterselskapet Alameda Research med sikkerhet i det som nå var nesten verdiløse FTT tokens. Pengene de hadde lånt ut kom fra selskapets kunder – og Alameda brukte kunde innskuddene som en kredittfasilitet for egen investering.

Noe av det som har kommet frem i dokumenter som nå ligger for retten i New York er hvordan FTX systematisk har sendt penger til bankkonti tilhørende Alameda. Disse pengene ble deretter blandet sammen med selskapets egne midler – og brukt til alt fra høy-risiko investeringer i kryptovaluta, til politiske donasjoner og levekostnader for de ansatte.

Bahamas, arrestasjon og utlevering til USA


Kort tid etter at CoinDesk publiserte artikkelen sin og kursen til FTT kollapsen gikk både FTX.US og FTX Holdings inn i såkalt Chapter 11 behandling – altså de ble slått konkurs. Sam Bankman-Fried og hans nærmeste kolleger ble raskt pågrepet av lokalt politi i Bahamas og varetektsfengslet. De fleste forventet at det ville dukke opp forespørsel om utlevering til USA – og denne kom noen dager senere.

Bankman-Fried, Ellison og flere andre ble derfor utlevert til USA for de sto tiltalt for omfattende svindel, hvitvasking av penger og en rekke andre punkter. Southern-District of New York leder tiltalen og det er her de nå står for retten. Det som har gjort denne saken enda mer interessant, er faktum at flere sentrale skikkelser har sagt seg skyldig – og nå legger mye av skylden på Sam Bankman-Fried sin ledelse.

Blant bevisene som nå legges frem er bilder av private meldinger mellom Sam Bankman-Fried og den øvrige ledelsen. Hvordan aktoratet vil benytte seg av disse bildene er foreløpig ikke kjent, men at de er sentrale i tiltalen er det liten tvil om.

Mange av bildene viser nemlig klare instruksjoner om å opprette bakdører til FTX sin kontantbeholdning, blåse opp regnskapsverdier og tilby alternative regnskap for å skjule tap.

Veien videre for Sam Bankman-Fried


Foreløpig pågår den første av en rekke rettssaker mot Sam Bankman-Fried i New York. Denne skal blant annet avgjøre hvilken rolle han har spilt, samt hvor delaktig han har vært i svindelen. Deretter er det ventet at det vil dukke opp flere nye rettssaker basert på utfallet av den første.

Blant annet har flere jurister sagt at separate søksmål og rettssaker fra investorer og påtalemyndighetene kan være svært sannsynlig.

Uavhengig av utfallet på den første rettssaken – er det derfor lite sannsynlig at Sam Bankman-Fried vil kunne gå tilbake til et vanlig liv utenfor fengselet med det første.

Lenge var det rykter om at aktoratet ville gå for en tilsvarende fengselsdom som den Bernie Madoff fikk (150 år), men de landet til slutt på 115 år for svindel. Denne er naturligvis ikke rettskraftig før en dom faller, men det viser omfanget av hva de søker seg mot.